BaliTopNews - Journalists never die

Alamat Redaksi : Jalan Beji nomor 1, Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali

Call:088977952703

[email protected]

Berhasil Kelola SP4N LAPOR!, Pemprov Bali Berbagi Praktik Baik sareng petang Daerah ring Indonesia

Jumat, 14 Juni 2024

BaliTopNews - Journalists never die

DENPASAR,Balitopnews.com - Pinaka daerah sane paling becik sajeroning pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!), Pemprov Bali berbagi praktik baik sareng petang daerah ring Indonesia inggih punika Sumatera Selatan, NTT, NTB miwah Maluku. Pidabdab berbagi praktik baik pengelolaan kanal pengaduan sane karombo antuk KemenPAN-RB RI kalaksanayang ring Ruang Pertemuan Kantor Inspektorat Bali, Sukra (14 Juni 2024).

 

Praktik baik pengelolaan SP4N LAPOR! katlatarang antuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana miwah Kadis Kominfo Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra sane rauh ring parikrama punika ngucapang rahajeng rauh majeng rombongan saking petang provinsi inggih punika Sumatera Selatan, NTT, NTB miwah Maluku. Dane taler ngaturang suksma majeng ring angganing KemenPAN-RB sane ngicen galah pamargin parikrama puniki. 

Maosang indik pengelolaan SP4N LAPOR!, secara garis besar Sekda Dewa Indra maosang kalih kawigunan kanal pengaduan berbasis digital puniki. "Kapertama inggih punika kawigunan internal majeng ring  lembaga penyedia layanan publik. Sajeroning widang internal, manawita sampun rumasa ngaturang layanan sane maksimal janten nenten wenten malih kirangnyane. Sujatine penilaian punika patut mawit saking masyarakat santukan ipun sane ngarasayang," baos dane. Mapaiketan sareng SP4N LAPOR!, masyarakat prasida ngicen feedback mangda dados jalaran evaluasi majeng lembaga sane ngicen layanan. Manfaat internal tiosan saking SP4N LAPOR! Inggih punika ngwentenang jalaran majeng lembaga pelayan publik ngicen klarifikasi indik pengaduan masyarakat yaning wenten sane iwang. Sekda Dewa Indra raris ngicen imba indik pengaduan masyarakat ring layanan RS Pemerintah, santukan ipun meled polih penanganan dokter spesialis nenten majalaran prosedur IGD. “Manawi prosedurnyane, pasien patut katatasang antuk penanganan kegawatdaruratan, mangda dokter spesialis maderbe data indik kondisi pasien,” baos dane.

Salanturnyane, birokrat sane embas ring Buleleng puniki nlatarang indik pikenoh SP4N LAPOR! majeng masyarakat. Manut dane, masyarakat patut molihang layanan publik berkualitas raris pemerintah wajib patut negepin. “antuk kanal puniki, masyarakat prasida masadok indik layanan sane patut kabecikang".

Dewa Indra ngangkenin, SP4N LAPOR! pinaka produk kolaborasi makudang kementerian wantah kanal sane kamedalang pinaka jembatan kepentingan pemerintah miwah masyarakat antuk saluran digital. Ring galah becik puniki, baos Dewa Indra, Bali pinaka daerah percontohan pamargin sistem pengaduan puniki. Pemprov Bali ngawitin pamargin SP4N LAPOR! antuk komitmen saking internal. “Komitmen ring wawidangan  internal pemerintahan kabuatang mangda sistem puniki mamargi becik. Salanturnyane wau kamargiang sosialisasi mangda kanal puniki kauningin antuk masyarakat,”. Sajeroning pamarginyane, Pemprov Bali taler ngarepin makudang pikobet sakadi aranyane krama sane uning ring kanal pengaduan SP4N LAPOR!. Tiosan punika, wenten taler kramane sane takut ngicenin pengaduan. Napenin indike punika, Pemprov Bali ngamargiang sosialisasi sane masif mangda kramane nyansan uning ring SP4N LAPOR!. Mangda kramane nenten takut ngalapor, Pemprov Bali ngamargiang strategi responsif majeng pengaduan sane ngranjing. “Pengaduan sane ngranjing digelis katampenin, mangda kramane nyansan percaya. Yening nenten wenten respon, kramane pastika ngangkenin iraga nenten serius. Pamuputnyane sane dados kunci SP4N LAPOR! inggih punika respon".

Kadis Kominfos Bali Gede Pramana sajeroning babosannyane maosang wantah keseriusan sane ngawinang Pemprov Bali sukses ngamargiang SP4N LAPOR! nenten lempas saking sokongan jaringan internet gratis sane megenah ring 2.303 titik. Jaringan free WiFi ring Desa Adat, Puskesmas miwah fasilitas umum tiosan, Diskominfos pinaka leading sektor migunayang SP4N LAPOR!, ngintensifang sosialisasi terkait keberadaan kanal pengaduan puniki. “titiang kawigunayang strategi Pop-Up miwah Landing Page mangda masyarakat gelis polih informasi rikala migunayang layanan WiFi gratis,” baos dane. Salanturnyane Gede Pramana talwr nlatarang indik statistik katah pengaduan masyarakat ring kanal SP4N LAPOR saking warsa 2019 nyantos 2023 sane sampun makeh kamargiang tur polih panepas.

Samalihnyane, Analis Kebijakan KemenPAN-RB Solikin nlatarang Bali pinaka genah pamargi monitoring miwah evaluasi SP4N LAPOR! santukan kaangkenin prasida ngamargiang pengaduan berbasis digital puniki. Anggan dane taler ngrauhang petang daerah sane durung optimal sajeroning nagmargiang SP4N LAPOR!. Anruk pamargi puniki petang dawrah punika kaaptiang prasida polih informasi indik praktik baik sane kamargiang Bali sajeroning ngunakaya SP4N LAPOR! mangda kapungkur prasida kamargiang ring genah suang-suang.
(Rls/Btnc)


Komentar

Berita TerbaruTerpopuler