Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Dialog Interaktif "Nambakin Pikun risampune Werda, ring RRI Singaraja

  • 20 Juni 2022
  • 21:06 WITA
  • News
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster

BULELENG, Balitopnews.com  - Tim Penggerak PKK sane silih tunggil amongan utamanyane nglaksanayang parikrama sosial miwah sosialisasi sajeroning nincapang kasukertan kramane setata tedun katengahing krama, tiosan sajeroning nguningin langsung  kahanan kramane, sepisanan taler nyobyahang indik parindikan-parindikan sane mabuat majeng anak alit wiadin ring anak lingsir.

Sajeroning nyobyahang parindikane punika, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster nglaksanayang sosialisasi melarapan media elektronik, ring rahina Soma (20 Juni 2022 )  ring RRI Singaraja. 

Putri Koster kasarwngin NS. Cokorda Istri Inten Purwaningsih (Koordinator Alzhiemer Wilayah Bali) nlatarang makudang-kudang pidabdab sajeroning nambakin pinyungkan pikun ri kala sampun lingsir.

Ketahnyane, pikun majanten nibenin anak sane sampun lingsir. Nanging matiosan yening selehin saking widang kesehatan, saantukan pikun pinaka silih tunggil  pinyungkan sangkaning konsentrasi sane ical saha kabaosang dimensia.

Dimensia puniki prasida nibenin anak lingsir, taler prasida nibenin yowana sane pasif utawi nenten nglaksanayang pikaryan napi-napi. Dimensia utawi pikun puniki prasida metu sangkaning sering bengong wiadin akehan marerepan, arang nglaksanayang olahraga, stres, nyimpen pikobet sane nenten  ngamolihang pamargi, saha kalintang osah ring kauripane.

"Rasa ajerih punika ngawinang iraga mayus nglaksanayang napi-napi, mawinan otot nenten kawigunayang. Parindikane puniki majanten mawesana majeng otak sane mawesana majeng mental wiadin fisik", baos Putri Koster.

"Nambakin kawentenan pikun dini wiadin pikun berkelanjutan, majanten mangda nguratiang pola hidup sehat, melarapan antuk nguratiang galah masandekan, nguratiang pola ngajeng mangda becik, miwah antuk setata ngwangun bebaosan sane becik sareng kulawarga wiadin krama ring wewidangannyane", baos  Putri Koster sane madue prinsip malajah salantang tuwuh  yening kantun wenten galah.

Mangda nenten katiben dimensia dini, mawinan patut kasobyahang majeng sira ugi mangda samian prasida uning, saantukan yening nenten kauningin majanten prasida dados pikobet ageng.


NS. Cokorda Istri Inten Purwaningsih pinaka Koordinator Alzhiemer Wilayah Bali nlatarang yening  pikun utawi dimensia pinaka pinyungkan sane prasida nibenin sira ugi saha prasida mawesana kaon majeng parikrama sane kalaksanayang, wiwilanipun mapaiketan sareng pola hidup ri kala kantun yowana.

"Pola hidup ri kala kantun yowana, sekadi kirang olahraga, nyimpen pikobet ring kayun, kirang mabebaosan sareng anak tios mawinan prasida ngawetuang stres sane prasida  ngawinang pikun. Antuk punika Titiang ngelingang majeng samian angga, mangda setata nguratiang pola hidup sehat inggian ring pola makan, nglaksanayang parikrama sane kasenengin, nguratiang galah masandekan miwah ngwangun kanti wiadin bebaosan sareng sira ugi, selami punika ngicen pawesana becik ", baosnyane.

Mangda kauripane sayan becik miwah sukerta, iraga sareng sami mangda prasida adung sareng kulawarga, terbuka ri kala wenten pikobet, nguratiang becik para werda ring jero soang-soang, mangda para lansia prasida degdeg kayunnyane, yening nenten pikun majanten kauripan para lansia taler sayan becik.

Dane nlatarang yening pikun nenten prasida katambanin, nanging wantah prasida katambakin. Saantukan caciren pikun prasida kauningin saking riin minakadi meweh konsentrasi ri kala nglaksanayang parikrama sarahina, sering lali ri kala ngenahang punapa-punapi, lali ring margi ngruruh genah jeneknyane, lali ring pasemetonan utawi kulawarga saha meweh ngambil pamutus ring pianaknyane.

Sajeroning nangiang pangremba saking kramane mangda prasida madue daya guna kecerdasan, parindikane puniki patut kaelingang, mawinan prasida sayan maju saha nglimbak madasar antuk tata susila sane becik.

Sajeroning nambakin kawentenan dimensia utawi pikun, lansia mangda sering-sering kairingang nglaksanayang parikrama sane kasenengin, mapupul sareng sawitrannyane saha saling ibur sareng lansia sane tiosan.(Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar