Gubernur Bali Ngelingang Krama Nglaksanayang Hari Kasih Sayang ring Tumpek Klurut , 23 Juli 2022

  • 03 Juli 2022
  • 18:07 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR,Balitopnews.com - Pinaka cihna pamargin Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Warsa 2022 indik Tata-Titi Kauripan Krama Bali Madasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi sajeroning Bali Era Baru, Gubernur Bali Wayan Koster nangiang Rahina Tresna Asih melarapan Instruksi Nomor 08 Warsa 2022 indik pakeling Rahina Tumpek Krulut melarapan Upacara Jana Kerthi. 
Pakeling puniki pinaka cihna pamargin Visi: "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur BALI ERA BARU.

Instruksi punika kabuatang majeng  : Pimpinan Lembaga Vertikal ring Bali; Walikota/Bupati  sajebag Bali; Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali; Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota/ Kabupaten sajebag Bali; Bandesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan sajebag Bali; Pimpinan Lembaga Pendidikan sajebag Bali; Perbekel wiadin Lurah sajebag Bali; Bandesa Adat sajebag Bali; Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan wiadin angga Swasta sajebag Bali; wiadin samian krama Bali. Gubernur Bali ngaptiang samian angga sayuwakti teleb ngamargiang nilai-nilai adiluhung Jana Kerthi madasar antuk kalasscaryan. 

Gubernur Koster sajeroning keterangan Pers nyane, Redite tanggal 3 Juli 2022 nlatarang, pakeling Rahina Tumpek Klurut kalaksanayang sinarengan ring sajebag Bali nemonin rahina Saniscara Kliwon, Krulut, tanggal 23 Juli 2022, kadulurin antuk parikrama Niskala galah: 09.00–10.00 WITA, kalanturang antuk parikrama Sakala ring galah  10.00 kantos puput, kamargiang salami Wuku Krulut. 
Pemerintah Provinsi Bali makelingin Rahina Tumpek Krulut secara Niskala melarapan antuk upacara panyucian (otonan) sarwa tetangguran (gamelan wiadin alat musik) sajeroning ngrastiti ring  Hyang Widhi antuk prabawan Ida  maparagayan Dewa Iswara/Kawiswara kalanturang antuk ngaturang pangubaktian. 
Pamargin Niskala kalaksanayang sinarengan ring Pura Gelap Besakih nemonin rahina Saniscara Kliwon, Krulut, tanggal 23 Juli 2022, galah 09.00-10.00 WITA. Pangubaktian karauhin langsung olih Gubernur Bali saha angga, Seniman, Budayawan, Mahasiswa, Sisia, wiadin Krama.
Parikrama Sakala kalaksanayang melarapan antuk : 1) Sesolahan Seni; 2) Ngrauhin Panti Asuhan, Panti Wreda, Rumah Tahanan, wiadin Rumah Sakit; 3) Ngicen wantuan majeng sisia utawi mahasiswa berprestasi  wiadin sane tuara; 4) Ngicen penghargaan majeng penggiat seni budaya, olah raga, wiadin widang sane tiosan; miwah 5) Ngaturang rahajeng Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan makudang srana. 

Pamargin sesolahan seni kadagingin antuk makatah kesenian wiadin Grand Final Aransemen Lagu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, ring rahina Saniscara Kliwon, Krulut, tanggl23 Juli 2022, galah 19.00 WITA kantos puput, ring Panggung Terbuka Ardha Candra Taman Budaya Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten/Kota sajebag Bali nglaksanayang Upacara Tumpek Klurut melarapan pamargi Niskala wiadin Sakala sakadi ring Pemerintah Provinsi Bali, antuk genah mawit saking pangarsa Pemerintah Kota/Kabupaten soang-soang. 

Majelis Desa Adat Provinsi Bali ngamiletin  parikrama Pemerintah Provinsi Bali miwah Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota ngamiletin  Pemerintah Kabupaten/Kota suang-suang.

Lembaga Vertikal makelingin Rahina Tumpek Krulut antuk Niskala melarapan pangubaktian sinarengan ring genah suci sane kasumanggemin. Parikrama Sakala kalaksanayang melarapan antuk sesolahan seni; ngrauhin Panti Asuhan, Panti Wreda, Rumah Tahanan wiadin Rumah Sakit; ngicen wantuan majeng sisia utawi mahasiswa berprestasi wiadin sane tuara; ngicen penghargaan majeng penggiat seni budaya, olah raga, wiadin widang tiosan; miwah ngaturang rahajeng Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan makudang media. Pamilet parikrama minakadi para manggala miwah pegawe ring soang-soang instansi. 

Desa/Kelurahan makelingin Rahina Tumpek Krulut antuk Niskala melarapan pangubaktian sinarengang ring Pura Kahyangan Desa. Parikrama Sakala kalaksanayang antuk parikrama seni; ngrauhin Panti Asuhan, Panti Wreda, Rumah Tahanan wiadin Rumah Sakit; nglaksanayang parikrama sosial majeng krama Desa/Kelurahan sane tuara ; ngicen penghargaan majeng penggiat seni budaya, olah raga, wiadin widang sane tiosan ; miwah ngaturang rahajeng Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan makudang media. Pamilet parikrama minakadi Perbekel/Lurah; Perangkat Desa/Kelurahan; Staf Kantor Desa/Kelurahan; miwah krama Desa/Kelurahan.

Desa Adat makelingin Rahina Tumpek Krulut antuk Niskala melarapan pangubaktian sinarengan ring Pura Kahyangan Desa. Parikrama Sakala kalaksanayang antuk sesolahan seni; ngrauhin Panti Asuhan, Panti Wreda, Rumah Tahanan wiadin Rumah Sakit; ngicen wantuan ring  Yowana berprestasi utawi krama sane tuara; ngicen penghargaan majeng penggiat seni budaya, olah raga, wiadin widang tiosan; miwaj ngaturang rahajeng Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan antuk makudang srana. Pamilet parikrama minakadi  Prajuru miwah Krama Desa Adat. 

Kulawarga makelingin Rahina Tumpek Krulut antuk Niskala melarapan ngaturang bakti ring Sanggah/Merajan suang-suang. Parikrama Sakala kalaksanayang antuk sungkeman anak alit majeng yayah rena ; yayah rena ngrastitiang, saha ngicen tuntunan ring pianak ipun mangda manados putra suputra; parikrama sosial antuk ngrauhin Panti Asuhan, Panti Wreda, Rumah Tahanan wiadin Rumah Sakit; miwha ngaturang rahajeng Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan makudang srana.

Lembaga Pendidikan makelingin Rahina Tumpek Krulut antuk Niskala melarapan pangubaktian sinarengang ring pura suang-suang sane kaduwenang lembaga. 
Parikrama Sakala kalaksanayang antuk sungkeman sisia/mahasiswa majeng Guru/Dosen; Guru/Dosen ngrastitiang saha ngicen tuntunan ring para sisia wiadin mahasiswa mangda dados sisia/mahasiswa sane suputra; ngrauhin Panti Asuhan, Panti Wreda, Rumah Tahanan wiadin Rumah Sakit; ngicen penghargaan majeng sisia utawi mahasiswa berprestasi utawi tuara; ngicen penghargaan majeng penggiat seni budaya, olah raga, wiadin widang tiosan; miwah ngaturang rahajeng Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan makudang media. Pamilet parikrama minakadi Guru/Dosen; Sisia/Mahasiswa; miwah samian tenaga kependidikan.

Organisasi Kemasyarakatan wiadin Swasta makelingin Rahina Tumpek Krulut melarapan antuk pangubaktian sinarengan ring pura sane kasungkemin. Parikrama Sakala kalaksanayang antuk parikrama seni; ngrauhin Panti Asuhan, Panti Wreda, Rumah Tahanan wiadin Rumah Sakit; nglaksanayang parikrama sosial majeng krama Desa/Kelurahan sane tuara ; ngicen penghargaan majeng penggiat seni budaya, olah raga, wiadin widang sane tiosan ; miwah ngaturang rahajeng Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan makudang media. Pamilet parikrama minakadi manggala miwah anggota suang-suang Ormas wiadin Swasta.

Krama makelingin Rahina Tumpek Krulut antuk Niskala melarapan parikrama pangubaktian ring merajan soang-soang. Parikrama  Sakala: 
1) undagan alit-alit melarapan antuk maplalianan sarwng-sareng (Maplalianan, Maplesiran, utawi Hiburan); 2) undagan yowana kalaksanayang antuk parikrama widang seni budaya, olah raga, sosial kemanusiaan, wiadin parikrama simpati utawi empati sane tiosan; miwah ngaturang Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali melarapan antuk makudang-kudang srana. 

Rasa Tresna Asih/Kasih Sayang prasida kacihnayang antuk ngicen sekar wiadin cenderamata sane ngawetuang rasa ledang, antuk ngawigunayang produk lokal Bali. ( Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar