Gubernur Bali Wayan Koster Ngwangun Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali Kelas Dunia

  • 24 Juli 2022
  • 21:07 WITA
  • News
Gubernur Koster nglaksanayang peletakan batu pertama (ground breaking) pinaka cihna pangawit pewangunan TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI, ring rahina Saniscara Kliwon, Krulut, tanggal 23 Juli 2022, ring Desa Adat Amerta Sari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng.

BULELENG, Balitopnews.com - Sangkaning asung kerta waranugraha Leluhur-Lelangit Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster, madasar antuk kateleban prasida raris makarya program inovatif, minakadi marupa pewangunan infrastruktur telekomunikasi, pinaka pahan saking pewangunan infrastruktur darat, laut, wiadin udara mangda terkoneksi miwah terintegrasi, pinaka implementasi Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” malarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Era Baru

 

Gubernur Koster nglaksanayang peletakan batu pertama (ground breaking) pinaka cihna pangawit pewangunan TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI, ring rahina Saniscara Kliwon, Krulut, tanggal 23 Juli 2022, ring Desa Adat Amerta Sari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Upakara niskala peletakan batu pertama kapuput olih Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun.

Sadurung pamargin peletakan batu pertama, kadulurin antuk Upacara Matur Piuning miwah nglungsur pangrastiti mangda pewangunan Tower mamargi antar labda karya ring 15 Pura, minakadi: 1) Yeh Ketipat, 2) Ulun Danu Beratan,

3) Ulun Danu Buyan, 4) Ulun Danu Tamblingan, 5) Segara Penimbangan,

6) Meduwe Karang, 7) Penegil Dharma, 8) Puncak Sinunggal, 9) Indra Kila,

10) Ulun Danu Batur, 11) Puncak Penulisan, 12) Puncak Mangu,

miwah 13) Pura Kahyangan Desa Adat Amerta Sari.

 

Pewangunan TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI, wantah nagingin samaya politik Gubernur Bali, Wayan Koster, sajeroning pemilihan Gubernur miwah Wakil Gubernur Warsa 2018 majeng krama Buleleng. Sane dados samaya politik, kawiaktiannyane wantah pewangunan Tower biasa sane madue kawigunan ngarepin pikobet jangkauan siaran televisi (blank spot), pamekas ring wewidangan Buleleng. Yening nenten wenten wantuan antena parabola, krama Buleleng majanten nenten prasida nonton siaran televisi.

 

Gubernur Bali, Wayan Koster, ngwangun Tower ring asiki kawasan terpadu marupa Taman Teknologi Komunikasi Bali Smarts. Tower pinaka filosofi kearifan lokal Bali sane kabaos “TURYAPADA”, pinaka pralambang  pakilitan pantaraning Akasa-Pertiwi,

Purusa-Pradana sane dados  wit kauripan krama ring jagate. TURYAPADA TOWER pinaka analogi wangun Orti kalih Bale Kul-kul  srana komunikasi krama Bali tradisional sajeroning pamargin adat, agama, tradisi, seni, wiadin budaya.

 

Rancangan Tower ngadungang nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi sareng panincap  teknologi global pinaka karya ikonik-monumental, minakadi:

“LOKA SAMASTA SAKINO BHAWANA”, sane madue semerti pinaka wit kasukertan miwah kasubagian kauripan krama.

Kadasarin antuk pendekatan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi miwah panincap teknologi global, kawasan terpadu kapesengin TAMAN TEKNOLOGI TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMARTS 6.0 KERTHI BALI, antuk singkatan ipun “TURYAPADA TOWER” KBS 6.0 KERTHI BALI.

 

Ring filosofi kearifan lokal Sad Kerthi, harmoni Bali nenten lempas saking proses transformasi miwah dinamika kauripan krama sajeroning nyaga mangda Alam - Manusia - Kebudayaan Bali imbang kawentenanipun, ngardi ketahanan sapisanan kelenturan kebudayaan Bali. TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI adung sareng  nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi sane kacihnyang sajeroning kerangka budaya komunikasi global marupa SMARTS 6.0 KERTHI BALI, minakadi:

 

SMARTS 1.0 KERTHI BALI pinaka Era sadurung tahun masehi

Kantos 1 masehi, wantah pinaka Bali Era Hulu-Teben, sane kacihnayang  antuk keunggulan

Manusia Dewa sareng Mona pinaka pola komunikasi.

 

SMARTS 2.0 KERTHI BALI pinaka Era saking 1 masehi kantos 500 masehi, pinaka Bali Era Payogan, sane kacihnyang antuk keunggulan Manusia Spiritual sareng Seha pinaka pola komunikasi.

SMARTS 3.0 KERTHI BALI pinaka Era saking 500 masehi

kantos 1.000 masehi, pinaka Bali Era Banua, sane kacihnayang antuk  keunggulan

Manusia Dharma sareng Yantra pinaka pola komunikasi.

SMARTS 4.0 KERTHI BALI pinaka Era saking 1.000 masehi kantos 1.500 masehi, pinaka Bali Era Negari, sane kacihnayang antuk  keunggulan

Manusia Sakti sareng Mantra pinaka pola komunikasi.

SMARTS 5.0 KERTHI BALI pinaka Era saking 1.500 masehi

kantos 2.000 masehi, pinaka Bali Era Kedaton, sane kacihnayang  keunggulan

Manusia Jnana sareng Drestha pinaka pola komunikasi.

SMARTS 6.0 KERTHI BALI pinaka Era saking 2.000 masehi

kantos 2.500 masehi, pinaka Bali Era Baru, sane kacihnayang antuk keunggulan

Manusia Kabinawa sareng Mudra pinaka pola komunikasi.

 

Komunikasi Bali Smarts 6.0 Kerthi Bali kapidabdabin antuk konsep filosofi madasar budaya kearifan lokal Sad Kerthi, sane banget matiosan sareng konsep revolusi Industri 4.0 miwah konsep Society/Masyarakat 5.0, mawinan nenten prasida kasandingang. Digit 6.0 nenten pinaka tangga/tingkatan Digit 5.0 miwah Digit 4.0.

TURYAPADA TOWER kapikamkam olih Gubernur Bali, Wayan Koster, sane antuk teknokrat katlatarang malarapan antuk  wangun rancangan dasar (basic design) olih Tim saking Fakultas Teknik Universitas Udayana, minakadi 9 diri, minakadi:

Ketua: Dr. Ir. I Made Oka Widyantara, ST., MT., IPU, ASEAN Eng.;

anggota: 1) Dr. Eng. Ir. I Wayan Kastawan, ST., MA; 2) Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra ST, SDs, MA, IPU, ASEAN Eng.; 3) Dr. Ir. I Dewa Gede Agung Diasana Putra, ST., MT., IPU; 4) Dr. Ir. A.A. Gde Agung Yana, ST., MT.; 5) Ir. I Gede Adi Susila, ST., M.Sc, Ph.D, IPM, ASEAN Eng.; 6) Ir. Made Dodiek Wirya Ardana, ST., MT.;

7) Nyoman Pramaita, ST., MT., Ph.D; dan 8) I Gst A. Komang Diafari Djuni H, ST., MT.

TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI tegehnyane 115 meter, kawangun ring ketinggian 1.521 meter saking permukaan laut, mawinan

total ketinggian Tower dados 1.636 meter. Turyapada Tower kadagingin antuk makudang sarana minakadi:

Pucak Tower pinaka pemancar siaran TV digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet, miwah komunikasi radio komunitas.

Badan Tower pinaka sarana  edukasi, minakadi ; planetarium,

sky walk, restoran putar 360o, miwah jembatan kaca.

Pedestal Tower pinaka srana penunjang, marupa: wisata konvensi, laboratorium pendidikan, miwah museum keunggulan budaya komunikasi antuk misuguhang teknologi sane kakaryanin miwah kaadopsi ring suang-suang Era peradaban.

Kawasan TURYAPADA TOWER kahananipun terpadu sane ramah lingkungan, saha dahat becik saantukan madagin tetamanan sekar, woh-wohan, genah maplalinan anak alit, glamping, flying fox, UMKM, miwah restoran. Mangda pengunjung sayan degdeg wenten genah parkir 1 Hektare, miwah mategepan gondola bergerak panjangnyane 1,4 Km saking genah parkir nyujur TURYAPADA TOWER.

 

 

Kakantenang saking genah wiadin, ketinggian, rauhing ring srana sane wenten, TURYAPADA TOWER pinaka Tower ikonik kapertama ring  Indonesia, prasida kasandingang sareng Limang Tower sane kasub ring jagate, sakadi: Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, miwah Fernsehturm Tower.

TURYAPADA TOWER magenah ring perbukitan Desa, matiosan sareng  Limang Tower sane wenten ring pusat kota.

TURYAPADA TOWER tegehnyane 1.636 meter diatas permukaan laut, langkungan ring Limang Tower sane kasub ring jagate.

Sajeroning mastikayang keandalan bangunan, TURYAPADA TOWER kakaryanin khusus antuk koefisien ketahanan gempa tertinggi 1.0 G, kekuatan hidup struktur minimal 500 warsa miwah kawangun antuk  sistem struktur ganda, mawinan prasida ngarepin kawentenan beban angin wiadin gempa, dados bangunan sane andal, nyaman, miwah aman TURYAPADA TOWER mawiguna minakadi:

       Mangda siaran TV digital  jangkauan prasida kantos 80% ring wewidangan Buleleng, Jembrana, miwah Karangasem.

       Pinaka panaut pariwisata anyar  kelas dunia.

       Pinaka pusat pertumbuhan ekonomi sane anyar .

       Ngimbnagang ekonomi pantaraning Bali Utara, Selatan, Timur, miwah Barat.

       Pinaka sumber baru Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, miwah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI pinaka mahakarya

ikonik-monumental kapertama ring  Indonesia, pinaka cihna  panincap Peradaban

BALI ERA BARU, pinaka implementasi Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” malarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Era Baru. Mahakarya puniki katur pinaka tetamian sane rajeg salantang kawentenan prati santanan ring Bali.

Pewangunan Kawasan Terpadu TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI muatang anggaran Rp. 418 Miliar. Pewangunan kakawitin tanggal

23 Juli 2022, saha puput ring bulan Agustus 2023, sane kakaryanin olih  PT. Hutama Karya bersama PT. Yodya Karya.

Gubernur Bali, Wayan Koster, nglungsur pangrastiti kalih sokongan saking samian krama  Bali, mangda pewangunan TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI prasida mamargi antar labda karya saha ngicen kawigunan majeng kasukertan krama Bali niskala-sakala.

Pewangunan TURYAPADA TOWER KBS 6.0 KERTHI BALI taler kasokong antuk Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Danrem 163/Wirasatya, Kajati Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Ketua miwah Wakil Ketua DPRD Bali, kantos Ketua Komisi, Ketua Fraksi, miwah Anggota DPRD Bali.

Pamargin peletakan batu pertama karauhin olih Pangdam IX/Udayana,

Kapolda Bali, Kajati Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Pimpinan DPRD Bali, Ketua Komisi miwah Ketua Fraksi DPRD Bali, Walikota/Bupati sajebag Bali, Ketua DPRD sajebag Bali, Rektor Universitas Udayana, Rektor Undiksha, Rektor ISI Denpasar, Rektor ITB STIKOM, Rektor INSTIKI, Ketua STIMIK Primakara, Dirut BPD Bali, MDA Provinsi Bali, miwqh uleman sane tiosan. (rls/btnc)


TAGS :

Komentar