Gubernur Wayan Koster Ngaptiang Pelaku Pariwisata Sumeken Nglestariang Budaya Bali miwah Patut Mabusana Adat Satunggil Wraspati

Gubernur Wayan Koster Ngaptiang Pelaku Pariwisata Sumeken Nglestariang Budaya Bali miwah Patut Mabusana Adat Satunggil Wraspati

BADUNG, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster ngaptiang pelaku usaha pariwisata ring Bali mangda sayuwakti ri kala rahina Wraspati, Purnama wiadin Tilem, miwah ri kala Wanti Warsa Pemerintah Provinsi Bali nganggen Busana Adat Bali sakadi daging  Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Warsa 2018 indik Hari Penggunaan Busana Adat Bali sane anut sareng  daging Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Warsa 2020 indik Penguatan kalih Pemajuan Kebudayaan Bali, rauhing ring Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Warsa 2020 indik Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.

Pangapti punika katuekang olih manggalaning Pemprov Bali, ri kala  nyapatin silih tunggil manajer hotel ring ITDC, Nusa Dua, Badung daweg mungkah acara Deklarasi Bersama Mewujudkan Peradaban Baru Penyiaran Melalui Informasi Berkualitas ring rahina Wraspati Pon, Wariga tanggal 12 Mei 2022 semeng, ring The Westin Resort, Nusa Dua, Badung.

 

Ring sambrama wacanannyane Ketua Komisi I DPR RI, Meautya Hafid miwah Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Wayan Koster nlatarang Pariwisata Provinsi Bali ring galahe mangkin sampun maurip malih saking tanggal 7 Maret 2022, mawit ring pangrauh Wisatawan Domestik (Wisdom) wiadin Wisatawan Mancanegara (Wisman), saantukan pandemi Covid-19 ring Bali saking pangawit warsa kantos bulan Mei 2022 sampun nedunang. Cihna kawentenan pandemi Covid-19 ring Bali sampun nedunang, kakawitin saking akehnyane panyarengan kramane sajeroning upacara Adat ring Bali, sakadi ring Pura Agung Besakih wiadin sadurungnyane daweg rahina Suci Nyepi tanggal 3 Maret ring samian Kabupaten/Kota ring Bali, wenten pawai Ogoh - Ogoh sane akeh nyarengang krama, saha Covid-19 nenten wenten panincap kasus. “Dadosne kawentenane sampun degdeg. Punika taler ri kala libur Idul Fitri miwah cuti bersama, akeh sane rauh ka Bali saha rauh mangkin kawentenane degdeg tan wenten panincap,” baos Gubernur Koster sane kasanggra antuk andup-andup.

 

Pandemi Covid-19 sane nedunang, baos Gubernur Koster wiwilanipun sangkaning krama Bali trepti nglaksanayang protokol kesehatan miwah vaksinasi boosternyane sane mangkin sampun mamargi 70 persen. “Puniki wantah vaksin booster pinih akeh ring Indonesia,” baos Gubernur Bali sinambi maosang yening madasar antuk punika, Bali kawiaktiannyane sampun aman pisan karauhin olih Wisdom wiadin Wisman. 

 

Mapaiketan ring pariwisata Bali, pecak Anggota DPR-RI 3 Periode saking Fraksi PDI Perjuangan puniki maosang yening Pulo Bali nenten kapidabdabin khusus malarapan antuk perencanaan, nanging panglimbakipun alamiah. Mawinan sangkaning budaya ipun ngawinang pariwisata Bali nglimbak. Nanging sampun suwe pariwisata Bali nenten kapidabdabin becik malarapan antuk kawijakan sane patut, mawinan panglimbak ipun kirang becik, compang–camping, saha akeh kakiranginpun ring makudang genah, nanging sangkaning budaya Bali dahat ngadautin, ngawinang Bali  setata dados uratian saha pilihan krama ring jagate sajeroning masesanjan. 

Kadasarin antuk punika, Gubernur Bali jebolan ITB puniki ngandeyang Pariwisata Bali sane kakelola kirang becik kewanten, kantun akeh rauh ka Bali, napi malih kakelola becik. “Punika mawinan, Titiang ring galahe mangkin sayuwakti midabdabin pariwisata Bali antuk fundamental miwah komprehensif berbasis budaya, sane ngutamayang kualitas saha bermartabat. Puniki sane jagi katuekang pisan," baos Wayan Koster. 

Mangda nenten raris pariwisata ngaonang budaya, sapunapi pariwisata prasida ngwangun budaya. Saantukan Bali yening tan madasar budaya majanten nenten prasida dados genah wisata. “Selami puniki sane midabdabin pariwisata wantah budaya, mawinan pariwisata sapatutnyane ngupapira  budaya, saantukan pariwisata sane muatang budaya,” baos Gubernur Koster sane sampun ngamedalang Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Warsa 2020 indik Tata Kelola Pariwisata Bali.

Mawinan sane mangkin, baos Gubernur Wayan Koster jagi ngadungang pelaku pariwisata sareng krama ring Bali sane dahat kukuh nyaga kabudayan Bali. "Punika mawinan, Titiang ring galahe mangkin sajeroning ngwangun Bali sayuwakti nganggen budaya pinaka hulu pewangunan, nganggen budaya pinaka mainstream pembangunan, saantukan Bali nenten madue kawibuhan sakadi ring kawentenan gas, batu bara, wiadin emas. Nanging Bali madue kawibuhan marupa budaya. Yening niki nenten kapiara becik, majanten pariwisata jagi kaon, nenten wenten sane rauh malih ka Bali sajeroning masesanjan. Yening palemahan sane asri, sane luihan teken Bali majanten akeh, akeh genah sane palemahannyane luihan teken Bali. Sane mabinayan wantah budaya ipun. Sangkaning punika, Titiang nuekang pisan indik budaya malarapan antuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Warsa 2020 indik Penguatan miwah Pemajuan Kebudayaan Bali sane karentebin antuk Peraturan Gubernur 8 Nomor 80 Warsa 2018 indik Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, miwah Sastra Bali rauhing ring pamargin Bulan Bahasa Bali, wenten taler Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Warsa 2018 indkk Hari Penggunaan Busana Adat Bali, " baos Koster. 

Mapaiketan ring mabusana adat Bali, satunggil rahina Sukra, Purnama, Tilem miwah wanti warsa Pemerintah Daerah Provinsi Bali pinaka pelaku ring Bali mawit saking pegawe negeri wiadin swasta, hotel taler mangda mabusana Adat Bali. “Mawinan inuni nyantenang manajer hotel nenten mabusana adat Bali, Titiang nikain. Titiang nenten seneng nyantenang parilaksana-parilaksana sane nenten trepti ring Bali, samia patut nginggilang budaya Bali. Iraga muatang kauripan sane trepti saha sayuwakti nginggilang kawentenan budaya, saantukan iraga pinaka wangsa sane mabudaya, mawinan budaya patut inggilang,” baos Gubernur Bali saking Desa Sembiran, Buleleng.

Ring pamuput baosnyane indik pariwisata Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster nuekang, masesanjan dados nanging mangda setata nginggilang budaya, sampunang wantah ngaruruh merta kewanten ring Bali nanging nenten nguratiang   budaya, i’m sorry. Titiang nenten jagi ngabanggeang parindikane punika. “Cutetnyane yening jagi nglaksanayang usaha ring Bali, wangun budaya Bali antuk sinarengan, saha pamikolihnyane prasida karasayang sareng sami. Punika sane sandang tumbuhang ring Bali,” baos Gubernur Bali.

Ketua Komisi I DPR - RI, Meautya Hafid ri kala mireng pidato Gubernur Bali, Wayan Koster sajeroning panlatarannyane maosang yening sadurung dados Gubernur Bali,  Wayan Koster saking warsa 2004 sampun ngutsahayang kabudayan ri kala dados  Anggota Komisi IX DPR – RI. “Titiang seneng yening senang Bapak Gubernur, nganutin panglimbak jaman, mawit ring pangrauh titiang, hotelnyane kabungkah saha rauh mangkin  Canggu ngruruh Tabanan macetnyane ageng pisan. Ngiring icrn andup-andup ring Bapak Gubernur sane ngawinang Bali sayan becik ri sampunen katiben  pandemi Covid-19," Pamuput Ketua Komisi I DPR – RI ini. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar