Wagub Cok Ace Ngrauhin Pamikukuhan Pengurus Asprov PSSI Bali 

  • 05 Juni 2022
  • 23:06 WITA
  • News
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace)

DENPASAR,Balitopnews.com - Ngangganin Gubernur Bali, Wagub Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) ngrauhin pamargin Pamikukuhan Pengurus Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Asprov PSSI) Bali masa bakti 2021-2025 sane kalaksanayang ring Ballroom Vasini Hotel Denpasar, Redite (5 Juni 2022).

Sajeroning sambrama wacanannyane, Wagub Cok Ace ngajiang becik saha rumasa bangga saantukan prasida ngrauhin parikrama dahat mabuat mapaiketan ring panglimbak sepak bola ring Pulo Dewata. “Ngangganin Pemprov Bali, Titiang ngaturang rahajeng majeng para prajuru sane anyar,” baosnyane. Dane ngelingang, kawentenan prajuru sane anyar pinaka piteket konstitusional kadasarin antuk AD/ART organisasi. Sesampune kapikukuhang, prajuru sane anyar prasida ngamargiang pidabdab pamekas agenda salanturnyane marupa rapat kerja sane kaulengang sajeroning evaluasi program kerja sane sampun mamargi miwah makarya program kerja sane anyar. Wagub Cok Ace ngaptiang, program kerja sane kakaryanin olih Pengurus Asprov PSSI Bali ngicen pawesana becik majeng sepak bola. Silih tunggil  agenda sane banget kaaptiang Wagub Cok Ace wantah kamargiang malih kompetisi sepak bola Piala Gubernur (Gubernur Cup). Saantukan saking catatan sane wenten, kompetisi sepak bola Gubernur Cup pinih untat kalaksanayang ring warsa 1998 miwah selanturnyane  nenten kamargiang malih.

Sajeroning sambrama wacanannyane, Guru Besar ISI Denpasar puniki taler maosang indik visi pembangunan saking Pemprov Bali inggih punika Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana Nyujur Bali Era Baru. Visi puniki madue semerti, nyaga kasucian kalih karahayuan jagat Bali rauhing dagingnyane, sajeroning ngulati kauripan Krama Bali sane sukerta miwah bagia, sakala-niskala nyujur kauripan krama miwah Gumi Bali manut prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat ring politik, berdikari ring ekonomi, miwah berkepribadian ring kebudayaan melarapan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, saha terintegrasi ring bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia madasar antuk Nilai-Nilai Pancasila 1 juni 1945.

Silih tunggil  semangat sane kamargiang sajeroning visi puniki wantah kahanan sekala miwah niskala mangda imbang. Dane maosang, parindikan punika anut yening kamargiang ring widang olahraga, pamekas ring sepak bola. “Yening ring olahraga, ring niskala wantah idealisme miwah sekalane wantah pendanaan. Makakalih punika patut kauratiang becik, idealisme kuat nanging nenten wenten anggaran, majanten meweh ngamolihang prestasi.,” baosnyane. Maosang indik sokongan anggaran, Wagub Cok Ace nlatarang yening kawentenan Bali matiosan sareng wewidangan tiosan. Pendapatan Bali banget ngandelang widang jasa pamekas pariwisata, matiosan sareng makudang wewidangan ring Pulo Jawa sane akeh kasokong antuk manufaktur. “Sangkaning punika, dana sponsor majeng makudang-kudang cabang olahraga rumasuk sepak bola ring Daerah Bali kawatesin kawentenanipun,” baosnyane. Dane ngaptiang, parindikan puniki patut kapikayunin saha katureksain malih olih  kepengurusan Asprov PSSI Bali sane anyar. Ring pamuput sambrama wacanannyane, Wagub Cok Ace ngaturang rahajeng majeng prajuru sane anyar saha ngaptiang mangda sepak bola Bali sayan nincap. 

Asprov PSSI Bali masa bakti 2021-2025 kamanggalain olih Ketut Suardana. Pamikukuhan kacihnayang antuk nyukserahang bendera PSSI olih Ketua Umum PSSI sane kaangganin Anggota Komite Eksekutif (Exco) Dr.Haruna Soemitro majeng Ketua Asprov PSSI Bali Ketut Suardana. Sesampune punika kalaksanayang palinggatanganan berita acara pengukuhan. (Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar