Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster Ngrauhin miwah Mungkah Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) VI Warsa 2022

  • 01 Oktober 2022
  • 23:10 WITA
  • News
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster Ngrauhin miwah Mungkah Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) VI Warsa 2022

DENPASAR,Balitopnews.com - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster sane taler pinaka Pembina Tim Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Provinsi Bali ngajiang becik saha ngaturang suksma pisan majeng perawat wiadin tenaga medis sane sampun uleng sajeroning nambanin pinyungkan panyingakan sane akeh nibenin anak lingsir.

 

Provinsi Bali pinaka wewidangan kapertama antuk angka prevelansi kebutaan pinih alit. Saking warsa 2020, Bali kalikita antuk akeh krama sane keni gangguan penglihatan utawi nenten prasida nyingakin wenten 0,3 % saking samian akeh krama sane wenten ring Bali. “Angka puniki majanten nenten kaanggen dasar kewanten sajeroning ngaluputang kawentenan gangguan penglihatan utawi kebutaan ring Bali, nanging taler kaaptiang prasida nangiang kayun mangda setata ngicen ayah-ayahan pinih becik majeng krama sane wenten sungkan ring panyingakan,” baos Ny. Putri Koster sajeroning sambrama wacanannyane sepisanan mungkah parikrama Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) VI Warsa 2022 ring Prama Hotel Sanur Beach Bali, Saniscara Kliwon-Wuku Wayang (1 Oktober 2022)

 

Dane ngawewehin, antuk kawentenan panyingakan sane becik majanten prasida mungkah wiadin nglimbakang pangweruhan, bilih-bilih prasida uning ring sadaging jagat. “Kawentenan panyingakan sane becik majanten dahat utama, saantukan yening panyingakan sampun becik sampun majanten prasida  ngaksinin sadaging jagat, rauhing ring kayun anak tiosan,” pawewehnyane.

 

Dane ngawewehin, “Titiang Tim Penggerak PKK setata mautsaha mangda uning ring kawentenan kramane sane sujati, mawinan Tim Penggerak PPK nganikain kader nganggen kalih pamargi (2) minakadi sosialisasi wiadin aksi sosial. Maka kalih parikrama puniki majanten setata kamargiang saha nglantur kawentenane. Sosialisasi kalaksanayang melarapan ngawigunayang media minakadi cetak, elektronik wiadin online. Mapaiketan ring parikrama sosial wantah pinaka parikrama berkala antuk nyarengang kader PKK saking undagan Kabupaten, Kecamatan kantos Desa, wantah ngruruh krama sane sayuwakti muatang wantuan, sakadi kawentenan krama kurang gizi, kelaparan, wiadin krama sane muatang penanganan kesehatan rumasuk krama sane sungkan ring panyingakan. Mawinan ring parikrama kader PKK ring lapangan, Tim Penggerak PKK setata ngwangun kanti sareng tenaga medis sajeroning ngwantu kramane, silih tunggilnyane tenaga medis khusus gangguan mata, mawit saking wantuan marupa kacamata gratis, wiadin pemeriksaan skrining majeng lansia sane katarak,” baos Ny. Putri Koster.

 

 Anut sareng pewangunan kesehatan mata sane kapikamkam olih pemerintah, Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) dahat uleng sajeroning nedunang prevalensi kebutaan ring warsa 2030 sane agengnyane 25% saking target prevalensi saking warsa 2017 sane kantos 8 yuta diri saking samian krama ring Indonesia.

 

Sakadi sane kauningin wiwilan sane ngawinang pinyungkan panyingakan pinih ageng ring Indonesia minakadi katarak, trakoma (infeksi mata), amblyopia (mata malas) miwah glaukoma. Sangkaning punika, iraga sareng sami mangda eling yening Indonesia ngranjing ring lima besar panegara sane akeh krama ipun keni pinyungkan panyingakan, sesampun China, India, Pakistan miwah Amerika Serikat.

 

Ketua Umum DPP Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) Pusat Rosikin maosang melarapan antuk strategi tata laksana konsep penanganan penyakit mata, IKPAMI kaaptiang dados organisasi sane taler nyarengin ngaremba ngicen ayah-ayahan kesehatan mata. “Majeng provinsi Bali sane madue visi nglimbakang pelayanan kesehatan masyarakat terjangkau, merata, adil, berkualitas saha kasokong antuk pengembangan sistem database riwayat kesehatan krama Bali bebas kacamata, mawinan IKPAMI ngaptiang Tim Penggerak PKK Provinsi Bali mangda nyarengang organisasinyane ring Bali sajeroning ngaluputang kawentena kebutaan utaminipun katarak,” baosnyane. 

 

Melarapan antuk program “Kami Datang, Penglihatan Terang” majanten ngawinang prakanti pantaraning IKPAMI Bali sareng Tim Penggerak PKK Bali dahat mabuat, saantukan saking data warsa 2017 kalikita yening 80% saking 87,8% penderita gangguan penglihatan sampun sayan becik panyingakannyane. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar