Pasikian Paiketan Krama Istri (PAKIS) Majelis Desa Adat Provinsi Bali nglaksanayang Lomba Senam “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

  • 26 November 2022
  • 10:11 WITA
  • News
Babak final lomba Senam “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” kasaksiang langsung olih Manggala Utama PAKIS MDA Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster

DENPASAR,Balitopnews.com - Pasikian Paiketan Krama Istri (PAKIS) Majelis Desa Adat Provinsi Bali nglaksanayang Lomba Senam “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” ring GOR Lila Bhuana, Jalan Melati Denpasar, ring rahina Sukra Kliwon Tolu, ( 25 Nopember 2022.

 

Lomba senam nyarengang 66 tim sane ngangganin utawi perwakilan PAKIS saking 57 kecamatan miwah 9 kabupaten/kota sajebag Bali. Suang-suang tim wenten limang diri pesenam nyihnayang kawagedannyane. Risampune katureksain, kapilih siya tim sane ngranjing ring babak final sane ring pamarginnyane kasaksiang langsung olih Manggala Utama PAKIS MDA Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster. 

 

Siya finalis punika pinaka duta saking tigang kabupaten minakadi Badung, Jembrana, Karangasem miwah nenem kecamatan minakadi Susut, Tampaksiring, Dawan, Selemadeg Timur, Sukasada miwah Denpasar Utara. Suang-suang tim nyihnayang kawagedannyane saha ring pamuputnyane Kabupaten Jembrana prasida ngamolihang Juara I antuk skor 253,9. Majeng tim Kabupaten Karangasem ngamolihang Juara II antuk skor 245, kalanturang Kecamatan Sukasada ring peringkat III antuk skor 235,5. Makatiga tim sane ngamolihang jayanti I,II miwah III, suang-suang ngamolihang adiah marupa jinah minakadi Rp. 30 yuta, 25 yuta miwah 20 yuta. Tiosan punika, makatiga tim taler ngamolihang piagam penghargaan. 

 

Ring GOR Lila Bhuana sane karamianin antuk pamilet lomba, Manggala Utama PAKIS Bali Ny. Putri Koster ngaturang suksma majeng angga pengurus PAKIS Kabupaten wiadin Kecamatan mawinan parikrama puniki prasida mamargi antar. Dane maosang yening lomba senam sane pinaka kapertama puniki pinaka silih tunggil implementasi program PAKIS, mapaiketan sareng pangupaya ngardi krama Bali sane sehat. “Tiosan ring ajeng-ajengan, olah raga taler kabuatang mangda angga sarira setata kenak rahayu. Napi malih Pemprov Bali madue Senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali nganutin daging visi sane kaunggahang ring galahe mangkin, mawinan kamargiang lomba sakadi mangkin,” baosnyane. Tiosan ngardi krama sane sehat, parikrama taler katujuang mangda senam sayan ketah ring tengahing krama, utaminipun Senam “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Tiosan punika, parikrama lomba taler pinaka genah matemu wirasa sareng pengurus PAKIS sajebag Bali, mawinan rasa guyub masikian sayan nincap.

 

Anak istri sane pinaka Ketua TP PKK Provinsi Bali puniki taler nguningayang rasa bagianyane saantukan lomba senam kasanggra becik saha ramia pisan kawentenane. Parindikan punika kacihnayang antuk semangat para pamilet sajeroning ngapalang gerakan senam, mawinan prasida nyihnayang kawagedannyane sabecik-becikne. Dane ngaptiang mangda tim sane ngamolihang jayanti taler nyobyahang ring samian angga indik kawentenan gerakan Senam “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. “Bumikan senam puniki, sarengang kramane mawit saking anak alit kantos sane sampun werda mangda setata eling olahraga, mangda kesehatan Krama Bali sayan becik kawentenane,” baosnyane.

 

Ring salanturnyane, PAKIS Bali jagi setata midabdabin parindikan-parindikan sane alit, nanging katureksain mabuat madasar antuk rasa tresna. “Sakadi slogan PAKIS, PAKIS akan selalu satya, sadia dan sayaga,” baosnyane. 

 

Ketua Harian PAKIS MDA Bali Tjokorda Istri Agung Kusuma Wardhani ngawewehin, puniki pinaka pengalaman kapertama anggannyane nglaksanayang lomba senam. Melarapan parikrama puniki, Dane ngaptiang karumaketan pasikian pengurus PAKIS mangda setata nincap. Maka panglantur saking arahan Manggala Utama PAKIS Bali, ring warsa salanturnyane lomba jagi kalaksanayang ring undagan kabupaten/kota antuk seleksi mawit ring Desa Adat. Tim terbaik saking kabupaten/kota salanturnyane ngamiletin lomba tingkat provinsi antuk anggota tim taler kawewehin.

 

Pamargin Lomba senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali sane nyarengang pengurus PAKIS kasokong saha kasanggra becik olih  Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali IKN Boy Jayawibawa sane taler ngrauhin parikrama punika. Dane nyanggra becik parikrama puniki pinaka pangupaya sajeroning membudayakan olahraga, pamekas ring krama istri. Tiosan matetujon mangda sehat, Dane ngaptiang mangda parikrama puniki taler prasida nyobyahang kawentenan senam “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Pinaka manggala OPD ring widang pendidikan, Dane taler nenten surud-surud nyobyahang kawentenan senam puniki ring wewidangan sekolah.

 

Kepala Dinas PMA Provinsi Bali, Kartika Jaya Seputra maosang lomba senam  taler matetujon nyobyahang visi Pemerintah Provinsi Bali sane kamanggalain Gubernur Bali, Wayan Koster, minakadi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Tiosan punika, parikrama taler anggen srana nincapang karumaketan Paiketan Krama Istri sajebag Bali, tiosan ring nincapang kesehatan fisik wiadin mental. “Titiang ngaptiang mangda lomba senam puniki prasida mawesana majeng kesehatan krama saha prasida nincapang karumaketan pasikian Paiketan Krama Istri seluruh Bali,” baos Kartika Jaya Seputra.(Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar