Ring Kapamucukan Gubernur Wayan Koster Pemprov Bali Ngamolihang Nilai Pinih Ageng ring Indonesia sajeroning Indeks Kode Etik miwah Kode Perilaku ASN KASN

  • 07 Juli 2022
  • 14:07 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

 

DENPASAR,Balitopnews.com - Pemerintah Provinsi Bali antuk kapamucukan Gubernur Bali, Wayan Koster miwah Wakil Gubernur , Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati makeh ngamolihang prestasi antuk ngamolihang makudang penghargaan saking Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saantukan katureksain nyokong pamargin Pilot Project Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK) antuk kategori Tinggi.

Penghargaan kategori Tinggi katerima langsung olih Gubernur Bali, Wayan Koster saking Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto ring Jayasabha, Denpasar rahina Buda Pon, wuku Pujut tanggal 6 Juli 2022.

Ri kala kasukserahang penghargaan kasaksiang olih Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Wayan Sugiada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, miwah Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana. 


Sajeroning atur piuningnyane, Ketua KASN, Agus Pramusinto ring ajeng Gubernur Bali maosang, sajeroning panureksan ring Pemerintah Provinsi mapaiketan ring  Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar (ND), Kode Etik (KE) dan Kode Perilaku (KP) ASN, Pemprov Bali ngamolihang nilai 0,75 utawi skor total 225 Kategori Tinggi. Puniki pinih becik ring Indonesia. “Wilanganipun minakadi  : 1) Kriteria Penyediaan Kebijakan Internal, Pemprov Bali ngamolihang nilai 45 saking nilai pinih ageng 60; 2) Kriteria Proses Internalisasi, Institusionalisasi dan Eksternalisasi nilai sane kapolihang 58 saking nilai pinih ageng 90; 3) Kriteria Penegakan ND, KE dan KP ngamolihang nilai 78 saking skor pinih ageng 90; miwah 4) Kriteria Kesinambungan Sistem Penerapan ND, KE dan KP ngamolihang  nilai 44 saking nilai pinih ageng 60 poin,” baos Agus Pramusinto saha ngajiang becik pamikolih saking Pemprov Bali sampun ngamolihang nilai ageng saking 16 instansi wiadin pemerintah daerah sane dados pilot project. Mapaiketan punika, wantah tigang provinsi sane ngamolihang nilai ageng minakadi  Provinsi Bali, Provinsi Jabar miwah Provinsi DKI Jakarta. Prestasi puniki majanten nenten lempas saking kasumekenan kayun  Pimpinan Daerah, pamekas Gubernur. 


Antuk prestasi punika, Komisi Aparatur Sipil Negara ngaptiang nilai sane becik prasida nyokong Pemerintah Kabupaten/Kota ring Bali mangda nulad Pemerintah Provinsi Bali, saha pangaptinne mangda Bapak Gubernur Bali prasida ngwantu wewidangan tiosan sane mapikayun malajah iriki (Bali, red) sajeroning nglaksanayang tata pemerintahan. “Bali ngamolihang nilai ageng, taler saantukan prasida ngranjingang unsur-unsur kearifan lokal Sad Kertih sajeroning nglaksanayang  pemerintahan,” baosnyane. 

Gubernur Bali, Wayan Koster nlatarang, sajeroning ngamargiang Pemerintahan Provinsi Bali setata kadasarin antuk pengalamannyane selami tigang periode ring DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Mawinan reformasi birokrasi sane kalaksanayang ring galahe mangkin ring Pemerintah Provinsi Bali prasida mamargi becik madasar antuk prinsip keterbukaan wiadin totalitas. 

Sajeroning ngardi reformasi birokrasi sane efisien, cepat antuk prinsip keterbukaan, Gubernur Bali kaping ajeng midabdabin organisasi birokrasi melarapan konsep Middle Management, inggih punika ngamucukin ring wewidangan sepisanan pinaka wakil Pemerintah Pusat sajeroning ngamargiang swadarma pinaka regulator wiadin fasilitator majeng Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Salanturnyane ngirangin OPD ring Bali saking 49 dados 38 miwah nglaksanayang inovasi sajeroning sejarah OPD ring Pemprov Bali antuk makarya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat anggen ngukuhang kawentenan Desa Adat miwah makarya Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali antuk tetujon nyokong pewangunan daerah mangda sayan nglimbak melarapan antuk iptek miwah inovasi. 

Sajeroning pengisian jabatan ring wewidangan Pemprov Bali, pecak Peneliti ring Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdikbud warsa 1988- 1994 puniki (Wayan Koster, red) nureksain pisan   calon pejabat ring lingkungan Pemprov Bali nganutin Tupoksi, kantos ngamargiang sistem merit pinaka dasar pengelolaan ASN riny Pemerintah Provinsi Bali sajeroning ngardi pegawe sane ngayahin kramane madasar antuk manah lascarya, lurus, bersih, saha pinaka srana nincapang karumaketan wangsa madasar antuk Pancasila miwah UUD Negara Republik Indonesia Warsa 1945 nyujur visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana ngulati Bali Era Baru.


Majeng ring Pelayanan, Pemprov Bali taler sampun ngranjing ring digital antuk nglaksanayang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saha majeng SPBE sane kaanggen puniki pinaka sane pinih becik ring Indonesia. 
Wayan Koster ngawewehin,  Pemprov Bali taler pinih becik ring  nasional mapaiketan ring Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Pemerintah Provinsi Bali taler ngamolihang rangking 1 sajeroning asil penilaian kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi saking KASN, mawinan Pemprov Bali ngamolihang peringkat kapertama ring program Monitoring Center For Prevention (MCP) saking KPK salami kalih warsa puniki. 
Maka panguntat sambrama wacanannyane, Gubernur Bali, Wayan Koster ring ajeng Komisi Aparatur Sipil Negara nuekang ring kapamucukannyane nenten kadadosang Kepala Dinas, Kabid, Kabag kaicen  jabatan berbayar. “Punika nenten dados, sami mangda bersih. Sane pinih mabuat wantah mangda ulet makarya,” baos Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sinambi nganturang suksma, saantukan KASN sampun dahat becik nglaksanayang panureksan.  “ Titiang nenten uning wenten panureksan sakadi puniki yening nenten kauningayang olih BKD yening Bali ngamolihang nilai pinih ageng. Titiang taler nuekang yening makarya nenten sajeroning ngaruruh sertifikat, nanging sapunapi prasida ngiceh ayahan pinih becik ring kramane. Panureksan saking KASN puniki jagi manados motivasi ring titiang pinaka Gubernur Bali mangda sayan nincapang angga sajeroning nitenin Pemerintahan ring Provinsi Bali pinaka perpanjangan tangan Pemerintah Pusat ring daerah, shaa Titiang taler nyokong Kabupaten/Kota nglaksanayang Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK) mangda prasida mawiguna majeng krama ,” baos Koster. ( Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar