Kantos Warsa 2030 Indonesia Muatang 9 Yuta Talenta Digital

  • 06 Januari 2022
  • 20:01 WITA
  • News
Deputi IV Menko Perekonomian RI Mohammad Rudy Salahuddin mungkah Kuliah Industri ITB STIKOM Bali melarapan virtual.

DENPASAR, Balitopnews.com – Sawetara wenten 3.062 mahasiswa ITB STIKOM Bali selami kalih rahina, Wraspati – Sukra, ngamiletin kuliah industri antuk ngrauhang roras diri narawakya sane sayuwakti waged nganutin widangnyane. Parikrama kabungkah antuk online saking Jakarta olih Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM (Deputi IV Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI miwah kamiletin online olih pejabat struktural ring Aula ITB STIKOM Bali miwah para mahasiswa ITB STIKOM Bali saking jero soang-soang, Wraspati (6 Januari 2022).

Mohammad Rudy Salahuddin nuekang, Pandemi Covid 19 kajantenang prasida ngakselerasi adopsi bisnis digital. Parindikan puniki wiwilan ipun saantukan mauwahnyane parilaksana wiadin parikrama saking krama, karuntutin antuk makudang pangelimbak model bisnis sane sayan digitalisasi. Trend pemanfaatan kajantenang saking panincap makudang parikrama kramane wiadin ri kala matetumbasan, sekadi makarya antuk online, , telemedicine wiadin layanan keuangan digital.  

Kabaosang yening ring warsa 2030 katarka wenten 30 persen parikrama sajeroning nagingin pabuat konsumsi utaminipun ring panegara maju jagi kalaksanayang online sane jagi nyokong panincap kawentenan pembayaran digital. Kawentenan kramane ring salanturnyane majanten jagi akehan angga yowana, para digital nettist, sekadi mahasiswa ITB STIKOM Bali sane dahat adaptif majeng panglimbak teknologi sane sapisanan pinaka pelaku wiadin panyokong utama konsumsi global. Sinyal adaptasi nyujur More Society 5.0 sayan ageng, kajantenang saking seseleh sane kalaksanayang olih Google wiadin Temasek warsa 2021 sane maosang yening ring warsa 2020 sawetara 75 % kramane ring ASEAN sampun terkoneksi internet antuk akeh pengguna 440 yuta diri, 350 yuta diri ngawigunayang sajeroning layanan ekonomi digital miwah 60 yuta pinaka pengguna sane anyar ngawit panglimbak Pandemi Covid – 19. “Gegambaran puniki nyihnayang yening katarka ring dasa kantos kalih dasa warsa sane jagi rauh nenten wenten malih parinama ekonomi digital saantukan samian widang ekonomi sampun terdigitalisasi,” Dane nuekang.

Saking data Kementerian Kominfo RI, Mohammad Rudy Salahuddin maosang kantos ring warsa 2030 sane jagi rauh, Indonesia muatang malih siya yuta diri talenta digital utawi sawetara tigang atak tali diri nyabran warsa. Puniki sajeroning nyokong usaha bisnis digital sekadi UMKM, E-Commerce, Edutech, Healthtech, wiadin sane tiosan. Puniki selah majeng para para lulusan teknologi Informasi.

Ketua Yayasan Widya Dharma Shanti (WDS) Denpasar – induk ITB STIKOM Bali – Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si., Ak., C.A, sajeroning sabrama wacanannyane maosang, Kuliah Industri puniki wantah sajeroning nyobyahang indik dunia kerja majeng mahasiswa mangda madue link and match  utawi kesetaraan wiadin kesepadanan pantaraning dunia pendidikan sareng genah makarya.  “Kuliah Industri puniki pinaka silih tunggil agenda akademik sane patut kamiletin olih samian civitas mahasiswa ITB STIKOM Bali sajeroning nyimbarang pangweruhan mapaiketan sareng dunia kerja ring widang IT,” baos Dharmadiaksa.  


Manggala prawartaka pamargin Kuliah Industri ITB STIKOM Bali Bagus Made Sabda Nirmala, S.Si, M.Eng nlatarang, unteng sane kaunggahang majanten sane nganutin kahanan mangkin, mawit saking e-commerce, data science – augmented reality, creative content,  cyber security, digital marketing and branding, NFT ring industri kreatif grapich design, blockchain and crypto currency, creativepreuneur, industry food and beverage, cloud platform technology, dunia saham, investasi rauhing ring industri software engineering.  

Dane maosang yening narawakya ipun minakadi Furin Ongko (Lead Technical Program Manager Amazon Web Services) sane nlatarang indik mabuatnyane teknologi cloud computing ring masa new normal, I Putu Gede Rahman Desyanta (CEO kepeng.id) nlatarang indik pawesana saking crypto currency wiadin teknologi blockchain ring masa sane jagi rauh, I Putu Sudiarta (CEO PT Bamboomedia Cipta Persada) nlatarang indik  content creator, perancang sepatu sane taler nuwenang paten Niluh Djelantik nlatarang indik ngawigunayang becik aplikasi e-commerec ring masa new normal, pendiri sepisanan CEO Digital Lontar Nusatara I Wayan Lovayana nlatarang indik Data Science miwah Machine Learning melarapan Game Augmented wiadin Virtual Reality,  pecak Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra nlatarang indik pengalaman sapunapi dados angga sane kreatif saha madue pangupa jiwa ri kantune yowana, miwah Yus Sudbya CEO Info Denpasar. 

Manut Bagus Sabda, sane karuruh ring kuliah industri puniki minakadi mahasiswa aktif STIKOM Bali sane kapidabdabin mangda dados SDM sane prasida masaing ring era revolusi industri 4.0 saha mungkah pamikayun mahasiswa melarapan antuk miragiang pengalaman langsung saking para pakar wiadin praktisi saking dunia industri sepisanan uning indik trend panglimbak industri digital ring pungkuran puniki. 
“Yadiastun acara puniki kalaksanayang daring nangiang titiang ngaptiang para mahasiswa prasida ngamiletin kuliah industri puniki sabecik-becikne sajeroning ngawewehin pangweruhan, wawasan bisinis wiadin pengalaman sane prasida katulad saking para narawakya,” pangapti saking Bagus Sabda. (Md/rls) 

 


TAGS :

Komentar