Gubernur Wayan Koster Nlatarang Kaluihan Geopark Batur ring Ajeng Tim Assessor UNESCO Global Geopark 

  • 17 Juli 2022
  • 22:07 WITA
  • News
Gubernur Wayan Koster Nlatarang Kaluihan Geopark Batur ring Ajeng Tim Assessor UNESCO Global Geopark 

DENPASAR,Balitopnews.com -  Gubernur Bali, Wayan Koster ngaturang suksma majeng UNESCO sane sampun nglaksanayang Revalidasi Geopark Batur miwah ngranjingang Kawasan Batur pinaka Global Geopark

Rasa suksmaning manah kauningayang langsung olih  Wayan Koster ring ajeng Assessor UNESCO Global Geopark, Nicholas Talbot Powe, Koordinator Strategis Pengembangan Geopark Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Togu Pardede.

Parikrama sane kalaksanayang ring rahina Saniscara Pon, Pahang tanggal 16 Juli 2022 ring Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar  punika taler karauhin olih Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, miwah Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda. 

Ring sambrama wacanannyane, Gubernur Bali jebolan ITB puniki maosang yening pangrauh Tim Assessor UNESCO Global Geopark sajeroning revalidasi kawentenan global geopark ring Batur, Kabupaten Bangli puniki  pinaka parindikan dahat mabuat majeng Provinsi Bali. Saantukan Revalidasi Geopark Batur dahat anut sareng visi pembangunan daerah Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali sane madue semerti nyaga kasucian miwah karahayuan jagat Bali madasar antuk nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, minakadi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, wiadin Jagat Kerthi Sakala-Niskala malarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Era Baru. 

Sajeroning nyaga kalestarian palemahan Bali, Wayan Koster maosang yening para Leluhur ring Bali sampun ngicenin piteket indik tata titi ngamargiang kauripan krama Bali  mangda prasida adung sareng palemahan, manusa rauhing ring kabudayan sane kaunggahang ring Bhisama Batur Kalawasan. “Ring Bhisama punika kaelingang mangda nyaga kalestarian gunung miwah segara, saha nenten kantos nyemerin palemahan. Yening Bhisama punika nenten sayuwakti kalaksanayang, majanten keni pastu, kakirangan sandang kinum, katiben pinyungkan saha byuta sareng pasemetonan. Mawinan ring kauripane puniki, manusa patut adung sareng palemahan, urip sane manguripin, saha manusa mangda prasida ngrastitiang jagat, saantukan jagat sakadi i rerama,” baos Gubernur Wayan Koster sane ngamedalang Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Warsa 2020 indik Pelindungan Danu, Klebutan, Tukad wiadin toya Segara.

Mapaiketan ring Batur, puniki pinaka silih tunggil wewidangan sane matiosan kawentenanipun saantukan genahnyane masanding sareng  Gunung Batur, Danu Batur, saha madue  Desa Adat tua sane wibuh antuk kaluihan Adat, Dresta, Seni Budaya, wiadin tetamian saking panglingsire riin. “Cutetnyane palemahan, manusa, sareng kabudayan Bali pamekas ring Batur sayuwakti utama, pinaka pikardin Widi sane majanten nenten prasida kakaryanin malih,” baos pecak  Anggota DPR RI 3 Periode saking Fraksi PDI Perjuangan puniki. 

Sangkaning punika, tetamian puniki sane kabaosang olih Wayan Koster mangda sayuwakti kauratiang becik. Saantukan sane mangkin kawentenan Danu Batur galahe mangkin sampun cemer sangkaning polusi wiadin pamurug tiosan sane ngaonang kaluihan pakantenan Gunung miwah Danu Batur. Ring wewidangan danune taler sampun akeh genah jenek kramane wiadin genah pertanian sane nganggen zat kimia. “Puniki patut kapidabdabin saha patut kamedalang geguat utawi kawijakan sajeroning nyayubin kalestarian Danu Batur. Gunung Batur patut setata katitenin becik, saantukan sane mangkin akeh sane bebas mendaki, saha sampun wenten baya  nibenin pendaki, napi malih wenten sane kantos padem. Mawinan wenten dresta ring Bali yening prade wenten lampus ring segara, genahe irika sampun nenten suci mawinan patut kabersihin malih malarapan antuk upacara, mawinan palemahane mawali resik, saha sane nglaksanayang upacara pabersihan wantah Desa Adat ring wewidangan Batur,” baos Gubernur Bali saking Desa Sembiran, Buleleng puniki.

Ring ajeng Tim Assessor UNESCO Global Geopark miwah Pengembangan Geopark Nasional Bappenas, Gubernur Bali maosang sampun nganikain Bupati Bangli kasarengin tim mangda makarya rancangan masterplan Geopark Batur sabecik-becikne saha ngutamayang konsep konservasi Gunung Batur, Danu Batur, Desa Adat, Tradisi, Seni Budaya, miwah Kearifan Lokal rauhing konservasi ngeninin indik tata titi kauripan krama sane wenten irika. Mangda keorisinilan ring kawasan Batur sayuwakti kauratiang. “Cutetnyane masterplan puniki patut presisi. Yening wantah nglestariang majanten dahat mabuat, nanging ring wewidangan irika wenten krama sane muatang pangupa jiwa, saantukan punika majanten muatang pemberdayaan. Nanging sampunang ngaonang ekosistem sane wenten irika. Sangkaning punika, Titiang jagi digelis ngambil pamutus  indik masterplan punika. Yening masterplan sampun puput, majanten jagi wenten geguat indik ring dija prasida wenten wewangunan wiadin sane nenten kadadosang, patut wenten zona utawi watesan-watesan ipun,” baos pecak Peneliti Balitbang Depdikbud RI Warsa 1988 – 1994 puniki. 

Ring pamuput sambrama wacanannyane, Gubernur Bali, Wayan Koster ngaptiang majeng  Tim Assessor UNESCO Global Geopark mangda pamikolih saking seseleh  puniki sayan nyokong pangupaya pemprov Bali sajeroning nyayubin kawentenan kawasan Batur pinaka warisan budaya monumental saha bersejarah sane katami saking riin saha rajeg kawentenane kantos kapungkur wekas. “Titiang tan surud-surud ngaturang suksma majeng Tim Assessor UNESCO Global Geopark antuk pangrauhnyane saha mugi ngamanggihin pamikolih sane becik. Titiang majanten ngaksanayang becik arahan kebijakan UNESCO sajeroning nitenin kawasan Geopark Batur puniki,” baosnyane.

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta ring atur piuningnyane maosang Batur Unesco Global Geopark (BUGG) pinaka Global Geopark kapertama ring Indonesia sane kaangkenin olih UNESCO ri kala Konferensi Geopark Eropa Eropa ka 11 ring Auroca, Geopark portugal, 20 september 2012. “Ngawit kawangun pinaka pahan saking Global Geopark Network (GGN) daweg warsa 2012, BUGG tumbuh dados silih tunggil destinasi pariwisata favorit ring Bali antuk akeh pengunjung 941.410 ring warsa 2019 miwah pendapatannyane Rp 26 Miliar sadurung pandemi,” baos Bupati Sedana Arta sinambi nguningayang yening Pemerintah Kabupaten Bangli taler setata nincapang sarana panyokongipun miwah nguratiang karajegan Geopark Global Batur UNESCO, minakadi antuk ngicen pelatihan wisata, pelatihan packaging produk UKMM Kopi Arabika Kintamani miwah Bawang Kintamani, nitenin kawasan penambangan pasir, pembangunan IPAL miwah pengelolaan sampah terpadu, penyediaan kalih pendistribusian air bersih majeng krama ring wewidangan Geopark Batur, revitalisasi danu batur miwah penataan keramba jaring apung. 

Tim Assessor UNESCO Global Geopark, Nicholas Talbot Powe sajeroning sambrama wacanannyane taler ngaturang suksma antuk panyanggra kalih pisuguh saking Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster ring genah sane dahat ngulangunin puniki. “Ring makudang rahina puniki, Titiang jagi ngmargiang tugas puniki sabecik-becikne. Titiang nglungsur  mangda kawangun kerjasama sane becik mawinan samian prasida mamargi becik. Pinaka kebanggaan kalih keistimewaan majeng titiang saha angga prasida rauh ke Bali miwah nyantenang langsung Kawasan Geopark Batur ring Kabupaten Bangli,” baos Nicholas Talbot Powe. 

Ring pamuput parikrama punika, Tim Assessor UNESCO Global Geopark, Nicholas Talbot Powe kasarengin angga rumasa bangga antuk pisuguh saking Gubernur Bali, Wayan Koster sane ngiringang  Tim Assesor UNESCO toast Arak Tradisional Lokal Bali sane taler dahat becik saha prasida masaing sareng  Soju saking Korea, Sake saking Jepang saantukan pengelolaan sampun nganutin pamargin Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Warsa 2020 indik Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. ( Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar