Wagub Bali Cok Ace Ngaptiang Pengembangan Potensi Pariwisata Nguratiang Kawentenan Krama Lokal Bali

  • 25 Januari 2023
  • 20:01 WITA
  • News
Wagub Bali Cok Ace Ngaptiang Pengembangan Potensi Pariwisata Nguratiang Kawentenan Krama Lokal Bali

GIANYAR, Balitopnews.com - Pembangunan wiadin pengembangan pariwisata ring Pulo Bali sane ketah kabaosang pulo seribu pura sampun kalaksanayang saking panyatusan warsa sane sampun lintang. Suen kasuen, budaya miwah adat sane kaduwenang, manados pondasi sane kukuh saajeroning ngwangun pariwisata saha prasida ngrauhang wisatawan, melarapan antuk nglimbakang makudang genah wisata sane wenten ring Bali. Destinasi punika sayan sue maweweh, napi malih kasokong antuk kawentenan desa wisata sane ring pungkuran puniki kapidabdabin becik sajeroning nyokong pariwisata sesampune pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok Oka Sukawati nlatarang ring ajeng Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Bupati Hj. Sri Juniarsih Mas saha angga, yening pangelimbak wiadin  panincap pariwisata Bali sane kahananipun evolusioner sane muatang galah suwe, mawiguna pisan majeng kramane utaminipun mapaiketan ring panglahlah budaya asing. Mawinan krama Bali nenten raris keni sane kabaos shock culture saantukan sampun nglintangin proses sane sue pisan. Parindikan puniki kauningayang ri kala kalaksanayang palinggatanganan kesepakatan bersama miwah perjanjian kerjasama pantaraning Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sareng Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali, ring Rumah Luwih-Gianyar, Buda (25 Januari 2023) 

Wagub Cok Ace sane taler pinaka Ketua PHRI Bali ngawewehin, melarapan antuk kerjasama sane kalinggatanganin langsung olih Wakil Gubernur Bali miwah Bupati Berau prasida ngicen pawesana becik majeng pangelimbak pariwisata ring suang-suang wewidangan. "Titiang ngaptiang pramanakanti sareng Kabupaten Berau Kalimantan Timur puniki dados pangiket sane prasida ngwangun pariwisata berkelanjutan, sehat, berbasis potensi wiadin karakter wilayah. Melarapan antuk punika, pangapti iraga sareng sami wantah krama lokal mangda taler kauratiang pisan, mangda nenten dados penonton kewanten ri kala pariwisata sayan nglimbak. Antuk punika, Titiang mapengapti pramanakanti puniki prasida saling wantu pantaraning Bali sareng Kalimantan Timur, mawinan prasida ngicen pawesana becik majeng ekonomi Bali wiadin Berau,” baos Wagub Cok Ace.

Ring galahe punika, Wagub Cok Ace sane kasarengin olih Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ida Ayu Indah Yustikarini taler nlatarang yening utsaha sane berkelanjutan wiadin bersinergi sareng makudang-kudang angga pinaka dasar utama nglimbakang genah wisata sane anyar. "Sane mangkin, Bali kantun nglimbakang destinasi desa wisata, pinaka konsep pengembangan daerah antuk midabdabin desa manados destinasi wisata, pangaptine melarapan pengelolaan samian daya tarik wisata punika prasida ngawigunayang krama irika. Manut ring dasar utama desa wisata, minakadi desa membangun,” baosnyane.

Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Bupati Hj. Sri Juniarsih Mas nlatarayang anggannyane rumasa seneng saantukan Bali nyanggra becik kawentenan pramanakantine puniki. "Melarapan antuk puniki, Titiang ngaptiang mangda potensi wisata ring Bali prasida dados conto saha kalimbakang ring Berau-Kalimantan Timur. Titiang banget ngaturang suksma majeng Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok Oka Sukawati miwah Wakil Ketua Dewan penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali I Nyoman Sunarta sane sampun ngicen ijin nglaksanakang kerjasama puniki, sajeroning nglimbakang kawentenan pariwisata ring suang-suang wewidangan, sepisanan nguningayang kawentenan potensi miwah destinasi wisata sane kaduwenang ".  

Dane taler nlatarang yening Kalimantan Timur kasub antuk genah wisatanyane ring  pulo Derawan, Maratua miwah Biru Biduk rauhing ring pedalaman Karst Merabu.


TAGS :

Komentar