Pinaka Narawakya Dialog Interaktif ring RRI Singaraja,  Ketua TP PKK Provinsi Bali Mautsaha Ngicalang Kasus Stunting

  • 15 Agustus 2022
  • 18:08 WITA
  • News
Pinaka Narawakya Dialog Interaktif ring RRI Singaraja,  Ketua TP PKK Provinsi Bali Mautsaha Ngicalang Kasus Stunting

SINGARAJA,Balitopnews.com - Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster manados narawakya sajeroning Dialog Interaktif sane ngunggahang unteng “Nambakin Stunting Melarapan Pola Asuh" ring RRI Singaraja, rahina Soma Pon Wuku Matal tanggal 15 Agustus 2022.

Maka pangawit, Ny. Putri Koster nguningayang yening pangupaya nambakin stunting dahat mabuat saantukan mawesana majeng kesehatan fisik wiadin mental saking generasi emas penerus bangsa ring benjang pungkur. Yadiastun angka stunting ring Provinsi Bali alit saihang sareng angka rata rata tingkat nasional, pangupaya nambakin majanten patut setata kauratiang mangda angka stunting prasida kakirangin napi malih prasida ring nol kasus.

Ny Putri Koster taler maosang yening wiwilan kawentenan stunting wenten makudang parindikan minakadi sangkaning gizi, pendidikan, kemiskinan rumasuk ring pola asuh. Mapaiketan sareng pola asuh ring kulawarga, anak istri sane ketah kabaosang Bunda Putri mawali ngelingang indik mabuatnyane pangremba saking samian anggota kulawarga utaminipun ri kala mayusa 1000 rahina, ring usia tumbuh kembang anak. Pola asuh sane saling asah, asih wiadin asuh patut kamargiang ring kulawarga tiosan ring negepin kawentenan gizi, pendidikan, komunikasi rauhing sanitasi sane sehat ring wewidangannyane.

Bunda Putri taler ngelingang indik mabuatnyane pabuat gizi wiadin kesehatan majeng para yowana istri sane pinaka calon calon ibu sane jagi mobot, ngembasang saha ngupapira pianak ipun, sane pinaka generasi bangsa ring benjang pungkur. Napi malih ring warsa 2045 Indonesia jagi ngamolihang bonus demografi mawinan anak alit sane embas ring galahe mangkin jagi manados pemimpin bangsa ring benjang pungkur. “ Melarapan antuk punika iraga mangda setata  sengeh, nguratiang pola makan, pola hidup wiadin pola asuh. Para yowana istri kaelingang mangda setata nguratiang kesehatan angga, eling masandekan, ngajeng ajeng-ajengan sane madaging gizi, mawinan nenten kakirangan energi kronis utawi anemia akut,” baos Putri Koster.

Ny. Putri Koster ngaptiang samian kader PKK mangda setata mautsaha nambakin kawentenan stunting, minakadi melarapan sosialisasi wiadin edukasi  mangda tumbuh rasa eling kramane, sareng –sareng mautsaha nguratiang kesehatan, sane kakawitin saking kesehatan angga suang-suang wiadin kulawarga mangda prasida nyujur anggota keluarga sane sehat, pradnyan, mawiguna, saha madue tata susila, ngulati anakku sehat,bangsaku kuat.

 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dr.Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S sane taler rauh ring dialog interaktif punika maosang, napi mawinan  stunting patut katambakin, saantukan stunting dados pialang majeng pewangunan sumber daya manusia berkualitas sajeroning ngardi generasi emas. Stunting nenten pinaka pinyungkan nanging pinaka gangguan perkembangan pertumbuhan anak pamekas ri kala mayusa 10000 rahina masa pertumbuhan, sane kaawinang sangkaning kirangnyane asupan gizi sane prasida mialangin pertumbuhan otak wiadin jasmani, mawesana majeng kawentenan pikobet ring anak alit ipun, endepan sareng sawitrannyane sane yusannyane pateh, sering sungkan, kirang resep yening kaicen paurukan, mawinan produktivitas taler nedunang. Tios ring punika stunting taler prasida kaawinang olih wiwilan tiosan sakadi pola asuh, sanitasi sane kaon, palemahan sane kirang sehat, mawinan anak alitnyane sering sungkan, sering infeksi wiadin embas prematur

BKKBN sampun nglaksanayang makudang pangupaya sajeroning nambakin stunting mawit saking hulu minakadi melarapan penyuluhan kesehatan reproduksi, ngicen vitamin penambah darah wiadin nglaksanayang screening majeng calon pengantin, antuk  calon pengantin kapatutang screening kesehatan 3 bulan sadurung mawiwaha sajeroning nureksain status gizi wiadin HB saking calon pengantin yowana istri. Parindikan punika kalaksanayang mastikayang yening asing-asing Calon Pengantin  wenten ring kahanan ideal ngamargiang pawiwahan wiadin mobot. BKKBN taler ngamedalang Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL). ELSIMIL pinaka aplikasi skrining miwah pendampingan majeng calon pengantin (Catin). Suang-suang pasangan Catin jagi ngamolihang pendampingan saking Tim Pendamping Keluarga (TPK) sane wenten ring Desa/Kelurahan sane pateh sareng wewidangan domisili Catin. Tetujon aplikasi ELSIMIL wantah nglaksanayang deteksi dini majeng kesehatan Catin pinaka mitigasi risiko ngembasang bayi stunting.

Pangupaya nambakin stunting patut kalaksanayang malarapan antuk pangremba saking samian angga, minakadi pemerintah, akademisi, media, rauhing Tim Penggerak PKK sane pinaka mitra kerja Pemerintah sane ngamolihang amongan ngaremba sajeroning nees kawentenan angka stunting. ( Rls/Btnc)

 


TAGS :

Komentar