Nyapatin Krama Klungkung, Ketua TP PKK Provinsi Bali Nuekang Gerakan Belanja miwah Berbagi 

Putri Koster nyapatin krama Klungkung ring parikrama Pasar Rakyat antuk ngunggahang unteng “Belanja Miwah Berbagi” magenah ring Alun-Alun Ida Dewa Agung Jambe, Kabupaten Klungkung nemonin Sukra  13 Mei 2022.

KLUNGKUNG,Balitopnews.com - Sasampune puput nglaksanayang ring Kabupaten Jembrana miwah Bangli, sane mangkin TP PKK Provinsi Bali sane kamanggalain  Putri Koster nyapatin krama Klungkung ring parikrama Pasar Rakyat antuk ngunggahang unteng “Belanja Miwah Berbagi” magenah ring Alun-Alun Ida Dewa Agung Jambe, Kabupaten Klungkung nemonin Sukra  13 Mei 2022.

Rauh irika,  Putri Koster sane kasarengin Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung  Ayu Suwirta numbas dagangan sane katanjaang sakadi jangan, buah wiadin pabuat pokok tiosan. Parindikan punika taler katulad olih ketua miwah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota sajebag Bali. Sane katumbas raris kapupulang miwah kaepah ring tas barang saha kaicen majeng 100 diri krama tuara.

 

Konsep “Belanja miwah Berbagi” majanten matiosan kawentenane saantukan barang-barang produksi UMKM/IKM wiadin kelompok tani katumbas olih pengurus TP PKK Provinsi wiadin Kabupaten/Kota. Salanturnyane barang-barang punika kaicen majeng 100 diri krama tuara saking makudang-kudang wewidangan ring Kabupaten Klungkung. Tiosan nrima tetumbasan saking TP PKK Bali miwah Kabupaten/Kota, 100 diri krama punika taler ngamolihang bingkisan saking  Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster.

Ring sambrama wacanannyane,  Putri Koster ngaturang suksma antuk panyokong Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta miwah Ketua TP PKK Klungkung mawinan parikrama pasar rakyat galahe mangkin mamargi antar.

Dane ngawewehin yening parikrama pasar rakyat pinaka cihna sinergitas TP PKK Provinsi  miwah Kabupaten/Kota. “Malarapan parikrama puniki ngiring cihnayang yening iraga wenten saha sayuwakti makarya,  miwah kawigunanipun sayuwakti karasayang langsung olih krama,” baosnyane. Parikrama puniki kalaksanayang magilihan ring kabupaten/kota kantos ring panguntat warsa. Dane maosang, pasar rakyat TP PKK sane kapertama kalaksanayang ring bulan Januari ring Kabupaten Jembrana. Nanging sasampune punika wenten panincap Covid-19 varian omicron, mawinan naenin kaandegang saha mawali kalaksanayang ngawit asasih sane sampun lintang ring Kabupaten Bangli.

Ring warsa 2022 Putri Koster ngepah parikrama TP PKK dados kalih kelompok. Kelompok kapertama pinaka parikrama sosialisasi sane kalaksanayang nganutin panglimbak teknologi ring widang informasi. “Yening dumun, sosialisasi kalaksanayang langsung ka desa. Nanging sane mangkin teknologi sayan maju, mawinan prasida ngawigunayang media sakadi TV, Radio wiadin media tiosan sajeroning nyobyahang program PKK,” baosnyane. Tiosan 10 program pokok PKK, program pemerintah sakadi pangupaya nambakin angka stunting, widang lingkungan hidup wiadin kesehatan prasida kaunggahang ring sosialisasi.

Salanturnyane parikrama sane ngranjing kelompok kalih marupa parikrama sosial sakadi pasar rakyat. Dane taler maosang pamargin pasar rakyat madue kalih kaluihan. Malarapan parikrama puniki pengurus TP PKK Provinsi wiadin Kabupaten/Kota prasida mapupul saha prasida ngarauhin wewidangan sane manados tuan rumah. “Ri kala matemu, prasida saling nyaritayang indik pengalaman sajeroning nincapang  organisasi,” baosnyane. Kawigunan sane pinih mabuat, TP PKK prasida ngwantu krama sane muatang wantuan saha prasida ngawantu UMKM/IKM sajeroning nanjaang produknyane. “Pasar rakyat sakadi parikrama sane alit nanging kawigunannyane dahat ageng saantukan banget ngwantu krama,” baosnyane sinambi maosang yening pasar rakyat TP PKK nganggen konsep ‘terima kasih’. Pengurus TP PKK Provinsi miwah Kabupaten/Kota nrima (terima) barang saking sane ngadol salanturnyane kaicen (kasih) majeng krama sane muatang wantuan.

Tiosan ring pasar rakyat, TP PKK Provinsi ngwangun kanti sareng TP PKK Kabupaten/Kota nglaksanayang parikrama berbhakti miwah berbagi sane taler kalaksanayang magilihan. “Ring parikrama berhakti miwah berbagi, katujuang majeng lansia, balita balita gizi buruk/ kurang gizi, ibu hamil kekurangan energi khusus (KEK) miwah kelompok difabel,” baosnyane.

Tiosan punika, Putri Koster sane kasub pinaka seniman antuk makeh kawagedan ngaptiang kader-kader PKK rauhing ring desa mangda uleng nglaksanayang 10 program pokok PKK utaminipun HATINYA PKK miwah Pendidikan karakter majeng alit-alit. Dane nureksain yening mawit saking kulawarga, kasukerta kramane prasida kakardinin. “Yening samian  Ibu-Ibu prasida nglaksanayang program PKK, visi misi PKK ngardi kulawarga sane pradnyan, sehat miwah berdaya guna madasar parilaksana becik majanten prasida kakardinin,” baosnyane.

Tiosan punika, Dane taler nyarengang krama Klungkung ngwangun rasa eling sajeroning ngardi krama sane madasar Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Saantukan pucak kadigjayan Bali daweg riin wenten ring Klungkung. “Mawit saking iriki ngiring waliang jati diri pinaka krama Bali. Bali sane suci miwah metaksu sana banget kaaptiang olih krama Bali,” baosnyane. 

Krama Klungkung ring galahe punika taler ngangkenin rumasa seneng saha banget kawantu malarapan antuk pamargin pasar rakyat. Saantukan parikrama puniki banget karasayang kawigunanipun olih krama. Krama ngaptiang mangda parikrama sakadi puniki prasida kalaksanayang malih ring Kabupaten Klungkung. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar