Ketua Dekranasda Nyineb Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 9 Sepisanan Mungkah Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 10 Warsa 2022

  • 01 Desember 2022
  • 23:12 WITA
  • News
Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster katuran galah nyinep pamargin Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 9 sepisanan mungkah Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 10 ring Gedung Ksirarnawa,

DENPASAR,Balitopnews.com - Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster katuran galah nyinep pamargin Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 9 sepisanan mungkah Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 10 ring Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Denpasar rahina Wraspati (1 Desember 2022).

Sajeroning ngramianin parikrama punika, kadagingin antuk makudang-kudang acara minakadi pamargin Fashion Show olih Dinas Ketenagakerjaan m ESDM Provinsi Bali, Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali miwah olih Pelayanan Pimpinan Provinsi Bali.

 

 

Ring sambrama wacanannyane, anak istri sane ketah kabaosang Bunda Putri nguningayang rasa bangganyane saantukan panglimbak para desainer Bali pamekas sane nyarengin pameran ring IKM Bali Bangkit sayan nincap. Parindikan puniki manutnyane majanten nenten sangkaning Dane pinaka Ketua Dekranasda wiadin pemerintah kewanten, nanging sangkaning semangat para IKM sane setata mautsaha mromosiang warisan kabudayannyane. “Mawit Pak Gubernur ngicen genah gratis ring Art Center sajeroning Pameran IKM Bali Bangkit, saha Titiang nureksain becik kualitas produknyane. Kualitas produk IKM sayan sue sayan becik napi malih sayan nglimbak,” baosnyane.

 

 Dane taler maosang indik apresiasi dunia majeng tenun endek Bali sane kantos kaanggen olih para Presiden dunia daweg pamargin Gala Dinner G20 ring GWK Bali. Manutnyane samian angga sampun uning ring kawentenan endek, risampune rumah mode Perancis Christian Dior maka pangawit sane kadaut ring kawentenan endek. “Napi malih ring salanturnyane Titiang jagi ngiringang para desainer jagi nglaksanayang Fashion Show ring Paris, sane jagi katerima langsung olih Christian Dior. Puniki pinaka pidabdab sareng sami sajeroning nyobyahang kawentenan endek,” baosnyane sinambi maosang yening para pengrajin mangda mautsaha ageng, saantukan tiosan sajeroning nagingin pabuat pasar lokal, taler jagi nagingin pabuat pasar internasional. Bunda Putri taler nyarengang krama Bali mangda sayan bangga majeng produk lokal tetamian  leluhur Bali saantukan sapasira sane jagi nglestariang yening nenten krama Bali. “Ngiring bangga nganggen produk nak Bali, bangga nganggen produk kekayaan nusantara, bangga nganggen produk tetamian leluhur. Antuk punika majanten sampun anyarengin nglestariang,” baosnyane. Napi malih antuk kawentenan edaran miwah peraturan Gubernur Bali sane nyokong pangupaya puniki, mawinan mawesana becik majeng kawentenan kain tradisional sane sayan akeh kaanggen kramane kantos 160 persen.
5.     IKM wiadin UMKM taler katureksaian prasida mawesana kaon majeng kalestarian produk lokal tetamian leluhur Bali, napi malih malaksana lempas saking geguatnyane. Saantukan manut Bunda Putri mangda wenten catatan wiadin garis bawah sane sumeken mapaiketan indik napi sane dados wiadin nenten dados kalaksanayang. “Ngiring sareng-sareng Dekranasda saling nureksain, ngicen pangweruhan indik tetujon leluhur iraga namiang tetamian sane utama, majanten mangda prasida setata kalestariang,” baosnyane.
6.     Ring salanturnyane, Bunda Putri ngaptiang BPD Bali miwah Balimall mangda setata masikian sareng  Dekranasda Bali sareng-sareng ngukuhang kawentenan IKM wiadin UMKM Bali sajeroning nglestariang tetamian leluhur Bali pinaka pangupaya nyaga NKRI. “Ngiring nyaga Bali Bali. Iraga sareng sami majanten nenten prasida nyaga samian kekayaan nasional Indonesia nangiang mangda prasida nyaga kawibuhan sane kaduwenang suang-suang wewidangan mawinan NKRI dados kebanggaan saha dunia prasida nyantenang Indonesia antuk kaluihan tetamian sane kaduwenang,” baos Ketua Dekranasda Bali.

Bunda Putri ngaptiang mangda produk lokal Bali sakadi Tenun Bali mangda kakaryanin ring Bali, kaadol ring Bali, saha kaanggen olih krama Bali. “Punika skup sane alit. Skup sane ageng wantah tenun miwah songket ring Bali, kaadol ring samian Indonesia wiadin kaanggen olih krama ring Internasional. Antuk punika pangrajin majanten prasida manggih kasukertan,” baos Bunda Putri.

 

 Putri Koster taler nlatarang indik omset samian angga salami asasih sane kantos Rp. 2,99 miliar langkung. Manutnyane wenten panincap saantukan pawesana saking G20, akeh pejabat wiadin delegasi sane rauh ring Pameran IKM Bali Bangkit.

 

 Parikrama taler karauhin olih Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Ketua KPID Provinsi Bali I Gede Agus Astapa, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali Ny. Widiasmini Indra, Perwakilan Dirut BPD Bali, Perwakilan Balimall, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, miwah Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.
10. Tiosan wenten penampilan saking OPD, fashion show taler sayan ngadautin antuk penampilan petugas lapangan sane ketahnyane ngiringang para manggala ring Bali sakadi ajudan Gubernur wiadin istri Gubernur, ajudan Wagub wiadin istri Wagub, protokoler, humas miwah petugas pengawalan. “ADC sane ketahnyane ngringang para manggala, sane mangkin tampil ring panggung,” baos Ny. Putri Koster.(Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar