Panampen Indik Gatra Lomba Utsawa Dharma Gita

  • 24 Januari 2023
  • 13:01 WITA
  • News
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, M.Si.

DENPASAR, Balitopnews.com - Pemerintah Provinsi Bali nampenin indik gatra sane maosang lomba Utsawa Dharma Gita antuk adiah miliaran rupiah saha wantah prasida kamiletin olih okan prakangge daerah kewanten.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, M.Si. maosang Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali wau jagi kalaksanayang ring bulan Oktober 2023 pinaka pidabdab nyanggra Utsawa Dharma Gita Nasional warsa 2024. Dane ngawewehin wenten 26 soroh lomba sane jagi kalaksanayang manut lomba tingkat nasional. "Anggaran ring Bali 1,2 M anggen prabea pamargin lomba wiadin adiah, mawinan nenten patut kawentenan gatra sane maosang adiah kewanten sane miliaran rupiah," baos pecak Rektor ISI Denpasar. Dane taler nuekang yening ring pamargin ipun nenten wenten kriteria  wantah prasida kamiletin okan prakangge utawi pejabat kewaten. "Nenten wenten kadi asapunika, ngawag gatrane punika," baosnyane.

Sadurungnyane, wenten pesan berantai melarapan aplikasi pesan instan WhatsApp sane maosang yening sajeroning ngajegang Adat Budaya Dresta Bali nyanggra pamargin Bulan Bahasa Bali & saha nyanggra rahina Nyepi, jagi kalaksanayang Lomba Utsawa Dharma Gita sakadi Makidung, Makekawin, Pidarta Basa Bali, Masatua Bali & Macepat, antuk adiah Uang Pembinaan Milyaran Rupiah. Ring pesan punika kabaosang yening pamilet ipun wantah madue yayah rena pinaka Kepala Dinas utawi Pejabat Eselon 1, 2 & 3, Kepala Daerah, Direktur, Ketua MDA utawi Komisaris.

Nenten tinas wit kawentenan gatrane punika, saha napi tetujone makarya wiadin nyobiahang gatra kadi punika. Nanging Pemerintah Provinsi Bali mastikayang yening gatrane punika nenten patut, saha krama mangda nenten percaya ring gatrane punika.

"Samian parikrama Pemprov Bali sakadi lomba pastika wenten dasar tertulis saha kaumumang resmi melarapan kanal resmi Pemerintah Provinsi Bali," baos Kadiskominfos Provinsi Bali Gede Pramana. Sangkaning punika, Dane ngelingang ring krama Bali mangda nureksain malih ring website utawi media sosial Pemprov Bali yening manggihin gatra sane kasengsayaang.(Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar