Putri Koster Rauh Ring Pamikukuhan Pasikian Yowana Bali Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota miwah Kecamatan sajebag Bali

  • 26 Desember 2021
  • 20:12 WITA
  • News
Putri Koster Rauh Ring Pamikukuhan Pasikian Yowana Bali Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota miwah Kecamatan sajebag Bali

DENPASAR, Balitopnews.com - Manggala Utama Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat Bali (Pakis Bali) Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Putri Suastini Koster ngrauhin pamargin pamikukuhan Pasikian Yowana Bali Majelis Desa Adat  undagan kabupaten/kota miwah kecamatan sajebag Bali ring  Art Center Denpasar, Redite (26 Desember 2021).

 

Gubernur Bali Wayan Koster sajeroning sabrama wacanannyane sane kawacen olih Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I GAK Kartika Jaya Seputra maosang, kawentenan Pasikian Yowana Bali MDA Provinsi Bali, Pasikian Yowana Bali MDA Kabupaten/Kota wiadin Pasikian Yowana Bali MDA Kecamatan dahat kabuatang sajeroning nyokong swadarma saking Majelis Desa Adat mapaiketan sareng pangupaya nangiang kawentenan Sekaa Teruna wiadin Yowana Desa Adat ring widang adat, agama, budaya, dresta, pendidikan, teknologi, kewilayahan, olahraga, kesehatan, lingkungan hidup, kreativitas, perekonomian, hukum, Kamtibmas, miwah panyayub majeng alit-alit ring wewidangan desa adat.

 

"Titiang taler rumasa bagia rahinane mangkin Pasikian Yowana Bali MDA Kabupaten/Kota wiadin Pasikian Yowana Bali MDA Kecamatan sajebag Bali sampun kapikukuhang. Swadarma mangda kamargiang sabecik-becikne, nitenin kawentenan Yowana Desa Adat ring wewidangan soang-soang, saha mangda prasida dados tetuladan majeng para yowana ring Bali," baosnyane.

 

Gubernur Bali ngaptiang mangda Pasikian Yowana Bali ring samian undagan, nyarengin nyokong saha ngamargiang daging Perda Nomor 4 Warsa 2019 indik Desa Adat ring Bali saha samian kawijakan-kawijakan Pemerintah Provinsi Bali sajeroning nitenin kawentenan palemahan, krama, wiadin kabudayan Bali sekadi ngwatesin kawentenan plastik sekali pakai, pengelolaan luu berbasis sumber, rahina mabusana adat bali wiadin panyayub majeng kawentenan danu, klebutan, tukad wiadin segara.

 

"Iraga sareng sami mangda masikian, sikiang angga nyokong visi Nangun Sat Kethi Loka Bali, kawijakan-kawijakan sane mabuat mangda kasokong ring desa adat. Sagilik saguluk, ngamastikayang yening geguat wiadin uger-uger sane wenten prasida kamargiang ring desa adat," baosnyane.

 

Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet ngaptiang para Yowana mangda setata ngaatang angga nyarengin nyaga karajegan Bali rauhing ring kabudayanipun sane mautama, sane madasar antuk Agama Hindu Bali, minakadi Agama Hindu dresta Bali.

 

Ring galahe punika, Pengurus Pasikian Yowana Bali Majelis Desa Adat  saking 9 kabupaten/ kota miwah 57 kecamatan sajebag Bali kapikukuhang langsung olih Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet.

 

Parikrama punika taler karauhin olih Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota sajebag Bali, Manggala Utama Pasikian Pacalang Bali  MDA Provinsi Bali, Manggala Utama Pasikian Yowana Bali MDA Provinsi Bali, Manggala Prajuru Yowana Bali MDA Kabupaten/Kota wiadin Kecamatan sajebag Bali rauhing ring uleman sane tiosan. (gix)

 


TAGS :

Komentar