Gubernur Wayan Koster Nglaksanayang Seminar Aktualisasi Kepemimpinan Bung Karno Nyujur Bali Era Baru

  • 07 Juni 2022
  • 13:06 WITA
  • News
Gubernur Wayan Koster Nglaksanayang Seminar Aktualisasi Kepemimpinan Bung Karno Nyujur Bali Era Baru

DENPASAR,Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster mungkah resmi Seminar “Aktualisasi Kepemimpinan Bung Karno Nyujur Bali Era Baru”  rahina Soma Pon Dungulan tanggal 6 Juni 2022 ring Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar antuk ngrauhang narawakia, I Gusti Ngurah Kusuma Kelakan saking Anggota Komisi VIII DPR RI, Anak Agung Gede Oka Wisnu Murti saking pakar politik wiadin dosen Universitas Warmadewa, Prof. I Wayan Ramantha pinaka pakar ekonomi sepisanan guru besar ring Universitas Udayana miwah Prof. I Wayan “Kun” Adnyana pinaka pakar budaya sepisanan Rektor Institute Seni Indonesia - Denpasar sane kaenterang olih moderator I Ketut Sumarta.

 

Gubernur Wayan Koster nlatarang yening Seminar “Aktualisasi Kepemimpinan Bung Karno Sajeroning Bali Era Baru” kalaksanayang matetujon mangda kramane sayan uning saha resep ring ajaran - ajaran Bung Karno mapaiketan ring kebangsaan sane patut setata kasobyahang ring kramane. "Yening pinaka bangsa, iraga sareng sami kawangun olih  sang proklamator, pemimpin pergerakan ring Indonesia mawinan Indonesia manados panegara sane mahardika," baos pecak Anggota DPR RI 3 Periode saking Fraksi PDI Perjuangan.

 

Bung Karno, baos Gubernur Bali nenten pinaka pemimpin pergerakan kewanten, nanging taler pinaka proklamator miwah Presiden RI kapertama ring Indonesia, saha Dane taler ngicen ajah-ajahan utama utawi dahat fundamental majeng karajegan bangsa Indonesia. Tiosan ring ngwangun spirit krama Indonesia ri kala nglawan penjajah, nanging taler ngwangun spirit sapunapi mangda wangsane puniki mahardika, saha madue spirit sane ageng sajeroning nagingin kamahardikane puniki melarapan antuk pewangunan nganutin sareng panglimbak jaman.

 

 Punika mawinan para yowana panglantur kauripan wangsa mangda uning ring wit iraga, uning ring sejarah indik manggalaning panegara daweg riin mautsaha mabela pati mawinan galahe mangkin iraga prasida nglaksanayang pewangunan. "Titiang ngaptiang majeng samian krama ring Indonesia mangda uning ring sejarah utawi Jas Merah (Jangan Sekali - kali Melupakan Sejarah, red). Sangkaning punika iraga mangda setata eling, yening kawentenan iraga galahe mangkin, wenten sane nyokong saha nuntun mangda mawinan prasida nyujur pewangunan ring sakancan wewidangan ring Indonesia," Pangapti saking manggalaning Pemprov Bali.

 

Gubernur Bali saking Desa Sembiran, Buleleng puniki maosang  Bung Karno nenten namiang kasuksman-kasuksman kauripan sane utama kewanten, nanging taler namiang pewangunan-pewangunan fisik sane dahat monumental.  Bung Karno pinaka angga sane paripurna, madue pangweruhan melarapan antuk ngwacen makatah cakepan, mawinan prasida makarya rumusan bangsa Indonesia, sapunapi ngicen piteket indik pewangunan wangsa puniki sane kaunggahang ring konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana.

 

Konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana puniki bukunyane tebel pisan sane Tiang wacen sadurung dados Gubernur Bali miwah mlajahin indik sejarah peradaban Bali, miwah ngwacen indik budaya Bali saking jaman kuno kantos nglimbak sakadi mangkin ini. Titiang ngrumusang visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali puniki majanten wenten dasarnyane, manut ring cakepan sane kawacen. "Awarsa sesampun  Pemilu 2014 utawi nyarengin sane kaping tiga pinaka DPR RI, mawit wenten wacana Gubernur Bali miwah akeh maosang indik wastan Titiang, mawinan mawit warsa 2016, ri kala punika nenten uning, napi Titiang kaicen amongan pinaka Calon Gubernur Bali olih Ibu Megawati Soekarnoputri, red. Ri kala Nyurat indik Nangun Sat Kerthi Loka Bali, wenten kewanten sane rauh sane nenten Tiang uningin makta buku-buku indik Bali miwah tiang wacen selami awarsa, Titiang icen pinget-pinget buku punika mangda prasida karumusang nganutin konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana sane jagi kamargiang ring Pulo Bali," Baos Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali puniki saha kasanggra antuk andup-andup.

 

Pecak Peneliti Balitbang Depdikbud saking warsa 1988 kantos 1994 puniki nureksain yening Bangsa Indonesia nglaksanayang konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana sane kapikamkam antuk   Bung Karno miwah karumusang olih sawetara 600 pakar. "Tiang nureksain Indonesia jagi sayan maju saha manados panegara sane kuat, madasar antuk nilai - nilai kauripan bangsa sane kaduenang, taler sapunapi ngwangun ekonomi rauhing ring budayanyane," Baos Wayan Koster.

 

Puputnyane kapamucukan  Bung Karno pinaka Presiden RI kapertama, ngawinang konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana puniki taler ical ring pemerintahan selanturnyane. "Yadiastun Indonesia luput saking penjajahan, nanging Indonesia setata kajajah ring ekonomi kantos mangkin, iraga puniki kantun kakuasain mafia impor," Baos Gubernur Wayan Koster sinambi nuekang yening parindikane puniki sane jagi lawan Tiang ring Bali miwah Titiang jagi nangiang kawentenan Tasik Bali, Arak Bali, Beras Bali, Endek Bali, Busana Adat Bali, Aksara Bali miwah sakancannyane manut daging Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Warsa 2018 indik Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Warsa 2018 indik Pelindungan kalih Penggunaan Bahasa, Aksara, wiadin Sastra Bali rauhing ring Pamargin Bulan Bahasa Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Warsa 2018 indik Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan miwah Industri Lokal Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Warsa 2020 indik Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Warsa 2021 indik Penggunaan Kain Tenun Endek Bali / Kain Tenun Tradisional Bali, miwah Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Warsa 2021 indik Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali.

 

Tiang margiang samian puniki sajeroning ngukuhang kawentenan jagat Bali antuk fundamental, berkarakter, berjatidiri, madue nilai kauripan sane kukuh sepisanan ngwangun widang ekonomi melarapan antuk infrastruktur. "Iraga nenten prasida idup madasar  nilai - nilai filosofi kewanten pinaka dasar nglaksanayang kauripan mangda mabudaya matata krama, nanging iraga mangda taler prasida   survive mangda manggih kasukertan," Baos Gubernur Bali jebolan ITB.

 

Ekonomi puniki patut kawangun, nanging yening ekonomi tanpa kawangun nenten kategepin  infrastruktur majanten jagi nenten mamargi becik. Tiang ngangkenin Bali kirang pisan ring infrastruktur, nenten naenin wenten desain sane solid ngintegrasiang dados master plan indik kebutuhan infrastruktur Bali. Mawinan Bali kapanggihin amuniki kewanten. Pinaka daerah wisata dunia, Bali mangda madue infrastruktur, nenten kabuatang majeng pariwisata kewanten, nanging sajeroning ngwangun pusat - pusat perekonomian sane anyar miwah mawesana majeng wewidangannyane, saha majanten jagi mawesana majeng ekonomi krama sajeroning nincapang kasukertan kramane.

 

Punika mawinan ri kala kapikukuhang pinaka Gubernur Bali, Titiang nglaksanayang langsung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali sane madasar budaya Bali miwah nglaksanayang pewangunan sane imbang pantaraning Bali Selatan, Utara, Timur, Barat wiadin Bali Tengah. Saantukan selami puniki arahan pembangunan ring Bali nenten naenin wenten, saha kaulengang ring Bali selatan sane majanten ngawetuang ketimpangan ekonomi, perpindahan penduduk saking Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat samia numplek ring Denpasar wiadin Badung.

 

Sangkaning punika Titiang pinaka  Gubernur Bali kasarengin Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati ring galahe mangkin kantun uleng midabdabin pewangunan Bali sajeroning nyujur Bali Era Baru manut ring  prinsip Trisakti Bung Karno, minakadi Berdaulat ring Politik, Berdikari ring Ekonomi, miwah Berkepribadian sajeroning Kebudayaan melarapan pewangunan infrastruktur sane kakawitin saking  : 1) Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih; 2) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; 3) Shortcut Singaraja - Mengwitani; 4) Tol Jagat Kerthi Bali; 5) Pelabuhan Segitiga Sanur ring Kota Denpasar; 6) Pelabuhan Segitiga Sampalan ring Nusa Penida, Klungkung; 7) Pelabuhan Segitiga Bias Munjul ring Nusa Ceningan, Klungkung; 8) Bali Maritime Tourism Hub; 9) Bendungan Sidan; 10) Bendungan Tamblang; miwah 11) Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali.(Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar