Kadiskomifos Bali : Tanger Majeng Sira Ugi Ngnggen  Foto Miwah Pesengan Gubernur Bali Wayan Koster Sane Medua Kayun Kaon

  • 30 Oktober 2022
  • 22:10 WITA
  • News
Gede Pramana

DENPASAR,Balitopnews.com Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana ngaptiang ring kramane mangda tangar majeng  sira ugi sane nganggen foto miwah pesengan Gubernur Bali Wayan Koster ring aku Whatsapp sane madue kayun kaon.

“Titiang ngamolihang laporan yening wenten akun Whatsapp nganggen foto profil Bapak Gubernur Bali ngirim pesan ngangken pinaka Bapak Gubernur saha ngaptiang jinah ring sane nrima pesan punika,” baos Gede Pramana ring Denpasar, Redite (30 Oktober 2022)

Birokrat saking Wangaya Denpasar puniki maosang oknum punika kauningin nganggen nomor telepon +62-888-6191-241.

“Titiang mastikayang yening punika nenten nomor telepon Bapak Gubernur,” baos Pramana.

Dane ngaptiang majeng krama mangda nenten nyawis pesan antuk pangapti-pangapti sakadi punika rumasuk sane ngangken pinaka prakangge utawi pejabat-pejabat tiosan ring Pemerintah Provinsi Bali. Dane ngawewehin krama mangda setata tangar saha setata nureksain kawiaktiannyane yening wenten pesan sakadi punika saking nomor sane nenten kauningin. ( Rls/Btnc)

 


TAGS :

Komentar