BaliTopNews - Journalists never die

Alamat Redaksi : Jalan Beji nomor 1, Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali

Call:088977952703

[email protected]

Mupu tabia miwah Bawang ring Desa Songan B, Pj. Gubernur Bali Ngaturang Suksma Manjeng Para Petani

Jumat, 29 Maret 2024

BaliTopNews - Journalists never die

BANGLI,Balitopnews.com -Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya kasarengin Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra miwah Kepala Perangkat Daerah ring wewidangan Pemerintah Provinsi Bali ngarauhin acara Gerakan Panen Cabai dan Bawang ring Desa Songan B, Kintamani, Bangli rahina Sukra (29 Maret 2024) semeng.

"Titiang gargita pisan rahina mangkin, suksma sampun ngicen titiang galah ngrasayang malih rasane dados petani. Yadiastun wau wantah mupu kemanten, boya ja nandur. Manawi sane pinih abot wantah pamargi nandure. Nanging titiang madue cita-cita sasampun pesiun titing mamanah jagi ka desa ngarasayang kawentenan sane dahat asri sekadi ring genahe puniki, " baos dane.

Ring ajeng Kelompok Tani Hutan Bukit Pule Gunung Batur, Pj. Mahendra Jaya ngaturang suksma majeng para petani sane seleg ngarap tanah ipun. Dane maosang nenten akeh krama sane kayun dados petani bilih ring panglimbak zaman sane akehan milih makarya ring sektor formal.

"Suksma majeng bapak/ibu petani sane luar biasa. Nenten akeh sane kayun dados petani akehan seneng makarya ring Kota. Napimalih yening uratiang, UMR ring Kota sawetara 2,5juta. Nanging yening dados petani, prasida akehan tikelannyane saking punika" dane nlatarang.

Salanturnyane, Pj. Mahendra Jaya maosang yening Provinsi Bali sutindih mangda prasida mandiri pangan (Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali ring warsa 2023: 87,65 miwah Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) pinih becik Tingkat Nasional antuk skor 3,77%) miwah pacang setata ngutsahayang nincapang Provitas miwah Produktivitasnyane. Pemprov Bali taler nyokong gerakan tanam Pangan Cepat Panen nenten wantah ring genah pertanian taler ring pekarangan sajeroning utsaha nepasin inflasi ring Provinsi Bali.

Dane nlatarang, "Antuk Gerakan panen puniki titiang ngaptiang prasida nuldulin kelompok tani nyansan miara lahan pertanin negepin pabuat masyarakat ring Provinsi Bali. Sapisanan pinaka utsaha nepasin pikobet kemiskinan antuk nyaga kawentenan pangan miwah pangarga sane terjangkau".

Dane taler maosang, silih tunggil pikobet nincapang pikolih pertanian inggih punika akehnyane nganggen lemekan tain buron sane durung kafermentasi. Manut saseleh ring lapangan, mangkin akeh sane nganggen "tain buron sane kantun matah" sane durung kaolah pinaka lemekan antuk petani ring genah sentra produksi pertanian sane prasida ngawinang wesana kaon majeng lingkungan, kesehatan utawi pertanian.

Dane ngawewehin, "Tain buron sane durung kaolah antuk pamargi sane patut pacang ngundang miwah dados genah nglimbaknyane buyung sane makta penyakit miwah ngawinang pikobet, utaminyane majeng wisatawan sane ngrauhin genah punika" .

Parikrama puniki taler karauhin antuk Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangli, Komandan Kodim 1626/Bangli, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bangli, Camat Kintamani, Perbekel Desa Songan B, Jro Bendesa Adat Songan, sane taler ngamargiang parikrama nandur wit taru Pule. Nenten wantah rauh irika, tabia miwah bawang sane kaanyi katumbas olih Kepala Perangkat Daerah ring wewidangan Pemerintah Provinsi Bali pinaka wentuk uratiannyane majeng petani.(Rls/Btnc)


Komentar

Berita TerbaruTerpopuler