BaliTopNews - Journalists never die

Alamat Redaksi : Jalan Beji nomor 1, Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali

Call:088977952703

[email protected]

Sentuhan Kearifan Lokal sajeroning WWF kaping-10 Pemprov Bali nglaksanayang "Bali Nice" majalaran antuk Upacara Segara Kerthi

Sabtu, 18 Mei 2024

BaliTopNews - Journalists never die

DENPASAR,Balitopnews.com - Sinarengan ring piodalan Tumpek Uye sane kalaksanayang ring rahina Saniscara Kliwon Uye, 18 Mei 2024, Pemprov Bali ngalaksanayang parikrama sane mamurda ‘Bali Nice’ antuk ngamargiang Upacara Segara Kerthi magenah ring pasisi Bali Turtle Island Development (BTID) Serangan, Denpasar. Tiosan ring Upacara Segara Kerthi, Bali Nice taler ngwentenang sasolahan budaya miwah pelepasan satwa. Bali Nice punika wantah pakaryan kolaboratif pantaraning Perangkat Daerah miwah instansi sane mapaiketan ring wewidangan Pemprov Bali sane kasokong antuk prawartaka WWF kaping-10. 

 

Manggala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha sajeroning piteketnyane, Sukra (17 Mei 2024 ) maosang Upacara Segara Kerthi matetujon nunas waranugrahan Ida Sang Hyang Widhi mangda segarane suci nirmala sekala niskala nuju shanti kahuripan sarwapranine. Manut dane, parindikan puniki anut ring acara World Water Forum (WWF) 2024 sane kalaksanayang ring Bali, 18-25 Mei 2024. Upacara puniki pinaka paramasuksman krama Bali majeng ring kawentenan toya pinaka wit kahuripan. “Upacara puniki pinih utama sane kapuput olih tigang sulinggih (Siwa, Budha, Bujangga). Upacara puniki taler matetujon mangda parikrama WWF ring Bali prasida mamargi antar,” baos dane. 

 

 

Tiosan nyarengin Upacara Segara Kerthi, para delegasi taler prasida nyaksiang budaya sakadi Tabuh Gamelan Gong Gede, Topeng Penasar, Tari Sanghyang Jaran, Tari Sanghyang Dedari, Tari Baris Cerekuak, Tari Rejang Putri Maya miwah Topeng Sidakarya. Sane pacang nuldullin kayun, Sanghyang Jaran, Sanghyang Dedari pacang kairingin antuk antuk kecak. Tari Rejang Putri Maya taler pacang karauhi antuk 100 diri pragina. Pinaka utsaha nyomia sekala niskala, Bali Nice pacang kadagingin antuk ngalepas buron minakadi 1.000 tukik, 1.000 kedis miwah 5 ukud penyu ring alam bebas. 

 

 

Berkoordinasi sareng panitia World Water Forum, Pemprov Bali ngarauhang delegasi WWF ke-10 ring Kura-Kura Bali miwah galahe angkin sampun 1.700 pamilet sane mendaftar jagi nyarengin event Bali Nice. Kadisbud Bali ngawewehin, pamilet sane rauh sapisanan ngupasaksi upacara Segara Kerthi saha ngrastitiang mangda WWF mamargi antar.

 

 

Ring genah tiosan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun ngawewehin, kearifan lokal Bali taler kaunggahang ring Bali Street Carnival WWF kaping-10, Soma Paing, Menail, 20 Mei 2024 ring Kawasan ITDC Nusa Dua. Pemprov Bali ngunggahang sesolahan seni sane madaging teknologi. Bali Street Carnival puniki mapatitis “Samudra Cipta Peradaban”, sane suksmannyane utsaha nyuksemayang segara pinaka wit  kasukertan jagat pinaka wit saking kahuripan. Makudang sanggar sane nyarengin Bali Street Carnival inggih punika Sanggar Karawitan Bungan Dedari, Sanggar Seni Paripurna Gianyar, Sanggar Seni Pancerlangit, Sanggar Seni Kokar Bali, Sanggar Seni Gumiart miwah Sanggar Gita Mahardika. (Rls/Btnc)


Komentar

Berita TerbaruTerpopuler