Diskominfos Bali Mawali nguripang Lentera Siber

  • 01 Juli 2022
  • 21:07 WITA
  • News
Diskominfos Bali Mawali nguripang Lentera Siber

CPNS ring Provinsi Bali kaaptiang dados pengguna internet sane melek miwah CAKAP digital


DENPASAR, Balitopnews.com - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali maprakanti sareng Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mawali nguripang obor "Lentera Siber" ring Latsar CPNS Provinsi Bali nemonin rahina Sukra Pon Medangsia, tanggal 1 Juli 2022 magenah ring Hotel Nirmala Mahendradata Denpasar Bali.


Pamargin Lentera Siber Goes To Latsar galahe mangkin pinaka parikrama paletan kaping kalih, saantukan sadurungnyane sampun naenin kalaksanayang sane paletan kapertama daweg bulan Mei 2022. Risampun sadurungnyane Lentera Siber nagingin parikrama ring Tugas Mandiri, galahe mangkin Lentera Siber ngamolihang galah kolaborasi antuk materi SMART ASN sareng Instruktur saking BKPSDM Prov Bali.

 

Lentera Siber Goes To Latsar galahe mangkin ngicen pangweruhan indik Digital Safety. 4 pilar literasi digital sane kauningayang ring materi SMART ASN minakadi pilar sane patut kaduwenang olih samian CPNS wiadin PNS mawinan prasida ngawigunayang dunia siber sabecik-becikne.

Lentera Siber nlatarang indik Digital Safety indik praktek ring kauripan sarahina ring paumahan wiadin ring organisasi.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana nyanggra becik  kolaborasi sareng BKPSDM puniki. Gede Pramana ngaptiang Lentera Siber prasida nglanturang kolaborasi sajeroning pamargin Latsar mawinan CPNS ring Provinsi Bali dados pengguna internet sane melek miwah CAKAP digital. Gede uning ring agengnyane panglimbak teknologi, keamanan dados parindikan sane dahat mabuat. Sangkaning nenten sadarnyane pengguna prasida ngawinang sistem paling canggih prasida nenten mawiguna. Sangkaning punika Dane ngaptiang slogan "Sec_rity Without U Is Not Completed" sayuwakti prasida karesepang miwah kaelingin.

Ring pamargin Lentera Siber Goes To Latsar galahe mangkin, Kepala Bidang Persandian I Putu Sundika sane ngicen langsung materi, nyarengang tim Lentera Siber minakadi kalih diri SANDIMAN sepisanan pinaka Sub Koordinator miwah analis sistem informasi. Materi sane kaunggahang galahe mangkin inggih punika konsep sertifikat elektronik miwah sapunapi tata cara validasi keaslian saking surat elektronik, multifactor authentication miwah materi indim malware. Sajeroning materinyane Sundika taler nlatarang  Pedoman Keamanan Informasi sane wenten ring Pemprov Bali, suang-suang pegawe sane nganggen aset TIK marupa koneksi internet, laptop utawi sane tiosan, patut nagingin pat belas geguat ring pedoman punika. Pedoman puniki kakaryanin sajeroning mastikayang keamanan lingkungan siber ring Pemprov Bali. 

 

Lentera Siber pinaka program literasi sane kapikamkam olih Dinas Kominfos Provinsi Bali melarapan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Warsa 2022 Angkatan I. Program literasi puniki, tiosan nglaksanayang literasi singkat, wiadin pelatihan keamanan siber 20 JP, taler kalaksanayang literasi antuk makudang-kudang parikrama ring media sosial. (Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar