Gubernur Bali, Wayan Koster Toast Arak Sandikala Cocktail Sareng President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott) miwah Walikota/Bupati Sajebag Bali

  • 19 Januari 2022
  • 12:01 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

BADUNG, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster nglaksanayang toast Arak Sandikala Cocktail sareng President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson sajeroning parikrama Marriott International Indonesia Supports by Bali for Bali sane kalaksanayang ring The St. Regis Bali Resort, Nusa Dua, Badung ring rahina Anggara Wage, Matal 18 Januari 2022.


Toast Arak Sandikala Cocktail puniki taler kamiletin olih Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Karangasem, I Gede Dana, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Mayun, President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Wayan Jarta, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali, Gede Pramana, miwah Sekda Tabanan.

President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson sajeroning sambrama wacanannyane ngaturang suksma antuk panyokong saking samian angga selami puniki. Ramesh nguningayang yening sane mangkin Marriott International sampun madue 23 hotel ring Pulo Dewata miwah ring bulan April 2022 sane jagi rauh maweweh malih asiki mawinan dados 24 hotel. Sangkaning punika, Ramesh Jackson ring ajeng Gubernur Bali maosang yening parikrama sane ngambil murda Marriott Internasional Indonesia Support by Bali for Bali kalaksanayang pinaka panglantur saking prakanti sane sampun kawangun saking tanggal 3 Desember 2021  ring Jaya Sabha, Denpasar. "Prakanti puniki mapaiketan sareng kawijakan nganggen beras bali, adeng bali miwah sane tiosan sane jagi kaanggen olih Group Marriott Internasional," baosnyane sinambi nguningayang kasumekenannya setata nganggen produk lokal Bali ring operasional Group Marriott International.

Gubernur Bali, Wayan Koster ring sambrama wacanannyane ngaturang suksma majeng President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson sane sampun nagingin bebaosan daweg tanggal 3 Desember 2021 sane kafasilitasi langsung olih Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho.

"Daweg punika, Titiang (Gubernur Bali, Wayan Koster, red) kasarengin President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson miwah Oriol Montal pinaka Multi-Property Vice President-Bali ngalingga tanganin prakanti sareng I Kadek Budiarta pinaka Direktur Utama UD. Aditya Poultry Shop saking Kabupaten Bangli, miwah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Tabanan, Kompiang Gede Pasek Wedha mapaiketan sareng ngawigunayang produk lokal Bali sane kasaksiang langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, miwah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Mardiana ring Jayasabha. Ring MoU punika, wenten kasumanggeman saking Marriott nganggen beras lokal saking Kabupaten Tabanan, miwah adeng saking Kabupaten Bangli," baos Gubernur Bali sakig Desa Sembiran, Buleleng puniki sinambi nyaritayang daweg Dane nyangra Bapak Ramesh melarapan antuk Arak Bali.  Arak Bali puniki prasida kasandingang sareng Soju Korea miwah Sake Jepang.

 "Bapak Ramesh,  ri kala nyicipin Arak Bali. Titiang uratiang becik sapunapi semitannyane, saha kakantenang Dane dahat seneng nginum Arak Bali saha kabaosang enak. Kadasarin antuk parindikan punika, Bapak Ramesh masemaya jagi nglaksanayang parikrama toast Arak Cocktail ring bulan Januari 2022, miwah sampun prasida kalaksanayang, "baos Koster. 

Bebaosan Gubernur Bali puniki kalanturang melarapan antuk President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson ri kala masadu ajeng ring Jayasabha. Gubernur Bali maosang yening yening Dane mabebaosan panjang sareng Bapak Ramesh antuk ngaptiang mangda nenten nganggen beras, adeng, wiadin arak Bali kemanten ring hotel, nanging Wayan Koster nyarengang hotel Group Marriott International taler nganggen produk lokal Bali tiosan, sekadi tasik Bali, sapi Bali, ayam Bali, bawi bali, juwukk Bali, salak Bali, jangan Bali, wiadin sane tiosan, rauhing ring industri lokal Bali sajeroning nagingin pabuat ring hotel Group Marriott International.

"Titiang banget ngajiang becik hotel Group Marriott International saantukan sampun nagingin pangaptin Titiang saha puniki pinaka pangawit saking promosi produk lokal Bali sane anut sareng Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Warsa 2018 indik Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali miwah Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Warsa 2020 indik Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, miwah salanturipun mangda nglaksanayang daging Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Warsa 2018 indik Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Warsa 2021 indik Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tradisional Bali, miwah Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 17 Warsa 2021 indik Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali. Satunggil rahina Anggara nganggen busana malakar Kain Tenun Endek Bali, miwah satunggil rahina Wraspati, Purnama, miwah Tilem nganggen busana adat Bali," baosnyane sane kasanggra antuk andup-andup sinambi maosang yening President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson pinaka group hotel pinih ageng ring jagate sampun ngawit ngamargiang kawijakan Pemerintah Provinsi Bali. Antuk punika, Dane ngaptiang mangda nenten Group Marriott International kemanten sane nglaksanayang, nanging hotel tiosan mangda taler prasida nulad pidabdab becik puniki.

Dasar Gubernur Bali, Wayan Koster ngutsahayang Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Warsa 2018 indik Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Warsa 2018 indik Pemasaran, Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Warsa 2020 indik Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Warsa 2021 indik Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tradisional Bali, miwah Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 17 Warsa 2021 indik Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali, saantukan galah pandemi Covid-19 pinaka galah becik nguningin samian potensi Bali, inggian mapaiketan sareng palemahan, pawongan wiadin kabudayannyane nganutin sareng daging visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan antuk nitenin kasucian rauhing karahayuan jagat Bali wiadin dagingnyane, ngardi kahuripan krama Bali sane sukerta lan bagia sekala niskala melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru nganutin prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat ring Politik, Berdikari ring Ekonomi, miwah Berkepribadian sajeroning Kebudayaan melarapan pembangunan terpola, menyeluruh, terencana, terarah, miwah terintegrasi ring bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sane kadasarin antuk Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

"Ring visi puniki, taler wenten piteket saking leluhur Bali sane munggah ring Lontar Batur Kalawasan, silih tunggilnyane maosang hidup yang menghidupi, urip sane nguripin. Antuk punika, samian angga sane nganggen brand nama Bali, sane sampun ngawetuang nilai ekonomi, majanten muatang prinsip keharmonisan sane nguratiang budaya lokal Bali, sareng-sareng nyaga pawongan, palemahan rauhing ring kabudayan Bali. Yening samian sampun kalaksanayang, Titiang nureksain yening jagi prasida nglimbak saha tumbuh becik miwah anut sareng unteng G20 'Recover Together, Recover Stronger' utawi 'Pulih Bersama, Bangkit Perkasa'," baos pecak Anggota DPR-RI 3 Periode saking Fraksi PDI Perjuangan. Dane nlatarang asil transaksi Group Marriott International sajeroning numbas adeng Bali sampun kantos selae yuta langkung, miwah beras Rp 78 yuta langkung." Manut Titiang, yening sampun sekadi puniki, petani beras, peternak ayam sane ngasilang adeng, wiadin petani arak jagi ngrasayang kawigunan saking kawentenan hotel puniki. Pidabdab puniki taler jagi nambakin kawentenan tengkulak sane sering ngaonang pangarga, saantukan hotel numbas produk lokal Bali melarapan Perusda antuk produk lokal sane becik, " baos Koster. 

Ring panguntat sambrama wacanannyane, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali puniki ngrastitiang mangda usaha Bapak Ramesh Jackson ring PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott) sayan maju. Yening usaha puniki maju, majanten petani wiadin krama Bali jagi polih pawesana beciknyane. Punika sane dados unteng tetuek saking prakanti sane kawangun. "Bapak Ramesh sampun ngawitin pidabdab sane mabuat puniki, mawinan prasida ngicen pamargi sajeroning nincapang kasukertan krama Bali. Titiang banget mapangapti program puniki nglantur. Matur suksma, mugi pidabdab becik saking Bapak, prasida raris asung kerta waranugraha sadaging jagat Bali majeng usaha sane kamargiang Bapak," baos Wayan Koster ring ajeng President Director PT. Indo Pacific Sheraton (Marriott), Ramesh Jackson sane nganggen busana Kain Tenun Endek Bali miwah ring pamuput parikrama Gubernur Bali kasarengin Walikota/Bupati sajebag Bali ngajeng kuliner khas Bali. (Gix)


TAGS :

Komentar