Gubernur Wayan Koster Nangiang Kayun Stakeholder Arak Bali Sinarengan Ngulati  Arak Bali Dados Minuman Ketujuh Spirit Dunia 

  • 02 Agustus 2022
  • 23:08 WITA
  • News
Gubernur Wayan Koster Nangiang Kayun Stakeholder Arak Bali Sinarengan Ngulati  Arak Bali Dados Minuman Ketujuh Spirit Dunia 

DENPASAR, Balitopnews. com - Asosiasi miwah samian stakeholder Arak Bali ngicen andup-andup majeng utsaha Gubernur Bali, Wayan Koster sajeroning ngicen panyayub majeng minuman fermentasi utawi destilasi khas Bali rauhing pemberdayaan ekonomi sane  berkelanjutan madasar antuk   budaya nganutin visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali miwah pamargin  Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Warsa 2020 indik Tata Kelola Minuman Fermentasi utawi Destilasi Khas Bali.


Parindikan punika kauningayang langsung olih asosiasi wiadin stakeholder Arak Bali ri kala masadu ajeng sareng Gubernur Bali, Wayan Koster sane kasarengin Kadis Perindag Provinsi Bali, I Wayan Jarta ring rahina Anggara Kliwon, Tambir, tanggal 2 Agustus 2022 ring Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.


Ring sambrama wacanannyane, Gubernur Bali ngaptiang para asosiasi wiadin angga sane mapaiketan mangda trepti saha disiplin ri sajeroning produksi arak Bali mangda anut sareng daging Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Warsa 2020, minakadi 
antuk  makarya desain kemasan Arak Bali mangda sayan becik sane kakawitin saking gambar Aksara Bali sane kaadungang ring merk produk arak sane kaproduksi. Salanturnyane nglaksanayang branding tampilan produk Arak Bali sane simpel, fokus, madue kombinasi warna sane idup, wenten cetakan label sane becik, miwah antuk desain sane nyihnayang khas Bali utawi samian kemasanyane nyihnayang ‘taste’ Bali, saha botol minumannyane kapatutang produk lokal, nenten impor. “Karyanin kemasan sane keren, napi malih titiang setata ngendorse produk Arak Bali majeng satunggil Duta Besar, Menteri, miwah tamu kehormatan Gubernur Bali sane raauh ring Jayasabha melarapan antuk ngicen  souvenir marupa produk Arak Bali, raris tiang iringang mafoto sinarengan, saha tiang misuguhang kopi tanpa gula campur arak,” baos Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sane kasanggra antuk andup-andup. 


Agengnyane utsaha Gubernur Bali, Wayan Koster nyarengang para asosiasi wiadin samian stakeholder Arak Bali nganggen Aksara Bali ring  kemasan produk Arak Bali manut pamargin Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Warsa 2018 indik Pelindungan miwah Penggunaan Bahasa, Aksara, wiadin Sastra Bali rahing pamargin Bulan Bahasa Bali, saantukan pecak  peneliti ring Badan Penelitian dan Pengembangan Depdikbud RI puniki nureksain melarapan antuk nganggen Aksara Bali, majanten produk Arak Bali jagi madue ciri khas Bali miwah produknyane nenten katulad anak tiosan, pakantenane taler sayan becik, elegan miwah spesifik. Madue aura sane berkarisma, saantukan antuk  Aksara Bali jagi ngawewehin nilai kesakralan ring produk puniki. “Kantun akeh tiang panggihin durung nganggen Aksara Bali. Yening sampun nganggen Aksara Bali, produknyane jagi sayan becik. Sampunang sengsaya sareng kawentenan Aksara Bali puniki, pasaingnyane wantah  Aksara Jepang, China, miwah Korea. Cutetang titiang, samian sane durung nganggen, kapatutang nganggen Aksara Bali, yening nenten , nenten jagi endorse tiang,” baos Gubernur Bali jebolan ITB puniki sane taler sampun ngwantu indik ijin BPOM majeng produk Arak Bali. 

Mangda produksi Arak Bali sayan maju miwah  kawigunan ekonominyane karasayang olih kramane kantos kapungkur wekas, ring galah sane nampek puniki Gubernur Wayan Koster jagi mupulang  manajemen hotel wiadin restaurant sajebag-Bali. Tetujonnyane mangda samian hotel wiadin restaurant ring Bali nganggen produk arak wiadin minuman tradisional lokal Bali pinih alit 50 persen. “Dadosne samian kapatutang madue kayun nincapang kualitas produk Arak Bali rumasuk kemasan ipun, mangda Titiang taler madue kekuatan  ngendorse puniki. Titiang jagi buka aksesnyane, hotel, restoran, supermarket, bandara wiadin sane tiosan. Sangkaning punika, Titiang ngaptiang samian trepti. Saking hulu, kawentenan produksi patut kauratiang. Yening wenten arak gula pasir jagi kaicalang saha sampunang icena arak gula pasir ngaonang kualitas produk Arak Bali sane kantun kabranding,” baos pecak Anggota DPR RI 3 Periode saking Fraksi PDI Perjuangan puniki.

Ring pamuput bebaosannyane, Gubernur Bali, Wayan Koster ngaptiang Kadis Perindag Provinsi Bali, I Wayan Jarta mangda nincapang produksi tuak malarapan antuk setata nglaksanayang peremajaan mawit saking nandur sumber bahan baku sakadi taru kelapa, taru jaka kantos taru lontar. “Salanturnyane, majeng asosiasi wiadin samian angga ring Arak Bali mangda setata masikian ngamargiang ekonomi gotong-royong, mangda samian madue kawigunan. Numbas lakaran tuak ring petani taler mangda katincapang, mangda petani sampunang kantos rumasa nenten adil. Iraga sareng sami mangda bagia, saling wantu mangda mawiguna. Ngiring sareng-sareng, yening produsen arak maju, petani maju, sami manggih bagia, punika taler titiang majanten rumasa bagia. Ngiring sareng-sareng ngwangun kekuatan kolektif sajeroning ngardi   Arak Bali pinaka minuman ketujuh spirit dunia,” baosnyane sane kasanggra becik olih samian sane rauh irika.(Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar