Gubernur Koster miwah Kapolda Bali Nyelehin Pamargin Protokol Kesehatan ring Genah Wisata Wewidangan Kabupaten Badung

BADUNG, Balitopnews.com – Ring lebetnyane pidabdab ngarepin kawentenan pandemi Covid-19, saha nrima pangrauh krama wiadin uleman saking pusat, Gubernur Bali Wayan Koster nyelagang galahnyane nyelehin langsung pamargin Protokol Kesehatan Covid-19 ring genah wisata sane wenten ring Kabupaten Badung, ngawit saking Pasisi Kuta, Pasisi Petitenget, wiadin Pasisi Batu Bolong ring Canggu, ring rahina Sukra 1 Januari 2021 kasarengin antuk Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra.

 

Antuk kawentenan sabeh grimis, Gubernur Koster kasarengin antuk Kasat Pol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi manggihin yening nenten akeh wisatawan wiadin krama sane mapupul ring Pasisi Kuta. Nanging, akeh sane rauh irika nguningayang pakeengnyane ring ajeng Gubernur Koster mapaiketan sareng kawentenan luu sane akeh ring salantang Pasisi Kuta, sakadi luu plastik, kayu, wiadin luu saking styrofoam.

 

Manggihin parindikan punika, Gubernur Bali nyihnayang kasumekenannyane sajeroning ngirangin kawentenan plastik sekali pakai melarapan antuk ngamedalang Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Warsa 2018 nganinin indik Ngwatesin Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, saha mapangapti mangda karesikan Pasisi Kuta kauratiang pisan antuk Pemerintah Kabupaten Badung.

 

"Pemda Badung patut madue tata kelola luuu sane becik ring Pasisi Kuta, sane madaging posko saha madaging sarana sane becik tegep antuk petugasnyane, mawinan prasida digelis  ngresikang luu sane wenten irika yening prade wenten luu kiriman. Napi malih ring kawentenane sakadi mangkin, nemonin sasih sabeh saha akeh wisatawan sane rauh, mawinan sistem pengelolaan sampah patut mamargi salami 24 jam, saha nenten malih nyantosang rahina benjangne. Sajeroning ngarepin luu majanten patut gelis kaambil," baosnyane sinambi maosang yening satunggil sasih sabeh setata wenten luu kiriman  ring Pasisi Kuta, mawinan parindikan sane sampun ketah kapanggihin nyabran warsa puniki patut kakaryanang sistem penanganan sane nyarengang Desa Adat.

 

Sesampune puput ngrauhin Pasisi Kuta, salanturnyane Gubernur Koster kasarengin Kapolda Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra nyelehin kawentenane ring Pasisi Petitenget. Irika, Gubernur Koster kasanggra antuk Camat Kuta Utara, I Putu Eka Parmana saha nenten wenten sane kapanggihin mamurug majeng Protokol Kesehatan, saha nenten wenten taler pupulan luu sane kapanggihin ring salantang pasisi sane magenah ring Desa Kerobokan punika.

 

Ring genahe pinih untat pamekas ring Pasisi Batu Bolong, Desa Canggu, Gubernur saking Desa Sembiran, Buleleng kasanggra antuk Perbekel Desa Canggu, I Nengah Lana kasarengin Bendesa Adat Canggu, Nyoman Sujapa. Ring galahe punika, Gubernur Bali sane taler pinaka Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali puniki ngaptiang ring Perbekel miwah Bendesa Adat Canggu, rumasuk angga Kepolisian mangda setata nureksain sakancan parikrama sane wenten ring pasisi irika. "Sane rauh nglangi ring Pasisi Batu Bolong puniki dahat akeh, titiang ngaptiang mangda petugas sane ngamongin mangda setata sayaga nglaksanayang pengaman pantai 'lifeguard'," baosnyane sinambi nuekang indik mabuatnyane Protokol Kesehatan sane patut kamargiang antuk wisatawan domestik, wiadin wisatawan dura negara sane jenek ring Desa Canggu.

 

Mapaiketan ring luu sane wenten nampek ring genah ngranjing ngruruh Pasisi Batu Bolong, Gubernur Koster nganikain mangda digelis karesikang, mangda kaluihan pasisi irika setata becik kakantenang ring ajeng wisatawan. "Iraga mangda nyaga pisan karesikan pasisi puniki, saantukan punika pinaka wit pamikolih sarahina krama rumasuk pemerintah," baosnyae.(gix)

 


TAGS :

Komentar