18 Sisia SMA ring Bali kafasilitasi Gubernur Bali Kuliah ring 10 Universitas Terbaik Dunia 

  • 17 Januari 2022
  • 12:01 WITA
  • News
18 Sisia SMA ring Bali kafasilitasi Gubernur Bali Kuliah ring 10 Universitas Terbaik Dunia 

DENPASAR, Balitopnews.com -Gubernur Bali Wayan Koster, Redite (16 Januari 2022 ring Gedung Gajah, Jayasabha, masadu ajeng sareng para sisia sane ngamolihang Beasiswa Program Indonesia Maju saking Presiden RI, Ir. Joko Widodo. 

Gubernur Bali kasarengin Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Bali, KN Boy  Jayawibawa maosang, plekutus  sisia sane pinaka putra putri terbaik Bali prasida lolos ngamolihang Beasiswa Program Indonesia Maju sesampune ngamiletin seleksi sane ketat, kamargiang olih Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali saha kaenterang olih Prof. Yohanes Surya. 

Para sisia prasida katerima ring 10 Univeritas terbaik dunia, minakadi: kalih diri sisia katerima ring University of Illinois Urbana Champaign (USA), adiri sisia katerima ring University of Michigan (USA), adiri sisia katerima ring University of Chicago (USA), adiri katerima ring Columbia University USA,
Adiri katerima ring Carnegie Melion University (USA), limang diri sisia katerima ring University of British Colombia (Canada), tigang diri sisia katerima ring University of Toronto (Canada), kalih diri katerima ring National University of Singapore, adiri katerima ring Nanyang Technological University (Singapore), miwah adiri katerima ring National Taiwan University.

Saking plekutus sisia punika, limang diri prasida lolos ring Kategori Afirmasi miwah tlulas diri prasida lolos ring Kategori Reguler. 

Plekutus diri sisia sane ngamolihang Beasiswa Indonesia Maju sane lolos ring Kategori Afirmasi wenten limang diri minakadi: I Dewa Gede Essa Satria Widana saking SMAN 1 Tabanan antuk tetujon ring Universitas/Negara ring University of 
British Colombia (Canada), Jurusan Pharmacology, I Putu Wisnu Jaya Wardana Mawit saking SMAN 1 Singaraja ring University of British Colombia (Canada), Jurusan 
Mathematic, Ni Putu Saraswati Maharani Devi saking SMAN 3 Denpasar ring University of British Colombia (Canada), Jurusan Biological Science, Diah Septa Lingga Pratiwi mawit saking SMAN 2 Semarapura sane ngamolihang beasiswa ring University of Iilinois Urbana Champaign (USA), Jurusan Psychology,miwah Meilana Putri mawit saking SMAN 2 Amlapura. 

Sane lolos ring Kategori Reguler wenten tlulas diri minakadi Kadek Kurnia Dewi mawit saking SMAN Bali Mandara katerima ring University of Chicago (USA), Jurusan Physiology,  Ni Ketut Selamat Kariyani mawit saking SMAN Bali Mandara katerima ring  University of Iilinois Urbana Champaign (USA), Jurusan Agriculture and Forestry,  Ni Luh Eka Januartini mawit saking SMAN Bali Mandara katerima ring Columbia University USA, Jurusan Environmental Science, Ni Putu Ari Budiani mawit saking SMAN Bali Mandara katerima ring University of British Colombia (Canada), Jurusan Agriculture and Sustainable, Ni Wayan Novia Sinta Dewi mawit saking 
SMAN Bali Mandara katerima ring National University of Singapore, Jurusan Physiology, I Gusti Ngurah Sucahya Satria Adi Pratama mawit saking SMAN Bali Mandara katerima ring Carnegie Mellon University (USA), Jurusan Computer 
Science, Gede Deanova Wikayana Fachrie mawit saking SMAN 1 Singaraja Katerima ring University of Toronto (Canada), Jurusan Astronomy and Astrophysics,Made Deva Wikananda Putra mawit saking SMAN 1 Singaraja katerima ring 
University of Toronto (Canada), Jurusan Astronomy and Astrophysics, Ni Putu Dhara Deswita Prabha mawit saking SMAN 1 Singaraja katerima ring National 
University of Singapore, I Putu Pramana Putra mawit saking SMAN 4 Denpasar Katerima ring University of British Colombia (Canada), Jurusan Computer Science,  Jerry Eriksen mawit saking SMAN 4 Denpasar katerima ring Nanyang  Technological University (Singapore), Jurusan Mechanical Engineering,  Ni Putu Miranda Puteri mawit saking SMAN 3 Denpasar katerima ring University  of Michigan (USA), Jurusan Biological Science, miwah Andrew Jamsa mawit saking  SMA Jembatan Budaya Badung katerima ring University of Toronto (Canada), Jurusan Kimia utawi Teknik Kimia. 

“Sesampun lulus Program S1 prasida nglanturang ring Program S2 miwah S3 utawi jagi makarya,” baos 
Gubernur Bali saking Desa Sembiran, Buleleng puniki.

Para sisia sane ngamolihang Program Beasiswa Indonesia Maju puniki anut sareng kawijakanvGubernur Bali nglimbakang Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul, prioritas Bidang Pendidikan sajeroning Visi Pembangunan Daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. 

Gubernur Bali ngajiang becik para sisia sane prasida lolos ngamolihang Program Beasiswa Indonesia Maju, antuk samian prabea pendidikan rauhing ring biaya idup dados aongan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dane nlatarayang majeng plekutus diri sisia sane jagi nglaksanayang pendidikan ring dura negara, sadurunge berangkat mangda nglungsur karahayuan  sekala ring yayah rena miwah antuk niskala nguningayang ring Merajan/Sanggah soang-soang, ring Pura Desa/Kahyangan Desa, ring Pura Sad Kahyangan sajeroning nglungsur mangda setata kaicen tuntunan, kesehatan miwah antar ngamiletin pendidikan, pamuputne prasida ngamolihang prestasi sane becik, lulus nganutin galah sane kacumawisang. 

“Dane taler ngaptiang ring para sisia, tiosan nelebang pangweruhan sane kaicen ring kapus, para sisia mangda ngawigunayang galah nincapang pendidikan puniki melarapan antuk nelebang indik kemajuan, potensi, wiadin keunggulan sane kaduwenang olih panegara punika. Mawinan ri sampune lulus, para sisia jagi ngamolihang pangweruhan akademis saha sayan jimbar pikayunane nganinin indik panegara punika, mawinan prasida maju miwah madue Universitas sane kasub ring jagate.” Baos Koster.

Gubernur Bali taler ngicen wantuan biaya awal Rp. 360 Juta sane kaicen majeng plekutus diri sisia, soang-soang keni Rp. 20 Yuta kaanggen para sisia punika berangkat, sane mawit saking dana CSR Bank 
Pembangunan Daerah Bali.(gix)


TAGS :

Komentar