STISIP Margarana Tabanan Miwah FISIP Universitas Negeri Jember Nglinggatanganin  Kerja Sama Program Kegiatan Detasering

  • 24 Januari 2022
  • 18:01 WITA
  • News
STISIP Margarana Tabanan Miwah FISIP Universitas Negeri Jember Nglinggatanganin  Kerja Sama Program Kegiatan

TABANAN, Balitopnews.com - STISIP Margarana Tabanan ngwangun prakanti sareng FISIP Universitas Negeri Jember, antuk palinggatanganan sewala prakanti utawi kerja sama sane kalaksanayang ri kala kunjungan program Detasering FISIP Universitas Negeri Jember ke STISIP Margarana, Tabanan, Soma ( 24 Januari 2022).

Rombongan FISIP Universitas Negeri Jember sane kamanggalain antuk Dekan FISIP Dr Djoko Poernomo MSi kasanggra olih Ketua STISIP Margarana Tabanan I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana, SH.MH kasarengin  Ketua Yayasan Pendidikan Margarana Tabanan Drs.  I Wayan Madra Suartana, MSi wiadin dosen rauhing staff STISIP Margarana Tabanan. 

Pangawit parikrama pangrauh rombongan FISIP Universitas Negeri Jember kaduluruin antuk pamisuguhan sesolahan Maskot Tabanan, Bungan Sandat Serasi, sane kasolahang olih BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) STISIP Margarana Tabanan. 


Ketua STISIP Margarana Tabanan I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana, SH.MH  rumasa seneng saantukan dados silih tunggil kampus sane kapilih FISIP Universitas Negeri Jember sajeroning program detasering. "Swasti prapta ring kampus titiang sane saderana puniki, " baos Ngurah Agung Bagus Widiana. Dane ngawewehin, pantaraning STISIP Margarana Tabanan sareng FISIP Universitas Negeri Jember inargamayang sekadi pianak sareng reraman ipune. "Sane mangkin karauhin antuk Bapak, saha titiang ngaptiang napi sane kacumpuin pantaraning i pianak sareng i rerama puniki prasida adung, "baosnyane. 


Dekan FISIP Universitas Negeri Jember Dr Djoko Poernomo MSi ring galahe punika ngaturang suksma antuk panyanggrannyane. Napi malih kasanggra antuk Tarian Maskot Tabanan minakadi sesolahan Bungan Sandat Serasi. "Titiang prasida nyantenang langsung sesolahan Bali, sane kabaktayang olih para mahasiswa, sane gumanti ngadautin kayun, " baosnyane. 

Dane nlatarayang, paiketan pantaraning FISIP Universitas Negeri Jember sareng STISIP Margarana Tabanan sampun wenten saking suwe. "Sampun akeh dosen STISIP  sane nglaksanayang kuliah S2 ring Universitas Jember, " baosnyane. Mawinan prakanti sane kawangun puniki majanten sampun wenten saking dumun. 

Ring galahe mangkin anggannyane mawali ngrauhin STISIP Margarana Tabanan sajeroning nyusun kalih ngigumin sewala prakanti utawi perjanjian kerja sama indik program kegiatan detasering berbasis perjanjian kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi. "Perjanjian kerja sama puniki majanten mangda masaih sareng makalih angga, " Dane nuekang. Tetujon saking parikrama puniki minakadi  pinaka parikrama detasering berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi saha kaaptiang nincapang kawentenan Perguruan Tinggi mapaiketan ring pamargin program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 


Mapaiketan ring punika, perjanjian kerja sama Nomor :552/UN25.1.2/KS/2022 Nomor : 019/STISIP/I/2022 wantah madaging 7 Pasal sane kalinggatanganin olih makakalih angga. (Md)


TAGS :

Komentar