Gubernur Koster : Sampunang Sangsaya Ngamiletin Booster, Vaksinasinyane Taler Gratis

  • 12 Januari 2022
  • 15:01 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster nyelehin pamargin vaksinasi Covid-19 dosis kaping tiga utawi booster sane kalaksanayang sinarengang ring rahina Buda (12 Januari 2022). Pamargin booster ring galahe mangkin kapikamkam olih BIN Daerah Bali antuk ngambil genah ring Wantilan DPRD Provinsi Bali.

Kadiskes Bali I Ketut Suarjaya maosang booster kalaksanayang sinarengan ring 34 provinsi sajebag Indonesia. Booster jagi kaicen majeng krama sane sampun ngamolihang vaksinasi paletan kaping kalih, paling nenten sampun ngamolihang vaksin kaping kalih ring nem sasih sane sampun lintang, utawi langkungan. 

Sane kautamayang minakadi  para lansia miwah sane tiosan kaanutang sareng capaian vaksinasi, minakadi majeng krama umum paling akidik sampun 70 persen miwah vaksinasi lansia pinih kidik 60 persen.

"Bali vaksinasi umum sampun langkungan ring 102 persen miwah vaksinasi lansia langkungan ring  83 persen, mawinan samian krama Bali sane mayusa langkungan ring plekutus warsa saha sampun ngamolihang vaksin paletan kaping kalih, paling nenten ring nem sasih pungkuran puniki, prasida ngamolihang vaksinasi," baosnyane.

Manutnyane wenten petang soroh vaksin sane kaanggen minakadi Pfizer, Moderna, Astrazaneca, miwah Sinovac. Akeh vaksin sane sampun wenten kantos rahina mangkin wantah satak ulung dasa tali langkung. 

Vaksinasi booster puniki kaicen wantah atengah dosis saking dosis vaksin umum. Mawinan asiki dosis punika prasida kaanggen majeng kalih diri krama. 


Gubernur Bali Wayan Koster maosang sadurungnyane tigang yuta diri (70 persen) krama Bali kaaptiang prasida ngamolihang Covid-19. Raris magentos dados 3,4 yuta utawi manados 79 persen.

Bali muatang 6,8 yuta dosis vaksin. Rauh mangkin samian kadagingin antuk pemerintah pusat. 

"Nenten wenten sane kirangan. Napi malih durung telas sampun kakirimin malih. Mawinan prasida madue stok vaksin nganutin ring pabuat," baosnyane.

Koster ngawewehin yening Presiden Joko Widodo ngaptiang ring Gubernur sajebag Indonesia mangda nglaksanayang vaksin kaping tiga utawi booster.

"Rahinane mangkin kakawitin miwah jagi kalaksanayang percepatan ring asasih rauhing kalih sasihe puniki, mawinan capaian sane kaaptiang sayuwakti prasida kadagingin. Antuk punika Bali sayuwakti prasida trepti saha prasida aman karauhin olih wisatawan. Titiang ngaptiang majeng krama saantukan vaksin puniki gratis, krama mangda nenten sangsaya ngamiletin booster," pangaptinnyane. 

Kepala BIN Daerah Bali Brigjen Pol. Hadi Purnomo maosang BIN wilayah Bali ring awarsa pungkuran puniki kaicen target 484 tali diri utawi asasih mangda wenten 37 tali diri. 

"Pidabdabe puniki kalaksanayang kawantu antuk Dinas Kesehatan Provinsi miwah Kabupaten mawinan Bali sayuwakti samian krama ipun ngamolihang vaksin miwah prasida nglangkungin DKI," baosnyane.

Dane nlatarang majeng booster target utama kantun ring lansia kalanturang raris krama umum sane sampun ngamolihang vaksin paletan kaping kalih ring nem sasih pungkuran puniki utawi langkungan.

"Sasampun parikrama puniki jagi kalanturang antuk door to door inggian majeng lansian wiadin krama umun, sane nenten prasida ngamiletin vaksin kolektif, mawinan kalaksanayang pidabdab door to door," baosnyane.(gix)


TAGS :

Komentar