Gubernur Wayan Koster Nyelehin Inovasi VAST, Samsat Drive Thru, miwah Kawentenan Mobil Samsat Keliling 

  • 28 Juni 2022
  • 23:06 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

JEMBRANA, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster nyelehin Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali ring Kabupaten Jembrana kasarengin Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha ring Rahina Tilem Sadha, Anggara Kliwon Medangsia tanggal 28 Juni 2022 galah semeng. 
Manggalaning jagat ring Bali puniki nyelehin kawentenan kinerja : 1) Inovasi Virtual Account Samsat (VAST); 2) Samsat Drive Thru; miwah 3) Nureksain Kualitas Mobil Samsat Keliling. 

Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha majeng Gubernur Bali nguningayang Inovasi VAST sane kakaryanin olih Bapenda Provinsi Bali pinaka silih tunggil aplikasi pelayanan publik sane matetujon mangda Pembayaran Samsat Langsung Tanpa Tunai sayan gelis, muatang galah 10 menit kantos 15 menit. Majeng Samsat Drive Thru pinaka inovasi pelayanan publik sane kagenahang ring satunggil natar Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali ring Kabupaten/Kota antuk tetujon mangda kramane sayan gelis puput ri kala naur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), nenten malih tedun saking palinggihanipun saha muatang galah 3 menit kantos 5 menit. "Majeng Mobil Operasional Samsat Keliling sane kawentenang ring satunggil Kabupaten/Kota sajebag Bali wenten 1 Unit antuk tetujon nguningayang ring kramane mapaiketan indik program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ring masa pandemi Covid-19, sepisanan pinaka program jemput bola ka desa-desa sajeroning ngicen ayahan majeng kramane mapaiketan sareng administrasi PKB,” baos Made Santha ri kala  kasarengang olih Gubernur Bali, Wayan Koster ngalinggihin Mobil Samsat Keliling antuk nonpol plat merah DK 8465 D ring natar Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali  Kabupaten Jembrana.
 Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali ring Kabupaten Jembrana, Wayan Sukendra nguningayang Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) miwah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ring ajeng Gubernur Bali jebolan ITB punika. “Kantos tanggal 24 Juni 2022,  UPTD Pelayanan Pajak miwah Retribusi Daerah Provinsi Bali ring Kabupaten Jembrana sane madue  52 pegawe, rauh mangkin sampun prasida mroses capaian PKB  52.08 persen utawi Rp 22.885.629.900, miwah BBNKB agengnyane 41.56 persen utawi Rp 12.377.879.000,” baosnyane. 

 Gubernur Bali, Wayan Koster sajeroning arahannyane maosang mangda samian pegawe UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali ring Kabupaten Jembrana ri kala makarya prasida solid, fokus, tulus, lurus sajeroning ngicen ayah-ayahan ring kramane sane nglaksanayang administrasi PKB wiadin BBNKB sajeroning ngardi visi pembangunan daerah Bali, minakadi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Era Baru. “Titiang taler mapangapti majeng samian krama mangda ngawigunayang galah becik puniki, saantukan Pemerintah Provinsi Bali sampun ngamedalang kawijakan strategis melarapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Warsa 2021 indik Pembebasan Pokok wiadin Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua Dan Selanjutnya, wiadin Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Warsa 2022 indik Penghapusan Sanksi Administratif marupa Bunga wiadin Denda majeng Pajak Kendaraan Bermotor melarapan antuk ngicen Gratis BBNKB II sane sampun kamargiang saking tanggal 5 Januari – 3 Juni 2022 saha Pemutihan kalaksanayang saking tanggal 4 April – 31 Agustus 2022,” baos Gubernur Bali saking Desa Sembiran, Buleleng sinambi ngaturang suksma majeng krama pinaka wajib pajak sane sampun ngamargiang swadarmannyane sajeroning ngwaliang  perekonomian Bali. 

Pangrauh pecak  Anggota DPR RI 3 Periode saking Fraksi PDI Perjuangan puniki taler kasanggra becik olih krama sane sedeng naur  PKB ring UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali ring Kabupaten Jembrana. Kadek Hendrayana miwah Ibu Ana pinaka silih tunggil krama sane mabebaosan langsung sareng  Gubernur Bali, Wayan Koster melarapan antuk ngaturang suksma sampun ngicen keringanan melarapan antuk  ngaluputang kawentenan bunga wiadin denda majeng pembayaran PKB wiadin BBNKB II. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar