Wagub Cok Ace Nyanggra Becik Pamargin PORSEBANK Bali 2022

  • 02 Juli 2022
  • 23:07 WITA
  • News
Wagub Cok Ace Nyanggra Becik Pamargin PORSEBANK Bali 2022

DENPASAR, Balitopnews.com - Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) ngajiang becik pamargin Pekan Olah Raga dan Seni Perbankan (Porsebank) Bali 2022 sane kabungkah resmi ring natar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, 2 Juli 2022, Saniscara Wage Wuku Medangsia.
 
Wagub Cok Ace ngaptiang parikrama sane kalaksanayang sajeroning ngramianin pakeling wanti warsa BI ka-69 puniki prasida dados srana komunikasi wiadin interaksi ring angga perbankan. “Sajeroning parikrama sakadi puniki, jayanti majanten boya dados tetujon. Sane mabuat  parikrama prasida antar,” baosnyane. Tiosan punika, Porsebank mangda taler dados srana majeng perbankan sajeroning ngwangun sinergi wiadin kolaborasi ri kala  ngamargiang swadarma sane mapaiketan sareng widang ekonomi.
 
Ring sambrama wacanannyane, Guru Besar ISI Denpasar puniki taler maosang Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho pinaka angga sane luar biasa sane prasida nglaksanayang malih parikrama puniki risampun naenin kaandegang selami 8 warsa. “Puniki majanten dahat becik, sadurunge Titiang ngamanahin, Porsebank kaandegang saantukan   pandemi Covid-19. Nanging kawiaktiannyane sampun kaandegang selami 8 warsa,” baosnyane sinambi ngaptiang ring salanturnyane mangda parikrama sekadi puniki prasida kalanturang kawentenanipun. 

Wagub Cok Ace taler ngaturang suksma majeng BI wiadin angga perbankan saantukan sampun mautsaha ageng nangiang malih ekonomi Daerah Bali. Dane rumasa seneng saantukan ring kwartal kapertama warsa 2022, ekonomi Bali tumbuh positif 1,46 persen. Nanging angka punika majanten kantun doh di bawah rata-rata angka pertumbuhan sadurung pandemi minakadi agengnyane 5,6 persen. “Sane mangkin Bali taler kantun ring rangking 32 pantaraning samian provinsi ring Indonesia. Antuk ngwangun kanti sareng makudang-kudang angga, pemerintah setata mautsaha ngaruruhang pamargi saha kawijakan sane prasida ngwaliang ekonomi ring Bali,” baosnyane.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho nlatarang yening sajeroning  pamargin Porsebank 2022 pinaka cihna pangremba angga perbankan sajeroning ngwaliang ekonomi Bali. Risampune naenin kaandegang selami  8 warsa, Dane ngaptiang ring salanturnyane, Porsebank prasida dados parikrama nyabran 2 warsa. Trisno Nugroho sane taler pinaka Ketua Badan Musyawarah Perbankan Bali (BMPB) ngawewehin, parikrama puniki nyarengang 37 kontingen antuk akeh pamilet ipun 850 diri. 

Tiosan nyentokang 8 cabang olahraga, prawartaka acara taler nglaksanayang kalih parikrama ring widang seni minakadi lomba tarik suara miwah fashion show busana malakar endek. “Melarapan peragaan busana malakar endek, kaaptiang prasida nyokong program pemerintah daerah sajeroning nglestariang kain tenun tradisional Bali,” baosnyane. 
Ketua Panitia Porsebank 2022 I Gusti Agus Hendrawan ngawewehin, parikrama puniki matetujon nincapang karumaketan saha rasa adung pantaraning angga perbankan sajeroning nincapang ekonomi Daerah Bali. Melarapan antuk parikrama puniki, angga perbankan Bali taler mamanah nyihnayang panyokongnyane majeng program go green saha bangga nganggen produk dalam negeri. “Sangkaning punika ring  Bali, kacihnayang makudang-kudang panyokong sajeroning nglestariang kain tenun tradisional sakadi endek,” baosnyane. Porsebank Bali 2022 sane ngunggahang unteng ‘Together We Are Stronger’ kalaksanayang satunggal rahina Saniscana miwah Redite, saking tanggal 2 Juli kantos 17 Agustus 2022. Acara pamungkah Porsebank Bali 2022 kacihnayang antuk nepak  gong saha nglepas paksi. Ring galahe punika taler kalaksanayang pemotongan tumpeng sane nyihnayang pakelinh wanti warsa BI ka-69.


TAGS :

Komentar