Nudutin Kahyun Wisatawan, Gubernur Mapangapti Makepung Cup Ngaranjing Ring Kalender Pariwisata

Balitopnews.com, Jembrana

Gubernur Bali Wayan Koster mapangapti mangda Makepung Gubernur Cup sane mawali inggian sane kapertama kalaksanayang puniki pacang dados agenda/parikrama awarsa pisan miwah ngaranjing ring daftar kalender pariwisata.

Indik punika kasobyahang olih Gubernur Koster sawusan nyukserahang piala bergilir pacentokan Makepung Gubernur Cup ring Kalangan Makepung Samblong, Sanggar Agung, Jembrana, rahina Redite (14 Juli 2019). Sadurungnyane ring rahina sane pateh, sakemaon matiosan genah parikrama puniki kabungkah olih Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha rdhana Sukawati (Cok Ace).

"Acara puniki kaaptiang mangda prasida nudut kahyun para wisatawan mangda rauh ke Jembrana, kapungkur becikan parikrama puniki kadudonin antuk pamargi acara sane tiosan. Dadosnyane nenten kamargiang wantah arahina kemanten, nanging paling kidik tigang rahina utawi langkung," baos Gubernur Koster sane makanten rauh kasarengin olih Ibu Putri Suastini Koster miwah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Pinaka utsaha anggen ngamuktiang indik punika, Gubernur Koster pacang ngamecikang kalangan genah pacentokan makepung sane sapisanan magenah ring lahan aset padruwen Pemprov Bali. "Pacang kabecikang mangda sayan paripurna, nenten wantah margi sane kasediang majeng ring ingon-ingonan kebo malaib, nanging mangda ngalikub sayan nyimbarang, sapisanan taler mekanisme pamargin parikramannyane," baos dane.

Nenten wantah punika, Gubernur Koster taler maderbe pangrancana pacang ngamargiang parikrama pacentokan sane pateh ring warsa-warsa sane jagi rauh. "Sajabaning makepung, jegog taler pacang kakaryanang event, sakadi Festival Jegog utawi parikrama sane tiosan," baos dane ngawewehin.

Tios ring punika, mapaiketan ring kamargiangnyane pacentokan Makepung Gubernur Cup sane kaprakarsanin olih anggannyane punika, indik puniki wantah bagian saking utsaha ngelastariang miwah ngalimbakang tradisi khas padruwen Kabupaten Jembrana. "Makepung wantah tradisi unik sane embas saking budaya agraris miwah patut kabaos langka, sampun sapatutnyane mangda iraga tetep ngalastariang," baos Wayan Koster negesang.

Sajabaning punika, parikrama Makepung Gubernur Cup puniki wantah silih sinunggil bukti saking samaya politiknyane majeng ring krama Jembrana sadaweg durung kajudi dados Gubernur mangda nangiang tur ngalimbakang malih tradisi khas daerah Bali Barat punika.

"Daweg kampanye Pilgub (Pemilihan Gubernur) sane riin, wenten pikahyun krama Jembrana mangda tradisi makepung puniki katangiang malih tur titiang sampun masamaya, astungkara warsa 2019 puniki prasida mamargi becik lan parikrama puniki Gubernur Cup sane kapertama kamargiang duk sapamadeg titiang," baos Koster sane taler kajudi dados Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Nyawis pangrancana Gubernur Koster ngaranjingang Makepung Gubernur Cup ring sajeroning kalender pariwisata, kasanggra becik olih Wakil Ketua Panitia kegiatan, Made Rentana. Malarapan ring indik punika, dane mapangapti parikrama puniki pacang prasida dados silih sinunggil daya tarik wisata ring Jembrana.

Salanturnyane ipun taler ngaturang suksemaning manah majeng ring Gubernur Bali sane sampun ledang ngamargiang pacentokan makepung pinaka seni budaya ciri khas miwah kebanggaan krama Jembrana. "Suksema majeng ring Bapak Gubernur duaning sampun ledang ngamargiang malih Gubernur Cup sane naenin ngandeg makudang warsa sane lintang," atur ipun.

Sadurungnyane, Wagub Cok Ace kasarengin Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan miwah Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra daweg mungkah acara maosang parindikan sane pateh sareng Gubernur Koster. Dane mapangapti, parikrama puniki prasida kamargiang tarus nyabran warsa ring sajeroning utsaha ngajegang tradisi miwah budaya ring Kabupaten Jembrana. Sajabaning punika, ngawit kamargiang regenerasi majeng ring para pelakunnyane mangda nenten nyantos punah. "Duaning event puniki sampun mabukti prasida nudut kahyun para wisatawan mangda nonton," baos mantan Bupati Gianyar puniki.

Ring parikrama pacentokan warsane mangkin kamiletin olih 360 pamilet sane kakepah manados kelompok Ijo Gading Timur akehipun 116 pamilet miwah Kelompok Ijo Gading Barat akehipun 244 pamilet. Sane metu pinaka jayanti umum satu wantah Kelompok Ijo Gading Barat, tur Ijo Gading Timur patut puas pinaka jayanti umum kalih. (Balitopnews.com / Amo Bali )    


TAGS :

Komentar