Road to Hakordia 2022 ring Provinsi Bali kadagingin antuk dudonan Seminar kantos Panggung Hiburan miwah Doorprize

  • 24 November 2022
  • 21:11 WITA
  • News
Gede Pramana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Krama nyarengin ‘Senam Sehat Anti Korupsi’ Karamianin antuk Hiburan miwah Door Prize.

DENPASAR,Balitopnews.com  - Pamargin Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Warsa 2022 ngunggahang unteng ‘Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi’ taler kalaksanayang ring provinsi Bali mawit saking rahina Wraspati (24 November 2022) kantos Saniscara (26 November 2022) 

Makudang-kudang parikrama kalaksanayang sajeroning ngramianin pakelingnyane antuk pucak pamarginnyane kalaksanayang ring satunggil 9 Desember. Sapisanan kaaptiang prasida ngelingang majeng samian angga yening kejahatan korupsi pinaka meseh samian angga. Sangkaning punika samian krama patut kasarengang sajeroning nambakin kawentenan korupsi. 

Ring Provinsi Bali, pembukaan Road To Hakordia kaulengang ring Ruang Utama Lt.1 Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Kabupaten Badung, Wraspati, (24/11). 

“Acara pamungkah puniki minakadi kadagingin antuk Launching lagu miwah Senam Anti Korupsi,  Pertunjukan seni/pemutaran film anti korupsi miwah Integrity Expo (Pameran Anti Korupsi),” baos  kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana ring Denpasar rahina Buda (22 November 2022) 

Pramana maosang, ring rahina sane pateh jagi kalaksanayang makudang-kudang seminar sakadi Seminar Peran MCP sajeroning Pencegahan Korupsi, Perbaikan Tata Kelola miwah Peningkatan Kualitas Layanan Publik, rauhing ring Workshop LHKPN Pencegahan Korupsi majeng Badan Usaha (Implementasi Kebijakan Royalti Lagu miwah Musik). 

“Taler Pagelaran Kesenian Antikorupsi Bali sane kalaksanayang ring Panggung Outdoor Gedung Art Center/ Taman Budaya Provinsi Bali rahina wengine,” baos Pramana. 

Birokrat saking Denpasar puniki nglanturang yening ring rahina Sukra (25/11) taler kalaksanayang makudang-kudang seminar mapaiketan sareng pangupaya nambakin korupsi sane ngrauhang narawakya saking KPK RI minakadi Seminar Penertiban, Pemulihan miwah Penyelamatan Aset, Seminar Inovasi miwah Optimalisasi sajeroning Penerimaan Pajak wiadin Retribusi Daerah Wilayah V, Peran Perempuan sajeroning Pencegahan Korupsi, Perbaikan Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) miwah Regulasi Dudukan Desa Adat Bali kantos Workshop Pelajar Antikorupsi. Penutupan Road to Hakordia Wilayah V jagi kalaksanayang ring galah 16.00 ring Ruang Utama Lt.1 Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Kab.Badung.
 
Ring rahina Saniscara (26/11) taler kalaksanayang ‘Senam Sehat Anti Korupsi’ sane kaulengang ring kalih genah minakadi Alun-Alun Kabupaten Gianyar miwah  Lapangan Puputan Renon Denpasar. Acara taler kadagingin antuk doorprize miwah makudang stand wiadin panggung hiburan kabungkah majeng krama umum. “Sangkaning punika, Titiang nyarengang krama mangda rauh langsung ring genah ‘Senam Sehat Anti Korupsi’, sajeroning ngamiletin senam sinambi nyaga kesehatan, saantukan taler prasida ngamolihang doorprize wiadin nonton hiburan musik miwah bondres,” baos Pramana.

Sajeroning nambakin korupsi pamekas ring Bali, KPK nglaksanayang 3 strategi utama minakadi: pendidikan antikorupsi, pencegahan, miwah penindakan. Kampanye miwah sosialisasi pakeling antikorupsi sedunia kalaksanayang saking tanggal 24 kantos 26 November ring Bali antuk Pucaknyane kalaksanayang ring tanggal 9 Desember 2022 ring Jakarta.(Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar