Digelis Nangiang Pariwisata, Bali Dados Percontohan Program IP Tourism

  • 14 Juni 2022
  • 22:06 WITA
  • News
Pencanangan sane kalaksanayang ring Museum Puri Lukisan Ubud Gianyar, Anggara (14 Juni 2022) karauhin olih Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly.

GIANYAR, Balitopnews.com -Bali kapikamkam pinaka daerah percontohan program Intellectual Property and Tourism/IP and Tourism (Kekayaan Intelektual dan Pariwisata) sane kalaksanayang Kementerian Hukum dan HAM RI. Pencanangan IP Tourism wiwilan ipun sangkaning paiketan pantaraning  Kekayaan Intelektual (KI) sareng pariwisata. Melarapan antuk parikrama puniki, majanten prasida dados jalaran  pengembangan produk pariwisata. Pencanangan sane kalaksanayang ring Museum Puri Lukisan Ubud Gianyar, Anggara (14 Juni 2022) karauhin olih Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kekayaan Intelektual Kementarian Hukum dan HAM Ir. Razilu,M.Si sajeroning atur piuningnyane maosang, makudang parindikan sane ngawinang Bali kaanggen pinaka daerah percontohan IP and Tourism. “Bali kadadosang pilot project saantukan pinaka silih tunggil saking dasa genah wisata pinih kasub utawi populer ring warsa  2022 manut trip advisor,” baosnyane. Razilu taler maosang parikrama puniki dahat mabuat mangda pariwisata Bali sayan gelis katangiang sakadi jati mula, saantukan naenin kakaonang antuk pandemi Covid-19. Anggannyane nureksain, Kekayaan Intelektual (KI) pinaka basis saking ekonomi kreatif sane pinaka dasar sajeroning nyokong mangda pariwisata digelis kawaliang sakadi sadurungnyane. Tiosan ring pencanangan IP Tourism, Direktorat Jenderal Kekayan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM taler nglaksanayang Mobile IP Clinic Bali paletan ka-2. Parikrama sakadi puniki taler sampun naenin kalaksanayang daweg bulan Maret 2022 saha kasanggra becik olih krama Bali.

 

Ring galahe punika, DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI ngicen penghargaan majeng Gubernur Bali, Bupati Gianyar miwah Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali. Penghargaan kaicen saantukan makatetiga katureksain ageng pangrembanyane sajeroning ngelingang krama indik mabuatnyane pendaftaran hak kekayaan intelektual. Penghargaan kasukserahang olih Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly miwah Gubernur Bali kaangganin olih  Wagub Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace). Ring parikrama punika, Kemenkumham RI taler nyukserahang surat pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) majeng Tari Sanghyang Jaran Gading miwah Tari Sanghyang Dedari. Majeng Kain Endek miwah Kain Songket, Kemenkumham nyukserahang Sertifikat KIK Pengetahuan Tradisional. Tiosan ring punika, Wagub Cok Ace taler nrima Surat Pencatatan Hak Cipta atas buku pikaryannyane sane mamurda  ‘Padma Bhuwana Bali’. 
Wagub Cok Ace ngaturang suksma antuk medalnyane Surat Pencatatan Hak Cipta majeng buku Padma Bhuana Bali. Dane nlatarang, buku puniki pinaka seselehnyane mapaiketan ring kawentenan Bali sane kaon sangkaning  pandemi Covid-19. Dane ngaptiang, daging pikayunannyane sane kaunggahang ring buku punika prasida dados silih tunggil geguat sajeroning ngwangun Bali ring benjang pungkur. Dane taler ngaturang suksma saantukan Kemenkumham sayan ngukuhang kawentenan kain endek wiadin songket melarapan antuk kamedalangnyane sertifikat KIK Pengetahuan Tradisional.

 

Dane taler ngajiang becik kawentenan Menteri Hukum dan HAM sane sampun urati majeng krama  Bali. Ring warsane puniki, Menkumham Yosanna Laoly sampun ping kalih nyukserahang sertifikat miwah surat pencatatan kekayaan intelektual pinaka cihna panyayub hukum majeng hasil kegiatan intelektual, daya cipta, kreasi wiadin inovasi krama Bali. “Sane kapertama tanggal 16 Januari 2022 ring Taman Budaya miwah rahina mangkin ring Museum Puri Lukisan Ubud,” baosnyane.

 

Wagub Cok Ace ngawewehin, panyukserahan sertifikat KI pinaka silih tunggil cihna bukti Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Era Baru. Silih tunggil dagingnyane wantah nyayubin, nglestariang miwah nglimbakang budaya lokal, daya cipta, kreativitas, wiadin inovasi para intelektual wiadin krama Bali, inggian sane kahanannyane komunal wiadin personal. Pemprov Bali melarapan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali maprakanti sareng Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Sentral KI sane wenten ring Kabupaten/Kota, Sentral KI sane kakelola olih Perguruan Tinggi wiadin para pelaku usaha UKM dan IKM sajeroning ngwantu pendaftaran Kekayaan Intelektual. 

 

Ring periode 2019-2022 sampun kamedalang 207 sertifikat minakadi KI Kepemilikan Komunal wenten 28 Sertifikat inggih punika 19 sertifikat Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), 6 Sertifikat Indikasi Geografis (IG), miwah 1 Sertifikat Pengetahuan Tradisional (PT). Tiosan punika, sampun kamedalang 179 sertifikat KI Kepemilikan Personal inggih punika  132 Sertifikat Hak Cipta, 2 Sertifikat Hak Paten miwah 45 Sertifikat Hak Merk. 
Menkumham Yosanna Laoly maosang yening melarapan antuk ngawigunayang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) prasida dados panyokong sajeroning nangiang widang pariwisata sane naenin kaon sangkaning pandemi Covid-19.  Dane maosang, akehnyane potensi KIK pinaka tetamian budaya wiadin potensi pariwisata sane kaduwenang olih Provinsi Bali dados wiwilan ngawinang kaanggen pilot project IP and Tourism.
Dane ngwewehin, parikrama IP and Tourism prasida embas sangkaning  agengnyane pakilitan pantaraning kekayaan intelektual (KI) sareng pariwisata, minakadi ngranjingang KI ring pengembangan produk pariwisata. Sangkaning punika pemangku kepentingan pariwisata mangda uning nilai komersial saking KI sane kakaryanin, sajeroning ngadautin manah para turise. Mangda genah wisatane sayan nglimbak, pelaku UMKM wiadin pemangku kepentingan sane tiosan mangda uning indik KI raris karanjingang ring strategi bisnis sane kaduwenang.
Dane ngicen conto, Bali madue kuliner sane akeh madue ajeng-ajengan khas saha prasida kalimbakang dados  gastro wisata yening prasida kapidabdabin becik. Tiosan punika, Bali taler madue potensi KI wiadin ecotourism melarapan destinasi wisata alam, wisata religi wiadin budaya. Potensi ecotourism berbasis KI ring Bali silih tunggilnyane melarapan antuk pamargi festival garam Amed ring  Kabupaten Karangasem. Ring genahe punika nenten makarya tasik kewanten sane kasayubin antuk kekayaan intelektualnyane melarapan indikasi geografis, nanging krama irika kasarengin pemerintah daerahnyane ngardi genahe punika dados objek wisata sane misuguhang tontonan ri kala makarya tasik utawi garam tradisional. Yasonna nureksain kawibuhan budaya sane khas miwah eksotis prasida dados silih tunggil keunggulan kompetitif Indonesia sajeroning nincapang KI sane madasar pariwisata. (Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar