Kesbangpol Bali Kaajiang Becik, Bunda Putri Koster Nyarengang Samian Krama Mangda Sayan Urati ring Anak Tiosan

  • 24 Maret 2023
  • 18:03 WITA
  • News
Bunda Putri Koster Nyarengang Samian Krama Mangda Sayan Urati ring Anak Tiosan

DENPASAR,Balitopnews.com - Wenten sane matiosan kapanggihin ring Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali. Rahina Sukra (24/3/2022) semeng kajantenang ramia olih kawentenan pengiat aksi sosial wiadin kramane. Sangkaning punika Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster ngajiang becik parikrama puniki. 

“Titiang rumasa bangga saha ngaturang suksma sampun kaicen galah wenten ring tengahing krama sane urati majeng ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, miwah keamanan -red) sane rauh iriki saking makudang angga antuk ngamargiang swadharma miwah visi misi saking suang-suang organisasi,” baosnyane ri kala  ngicen sambrama wacana ring acara Pos Terpadu Karya Bhakti Sosial (KBS), sane taler kaanggen  pinaka Sekretariat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), magenah ring Badan Kesbangpol, Denpasar rahina Sukra (24/3/2022).

Manut rabin Gubernur Bali sane ketah kabaosang Bunda Putri puniki, parindikan punika setata kalaksanayang olih organisasi sane kamanggalain  minakadi TP PKK Prov Bali miwah PAKIS Bali. “TP PKK Prov Bali madue kalih program minakadi Sosialisasi miwah Aksi Sosial. Sosialisasi kalaksanayang sajeroning ngicen gatra sane patut ngeninin indik program-program Pemprov Bali miwah nambakin kawentenan gatra hoaks sane wenten ring tengahing krama, miwah parikrama sosial sakadi sane kalaksanayang olih Badan Kesbangpol ring galahe mangkin, tedun langsung ka 57 Kecamatan ring Bali sajeroning ngwantu krama sane muatang wantuan  ,” baosnyane.

Bunda Putri maosang, sampun sering tedun ka tengahing krama sajeroning ngicen wantuan, Dane dadosne uning ring napi sane kabuatang olih kramane sepisanan mastikayang wantuan sane kaicen sayuwakti kapolihang olih krama sane muatang wantuan. “Titiang setata maosang ngiring sareng-sareng ngaremba, yadiastun wantah parikrama sane alit nanging yening kadasarin antuk kapitresnan sane ageng, majanten jagate jagi ngwantu. Saha sane mangkin yadiastun gerakan puniki nenten ageng, nanging yening kadasarin kapitresnan miwah kalascaryan majanten jagi karasayang olih kramane sane muatang  wantuan,” baosnyane. 

Tiosan punika, anak istri sane ketah kabaosang pinaka seniman serba bisa puniki taler nyarengang Organisasi Kemasyarakat (Ormas) sane wenten ring  Bali mangda nyokong Pemprov Bali sajeroning nglaksanayang program-program sane kaunggahang ring visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Tiosan punika, para Ormas taler kasarengang mangda nyarengin ngremba sajeroning ngicen gatra sane patut ngeninin indik program pemerintah majeng kramane sepisanan nambakin kawentenan gatra hoaks. “Makudang kultur masyarakat sampun kaangganin olih ormas, mawinan ormas banget kaaptiang mangda prasida nambakin  perpecahan sane prasida dados gageem majeng kebhinekaan melarapan antuk nyarengang samian krama masikian,” baosnyane.

Kaping untat, Bunda Putri ngelingang ormas mangda setata masikian saha nyaga karumaketan  nginggilang toleransi. “Kadulurin antuk mapupul, saling nguningayang gatra wiadin support mawinan masikian sajeroning makarya parikrama puniki , majanten yening setata sakadi puniki Bali jagi sayan rajeg,” baosnyane.

Kepala Badan Kesbangpol Prov Bali, IGN Wiryanata nlatarang yening parikrama puniki setata kalaksanayang satunggil rahina Sukra saking tanggal 3 Maret 2023 saha parikrama galahe mangkin sane kaping pat. Dane ngawewehin parikrama puniki jagi setata kalaksanayang satunggil  bulan Juni , sajeroning nyanggra Bulan Bung Karno. Manutnyane parikrama puniki nenten nganggen anggaran APBD, nanging madasar antuk kalascaryan, minakadi mawit ormas utawi penggiat sosial sane tiosan. 

"Puniki taler matetujon ngicalang  stigma keseraman ormas. Sangkaning punika, titiang ngaptiang mangda ring salanturnyane sayan akeh ormas sane sayan urati majeng sane tuara," Baosnyane.

Anggannyane nuekang, kantor Kesbangpol majanten setata nyanggra becik samian angga. Rumasuk ormas manut ring visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali nyujur Bali Era Baru. 

"Suksma majeng sameton ormas wiadin penggiat sosial tiosan sane sampun kayun nyarengin parikrama puniki," baosnyane. 

Ring parikrama punika, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster nyukserahang wantuan paket sembako majeng petang diri krama. Kekalih wantah krama antuk  kebutuhan khusus. Ny. Putri Koster taler nyukserahang titipan saking Gubernur Bali Wayan Koster marupa jinah ayuta majeng petang diri kramane punika. 

Makudang-kudang parikrama sosial kalaksanayang. Mawit saking pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako majeng krama sane muatang, miwah kajantenang  bus PMI sane nrima sumbangan donor darah saking kramane sane rauh irika.(Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar