Ketua TP PKK Bali Ny Putri Koster “Parikrama Sosial Menyapa miwah Berbagi” ring Kabupaten Gianyar,

  • 27 Oktober 2022
  • 15:10 WITA
  • News
Ketua TP PKK Bali Ny Putri Koster “Parikrama Sosial Menyapa miwah Berbagi” ring Kabupaten Gianyar,

GIANYAR, Balitopnews.com -  Uratian Ketua TP PKK Prov Bali Ny. Putri Koster majeng krama mawali kacihnayang melarapan  parikrama  sosial ring rahina Wraspati tanggal 27 Oktober 2022 ring Kabupaten Gianyar. Parikrama ngunggahang unteng  ‘Aksi Sosial Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Menyapa miwah Berbagi’ kamargiang rahina semeng ring kalih genah minakadi ring Wantilan Pura Desa, Desa Adat Buahan, Kecamatan Payangan miwah Balai Banjar Mantring, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar.

 

Ring galahe punika, Ny. Putri Koster nlatarang yening parikrama PKK menyapa miwah berbagi taler kadasarin anruk silih tunggil semangat PKK, minakadi gotong royong. “PKK guyub masikian sareng anggota sane tiosan sajeroning ngwantu krama sane muatang wantuan, mawinan rauh  iriki sakadi mangkin. Titiang taler ngaptiang mangda kader-kader PKK kantos ring undagan Desa prasida nincapang semangat puniki mawinan nenten wenten kramane sane tuara,” baosnyane.

 

Tiosan punika, mapaiketan sareng baya utawi bencana sangkaning sasih kaon sane nibenin Bali pungkuran puniki, Bunda Putri taler ngaptiang mangda Kader PKK nincapang uratiannyane. Cingakin pisaga sane wenten, sira uning wenten pisaga sane keni pawesana sangkaning bencana punika. Semangat PKK manutnyane dahat kabuatang, napi malih anggotanyane nguratiang kawentenan krama kantos undagan pinih alit minakadi rumah tangga.

 

Pawesana sangkaning sasih kaon pungkuran puniki pamekas sabeh sane tan surud-surud taler prasida ngawetuang pinyungkan DBD. Manutnyane PKK madue  program pokok sajeroning nambakin  DBD minakadi HATINYA PKK. “Antuk ngawigunayang tanah pekarangan sane nenten kawigunayang melarapan antuk tetanduran sane mawiguna majeng kauripan sarahina. Iraga prasida nambakin kembengan toya genah legu DBD, tiosan prasida nagingin pabuat pokok  sarahina taler ngawinang pekarangan asri,” baosnyane sinambi nangiang kayun kader PKK mangda nincapang  program HATINYA PKK.

Ring rahina semeng punika, Dane taler nureksain indik kasus sane akeh kapanggihin pungkuran puniki  minakadi kasus obat anak-anak marupa sirup sane madaging etilen glikol sane taler katureksain pinaka wiwilan kawentenan  pinyungkan gagal ginjal akut ring anak-anak. Dane nyarengang ibu-ibu mngda sayan urati majeng kasus puniki, saha sampunang pisan numbas ubad nenten madaging resep dokter. “Yadiastun kasus puniki  sampun kapidabdabin becik olih pemerintah, nanging iraga mangda taler setata tangar utawi waspada. Iraga prasida nureksain kawentenan anak lingsir daweg riin, yening alit-alitnyane sungkan wantah katambanin riin melarapan pamargi tradisional,” pawewehnyaneh.

 

Bunda Putri taler nuekang kasumekannyane sajeroning nees  angka stunting. Yadiastun ring  Bali kawentenan  stunting nenten akeh, nanging iraga mangda setata tangar mangda angka stunting ring Bali prasida kaicalang. Stunting mangda ngamolihang uratian saantukan mapaiketan sareng kauripan generasi penerus bangsa. Dane ngawewehin, stunting sane mapiteges gagal tumbuh kembang antuk tegeh miwah berat nenten anut sareng yusannyane, yening parindikan punika nenten katambanin prasida mawesana majeng  perkembangan otak anak. Sangkaning punika, angggannyane ngaptiang mangda kader posyandu proaktif majeng kawentenan stunting sane wenten ring wewidangan suang-suang saha digelis nguningayang majeng angga sane ngamongin parindikane punika.

 

Parikrama sosial sane kalaksanayang TP PKK Prov Bali galahe mangkin  ngwangun kanti sareng makudang angga sajeroning ngicen wantuan, sakadi : Dinas Kesehatan Prov Bali ngicen wantuan 10 Dus PMT majeng Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prov Bali nyukserahang wantuan marupa bibit tanaman 100 taru majeng Ketua TP PKK Kecamatan, Pengurus IBI Bali ngicen wantuan  10 paket susu majeng Ibu Hamil KEK, miwah Ketua TP PKK nyukserahang wantuan majeng lansia, Ibu Hamil KEK, Penyandang Disabilitas, Kader PKK miwah Balita gizi buruk marupa aton beras majeng 50 diri krama antuk suang-suang  diri polih 20 kg beras, akrat telur, suang-suang 8 kotak susu miwah Majalah HATINYA PKK Edisi II warsa 2022 akehnyane 11 eksemplar majeng Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar sane kaangganin olih Sekretaris PKK Ni Wayan Sriani. TP PKK Prov Bali taler maprakanti sareng RS Mata Bali Mandara sajeroning pelayanan pemeriksaan mata gratis miwah pembagian kacamata gratis sane akehnyane 200 kasna utawi kacamata.

 

Parikrama taler karauhin olih Ketua WHDI Kabupaten Gianyar Ny. Diana Dewi Agung Pemayun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anon Agustina, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom, Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Ni Made Yuniti, Pengurus IBI Bali miwah kader PKK saking undagan  Kecamatan kantos Desa.(Rls/Btnc)

 


TAGS :

Komentar