Ketua TP PKK Provinsi Bali Nyanggra Audiensi Makudang Lembaga miwah Paguyuban Krama

  • 23 Juni 2022
  • 22:06 WITA
  • News
Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Koster Nyanggra Audiensi Makudang Lembaga miwah Paguyuban Krama

DENPASAR, Balitopnews.com -  Ketua TP PKK Provinsi Bali sane taler pinaka Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali  Putri Suastini Koster mapajar sareng pimpinan lembaga, pengurus organisasi wiadin elemen masyarakat ring Ruang Pertemuan Jayasabha, Wraspati Wuku Langkir,  (23 Juni  2022).

Makudang lembaga wiadin organisasi sane mapajar sareng Putri Koster minakadi BKKBN Provinsi Bali, KPPAD Provinsi Bali miwah Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. Ring rahinane punika, Putri Koster taler nyanggra pangrauh  audiensi Krama Bali Los Angeles miwah Ciputra Life.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih nlatarang pangrencana pakeling  Hari Keluarga Nasional (Harganas) Provinsi Bali sane jagi kalaksanayang ring tanggal 29 Juni 2022. Ngramianin Harganas 2022, BKKBN Bali jagi nglaksanayang  talkshow sane ngunggahang unteng stunting antuk ngrauhang narawakya Ny. Putri Koster. Tiosan punika, taler kauningayang jagi makarya Duta Genre (Generasi Berencana) ring undagan provinsi miwah kabupaten/kota sajebag Bali.  

Putri Koster nyanggra becik pangrencana talkshow sane ngunggahang unteng indik stunting. Dane maosang, stunting patut katambakin saking riin melarapan antuk edukasi ring kramane pamekas yowana istri sane pinaka calon ibu. "Parilaksana anak istri sane jagi dados calon ibu patut kauratiang pisan saantukan ring salanturnyane jagi mawesana ri kala mobot," Baosnyane. Mapaiketan sareng Duta Genre, Putri Koster ngelingang mangda paguyuban puniki mangda sampunang kakaryanin kewanten, nanging patut makarya program nyata. 

Salanturnyane, Putri Koster nyanggra pangrauh komisioner Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali sane kamanggalain olih Ni Luh Gede Yastini.  Ring pangawit bebaosan,   Yastini nyihnayang angga ring komisioner KPPAD Bali periode 2021-2026. Ring galahe punika, Yastini nlatarang yening anggannyane uleng sajeroning program pengawasan. Tiosan punika, KPPAD taler ngwangun kanti sareng Majelis Desa Adat miwah Pasikian Paiketan Krama Istri (PAKIS) MDA Bali.  Anggannyane ngaptiang mangda program perlindungan anak prasida ngranjing ring pararem Desa Adat. Tiosan punika, taler kauiningayang indik makudang-kudang parikrama sane jagi kalaksanayang olih KPPAD Bali sajeroning ngramianin Hari Anak Nasional 2022. Silih tunggilnyane pamargin lomba ngripta surat indik anak sane nyarengang para sisia SMA/SMK. "Para sisia prasida nyurat indik napi kewanten sane kaarepin anak alit ring wewidangan wiadin pagubugannyane, " baosnyane. Tiosan punika, KPPAD taler jagi makarya workshop miwah nerbitang buku. Yastini ngaptiang Putri Koster ngripta puisi sane jagi taler kaunggahang ring bukune punika.  

Putri Koster nyanggra becik  program KPPAD Bali sajeroning nyayubin alit-alite saking makudang-kudang kekerasan. Ring kawentenan lembaga puniki, KPPAD Bali kaaptiang mangda uleng sajeroning ngicen edukasi wiadin sosialisasi sane prasida kalaksanayang melarapan antuk makarya iklan saderana.  Mapaiketan ring pakeling  HAN 2022, Dane ngaptiang majeng KPPAD mangda ring pamargin ipun nyarengang alit-alit.  

Salanturnyane, Ny. Putri Koster nyanggra audiensi saking Ketua Krama Bali Los Angeles Desak Nyoman Sri Gestari sane nlatarang makudang-kudang parikrama sane kalaksanayang komunitas puniki.  Selami puniki anggannyane sering nyobyahang indik seni wiadin budaya Bali ring Los Angeles (LA). Komunitas puniki taler ngwantu krama Bali sane nglaksanayang  pendidikan ring LA.  Ring galahe punika, Sri Gestari taler nguningayang pamikayunnyane mangda prasida madue genah suci marupa pura sakadi komunitas krama Hindu Bali ring Belgia.  Ny. Putri Koster nyanggra becik kawentenan paguyuban sane nyayubin krama Bali ring LA.  Mapaiketan ring pangrencana ngwangun pura, Dane ngaptiang mangda krama Bali ring LA ngwangun kanti sareng komunitas sane wenten ring Belgia. 

Ring galahe punika, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia bersatu (KOPITU) Bali taler mapajar sareng  Putri Koster ring kapasitasnyane pinaka Ketua Dekranasda Bali. Ring galahe punika, Ketua DPW KOPITU Bali I Wayan Rediyasa nguningayang program kerja KOPITU sajeroning nyokong UMKM Bali. Silih tunggil  programnyane minakadi pangrencana ngwangun kanti sareng Jepang. Nampenin parindikan punika,  Putri Koster maosang yening semangat sane kamargiang ring KOPITU pateh sakadi Dekranasda Bali minakadi genah nincapang UMKM. Sangkaning punika, KOPITU kaaptiang uleng ring program-program nyata sane kawigunannyane prasida karasayang langsung olih pelaku UMKM.  Dane ngicen conto program Dekranasda Bali sane ulenh majeng program pembinaan perajin melarapan Pameran IKM Bali Bangkit. Saantukan manutnyane akeh pikobet sane patut karuruhang pamargi  ring industri kerajinan tradisional. 

Mapaiketan sareng pangupaya nincapang UMKM, Dekranasda Bali taler kaicen tawaran kerjasama saking Ciputra Life.  Mapaiketan indik napi sane prasida kamargiang,  Putri Koster nuekang indik pangupaya pembinaan miwah ngwantu rinh pemasaran.  Dane banget ngajiang becik pangremba saking angga swasta sajeroning nyokong pamargin pewangunan. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar