Politeknik Internasional Bali Nglaksanayang Wisuda II, Prof Sulis : Tamat Saking PIB Patut Kreatif, Madue Ide-Ide Anyar, Minset Mangda Setata Kahanan Positif. 

Politeknik Internasional Bali (PIB) nglaksanayang wisuda ka-2 ring Kampus PIB Jalan Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Tanah Lot, Tabanan, Bali, Sukra ( 19 November 2021).

TABANAN, Balitopnews.com –  Politeknik Internasional Bali (PIB) nglaksanayang wisuda ka-2 ring Kampus PIB Jalan Pantai Nyanyi, Desa Beraban, Tanah Lot, Tabanan, Bali, Sukra ( 19 November 2021).

Wenten ngawit warsa 2017 sane kasayubin antuk Yayasan Bali International Training & Development Centre (BITDeC). PIB sampun madue 148 mahasiswa sane wenten ring tigang prodi, minakadi 70 mahasiswa ring Prodi Diploma Tiga Seni Kuliner, 47 mahasiwa ring Prodi Diploma Empat Manajemen Perhotelan, miwah 31 mahasiswa ring Prodi Empat Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa. Prodi-prodi punika taler sampun akreditasi.  

Wenten selikur diri mahasiswa sane kawisuda ring rahina Sukra semeng. Minakadi wenten 17 mahasiswa lulusan Diploma Tiga Seni Kuliner miwah 4 diri mahasiswa pinaka lulusan Diploma Empat Manajemen Perhotelan. Lulusan Diploma Tiga Seni Kuliner raris ngamolihang gelar A.Md.Par miwah lulusan Diploma Empat Manajemen Perhotelan prasida ngamolihang gelar S.Tr.Par. 

 

Direktur Politeknik Internasional Bali (PIB) Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati, M.M., M.S., M.Mis., D.Th., Ph.D nuekang, samian wisudawan wiadin wisudawati kapatutang ngamiletin makudang sertifikasi pinaka prasarat wisuda. Wisudawan kalih wisudawati saking Program Studi Diploma Tiga Seni Kuliner patut ngamiletin sertifikasi kompetensi, marupa sertifikasi kompetensi pengolahan makanan wiadin makarya roti miwah kue. 

 

Wisudawan miwah wisudawati saking Program Studi Diploma Empat Manajemen Perhotelan ngamiletin skema sertifikasi kompetensi front office miwah bartender. Tiosan punika, samian wisudawan miwah wisudawati sampun ngamiletin tes TOEIC sajeroning nureksain kawagedan nganggen basa Inggris. 

 

“PIB puniki, tiosan ngasilang  SDM ring industri pariwisata sane unggul, taler ngwangun karakter sane becik saha prasida ngarepin pasaing global sane sayan ageng. Irika taler ngadungang pantaraning kawagedan sareng parilaksana sane becik. Silih tunggil kekuatan unggul sane prasida  kaanggen dasar majeng angga akademis prasida sukses ring salanturipun,” baos Prof Sulistyawati.

 

Dane taler ngaptiang majeng samian mahasiswa sane sampun wisuda, yadiastun sane mangkin kantun pandemi Covid-19, sampunang punika kaanggen pialang, nanging sapunapi prasida ngarepin pakibeh jagate. Risampune lulus saking PIB, mahasiswa mangda kreatif, madue ide-ide anyar, saha mangda madue tata cara mapikeyun utawi minset positif. 

 

“Pitegesnyane iraga mangda prasida masaing, prasida ngwangun parakanti antuk profesional saha prasida dados entrepreneur ring widang pariwisata,” baos Prof Sulistyawati.

Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) wilayah VIII Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa,MSi maosang, Dane nureksain yening ngawit kawentenan Politeknik Internasional Bali punika taler ring panglimbak ipun kantos mangkin. “Samian mamargi nganutin geguat sane wenten,” baosnyane. Majeng wisudawan Dane ngelingang mangda madue rasa tresna, pradnyan, madue integritas, norma, transpormatif miwah kasih. “Sampunang wenten rasa mayus, saha ngawit benjang sampunang malih nunas bekel ring yayah rena. Mangda prasida mandiri., Tiang nenten sangsaya samian prasida nagingin pangaptin tiang. Saantukan sane prasida nguwah angga, majanten soang-soang angga,” piteketnyane majeng para wisudawan wiadin wisudawati.

 

Kalih wisudawati  minakadi Cathlin Theresa Tania dados wisudawati tebaik saking Diploma Tiga Seni Kuliner miwah Georgiana Franita Puspitasari pinaka wisudawati terbaik saking Diploma Empat Manajemen Perhotelan. “Galah petang warsa majanten nenten gelis, akeh sane sampun tiang lintangin ri kala ngranjing ring Politeknik Internasional Bali. Tiang ngaturang suksma dahat majeng bapak pendiri PIB, ,Ibu Direktur, para dosen, sawitra saareng sami, rauhing ring civitas akademika PIB. Tiang jagi setata ngwangiang kampus ring dija ja tiang magenah. PIB mangda setara rajeg wiadin maju,” baos  Georgiana Franita Puspitasari  ri kala nguningayang pesan miwah kesan. (Md) 

 


TAGS :

Komentar