Bali Sayaga Nrima Vaksinasi Covid-19 Dosis Kaping Tiga, Booster 

  • 11 Januari 2022
  • 21:01 WITA
  • News
Banner pengumuman Vaksinasi Covid-19 Dosis Kaping tiga ( Booster)

DENPASAR, Balitopnews.com - Sekretaris Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali, Made Rentin maosang Provinsi Bali rumasuk samian Kabupaten/Kota sane wenten ring Bali sampun prasida nagingin prasarat sajeroning ngamolihang booster utawi dosis kaping tiga Vaksin Covid-19. Vaksin Covid-19. 

Dane nlatarang sane sampun kavaksin ring Bali kantos ring tanggal 11 Januari 2022 wenten 102,77 % majeng Vaksin Dosis kapertama miwah 91,46 % majeng Vaksin Dosis kaping kalih.

“Punika taler yening wilangin indik sane sampun vaksinasi ring soang-soang Kabupaten/Kota sane wenten ring Bali rata-rata sampun langkungan ring 82 %, antuk Buleleng sane pinih alit, agengnyane 82,2 % Dosis kapertama miwah 71,2 % Dosis kaping kalih, saha sane pinih ageng wantah Kota Denpasar 149,3 % Dosis kapertama miwah 132,8 % Dosis kaping kalih,” baosnyane ring Denpasar, Anggara (11 Januari 2022).

Dane nlatarang yening program vaksinasi Covid-19 dosis kaping tiga (booster-red) sane kakawitin saking tanggal 12 Januari 2022 jagi kaicen majeng krama sane sampun ngamolihang vaksin dosis kaping kalih langkungan ring nem sasih sane sampun lintang.

Program puniki kautamayang majeng kabupaten/kota sane sampun vaksinasi 70% majeng dosis kapertama miwah 60% dosis kaping kalih, antuk statusnyane prasida katureksain ring https://vaksin.kemkes.go.id/

Presiden RI Joko Widodo ngamedalang pamutus yening vaksin booster majeng krama jagi kaicen gratis majeng samian krama Indonesia.

"Titiang ngambil pamutus ngicen vaksin kaping tiga puniki gratis ring samian krama Indonesia saantukan karahayuan saking krama sane dahat utama," baos Jokowi sekadi sane kasiarang ring kanal YouTube Sekretariat Presiden, Anggara (11/1).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mastikayang program booster vaksin Covid-19 kakawitin ring tanggal 12 Januari 2022. Vaksin puniki jagi kaicen gratis majeng samian krama Indonesia.

Booster vaksin Covid-19 kaicen majeng krama sane mayusa 18 warsa utawi langkungan, saha sampun ngamolihang vaksinasi dosis sane tegep ring nem sasih sane sampun lintang utawi langkungan.

"Bapak presiden maosang vaksin puniki kautamayang majeng lansia wiadin angga sane katureksain rentan utawi immunocompromised. Booster mabuat kaicen pinaka kasumekenan pemerintah sajeroning nyayubin krama Indonesia saking gageem Covid-19 varian sane anyar," baos Budi ring konferensi pers digital ring Jakarta, Anggara (11/1).

Sadurungnyane Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Sri Rezeki Hadinegoro maosang, wenten tetiga dasar ngawinang vaksin booster mabuat kaicen. Sri maosang, booster kabuatang saantukan antibodi nedunang ring nem sasih sesampun vaksinasi saha sinarengan sareng kawentenan varias virus sane anyar.

Napi malih, rauh mangkin durung kauningin malih pidan pandemi jagi puput, mawinan imunitas sane becik dahat kabuatang. Dasar sane pinih untat wantah equity, saantukan samian krama madue hak ngamolihang vaksin ring sajebag provinsi.

"Ring nem sasih antibodi nedunang, napike prasida ngarepin pangrejeg virus, napi malih wenten mutasi virus, iraga mangda nureksain panglahlahnyane," baos Sri sajeroning Konferensi Pers sane kalaksanayang antuk daring.(gix)


TAGS :

Komentar